Reguły utworzone w programie Outlook 2002 są niewidoczne w programie Outlook 2003, ale są widoczne w programie OWA

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 826964 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu programu Microsoft Office Outlook 2003 wszelkie reguły utworzone w programie Microsoft Office Outlook 2002 są niewidoczne w Kreatorze reguł programu Outlook 2003; jednak reguły te nadal istnieją w programie Microsoft Outlook Web Access (OWA).

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ podczas konfigurowania reguł przez program Outlook 2003 reguły utworzone w systemie Microsoft Windows XP są usuwane z zestawu reguł, a następnie zestaw reguł zostaje zapisany. Jednak zestaw reguł nie jest poprawnie oflagowany do usuwania starych reguł podczas aktualizacji do tabeli reguł. W wyniku tego stare reguły pozostają na komputerze serwera Exchange w tabeli reguł. Stwarza to sytuację, w której zarówno zestaw reguł, jak i tabela reguł zostały zaktualizowane, ale nie są ze sobą zsynchronizowane. Po uruchomieniu programu Outlook 2003 bada on reguły w zestawie reguł i w tabeli reguł. Program Outlook 2003 nie znajduje konfliktu i ładuje komunikat reguł powodujący wyświetlenie reguł w interfejsie użytkownika. Stare reguły są niewidoczne w interfejsie użytkownika programu Outlook 2003, ale nadal istnieją w tabeli reguł i generują komunikaty akcji odłożonych. Te komunikaty akcji odłożonych są ignorowane przez program Outlook 2003, ale są one przetwarzane przez program Outlook 2002. Ponieważ program Outlook Web Access uzyskuje listę reguł z tabeli reguł, program Outlook Web Access zawsze wyświetla stare reguły, które nie zostały usunięte.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, można użyć programu Outlook do wyeksportowania reguł, uruchomić program Outlook z przełącznikiem cleanrules, a następnie zaimportować reguły z powrotem do programu Outlook. Dzięki temu stare reguły zostaną usunięte z tabeli reguł. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Eksportowanie reguł

 1. Uruchom program Outlook.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Reguły i alerty.
 3. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Eksportuj reguły.
 4. Na liście Zapisz w kliknij pozycję Moje dokumenty.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę Reguły programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Zamknij okno Opcje, zamknij okno Reguły i alerty, a następnie zamknij program Outlook.

Ustalanie lokalizacji pliku Outlook.exe

Aby ustalić lokalizację pliku Outlook.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W lewym okienku kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlook.exe.
 4. Na liście Szukaj w kliknij pozycję Lokalne dyski twarde, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Zanotuj pełną ścieżkę pliku Outlook.exe.

  Następująca pełna ścieżka jest ścieżką domyślną: C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe
 6. Zamknij okno Wyniki wyszukiwania.

Uruchamianie programu Outlook z przełącznikiem /cleanrules

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz znak cudzysłowu, wpisz ścieżkę pliku Outlook.exe zanotowaną podczas wykonywania procedury opisanej w sekcji „Ustalanie lokalizacji pliku Outlook.exe” wcześniej w tym artykule, wpisz znak cudzysłowu, wpisz spację, a następnie wpisz/cleanrules.

  Jeśli na przykład plik Outlook.exe znajduje się w lokalizacji domyślnej, polecenie wygląda podobnie do następującego: "c:\program files\microsoft office\office11\outlook.exe" /cleanrules
 3. Kliknij przycisk OK. Program Outlook zostaje uruchomiony i reguły zostają usunięte z okna Reguły i alerty.

Importowanie reguł

 1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Reguły i alerty.
 2. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Importuj reguły.
 3. Na liście Szukaj w kliknij pozycję Moje dokumenty, kliknij plik Reguły programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia, kliknij polecenie Microsoft Outlook - Pomoc w menu Pomoc, wpisz frazę przełączniki wiersza polecenia w polu Wyszukaj w okienku Asystenta, a następnie kliknij łącze Rozpocznij wyszukiwanie, aby wyświetlić żądany temat.

Właściwości

Numer ID artykułu: 826964 - Ostatnia weryfikacja: 30 marca 2004 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Słowa kluczowe: 
kbprb KB826964

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com