JAK: Przesyłanie za pomocą programu formularza InfoPath do biblioteki dokumentów usług SharePoint Team Services

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 826993 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób projektowania szablonu formularza, który wykorzystuje skrypt do przesyłania danych formularza do biblioteki dokumentów usług SharePoint Team Services firmy Microsoft.

Projektowanie własnego źródła danych i układu formularza

 1. Uruchom program Microsoft Office InfoPath. Zaprojektuj nowy, pusty formularz.
 2. W okienku zadań Źródło danych dodaj do formularza źródło danych. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem pozycję myFields, a następnie kliknij polecenie Dodaj.

   Pojawi się okno dialogowe Dodawanie pola lub grupy.
  2. Wpisz FirstName jako nazwę pola, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Powtórz krok a. Wpisz MiddleInitial jako nazwę pola, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Powtórz krok a. Wpisz LastName jako nazwę pola, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Przeciągnij pozycję myFields do formularza.
 4. Kliknij przycisk Sekcja z formantami.

Dodawanie skryptu do przesyłania danych formularza do biblioteki dokumentów SharePoint

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Przesyłanie formularzy.

  Pojawi się okno dialogowe Przesyłanie formularzy.
 2. W oknie dialogowym Przesyłanie formularzy kliknij przycisk Włącz przesyłanie.
 3. W polu listy rozwijanej Przesyłanie kliknij polecenie Prześlij, używając skryptu niestandardowego.
 4. Kliknij przycisk Otwórz Microsoft Script Editor, a następnie kliknij przycisk OK.

  Otworzy się program Microsoft Script Editor.
 5. Zmodyfikuj zdarzenie OnSubmitRequest w następujący sposób:

  Uwaga: Konieczna jest zmiana wartości zmiennej strURL w kodzie na prawidłowy adres URL. Adres URL w następującym kodzie odwołuje się do serwera o nazwie NazwaSerwera, witryny SharePoint o nazwie NazwaWitryny oraz biblioteki dokumentów o nazwie NazwaBibliotekiDokumentów.
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
    // Jeśli przesłanie powiedzie się, ustawienie
    // eventObj.ReturnStatus = true
    var fSuccessful = false;
   
    // Ustawienie adresu URL pliku, który tu trzeba przesłać.
    var strUrl = "http://NazwaSerwera/NazwaWitryny/NazwaBibliotekiDokumentów/testform.xml";
   
    try 
    { 
      // Utworzenie obiektu xmlhttp.
      var oXmlHttp = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP");
   
      // Sprawdzenie, czy dokument o tej samej nazwie już istnieje w usługach STS (SharePoint Team Services).
      oXmlHttp.Open("HEAD", strUrl, false); 
      oXmlHttp.Send(); 
   
      // Nie znaleziono dokumentu o podanym adresie URL. Kontynuowanie przesyłania.
      // Jeśli trzeba zastąpić oryginalny plik, należy wywołać procedurę
      // oXmlHttp.Open("DELETE", strUrl, false), aby najpierw usunąć dokument 
      // z STS.
      if (oXmlHttp.Status == 404) 
      {
        // Umieszczenie dokumentu w STS. 
        oXmlHttp.Open("PUT", strUrl, false); 
        oXmlHttp.Send(XDocument.DOM.xml);
   
        // Kod stanu 200 lub 201 wskazuje, że formularz został przesłany pomyślnie.
        if (oXmlHttp.Status == 200 || oXmlHttp.Status == 201)
        {
          fSuccessful = true;
        }
      }
    } 
    catch (ex){} 
    
    if (fSuccessful)
    {
      XDocument.UI.Alert("Dokument przesłany pomyślnie!"); 
      eventObj.ReturnStatus = true;
    }
    else
    {
      eventObj.ReturnStatus = false;
    }
  }
  
 6. Zapisz skrypt, a następnie zamknij edytor Script Editor.
 7. Zapisz szablon formularza jako SubmitSTS.xsn.

Testowanie formularza

 1. W menu Plik kliknij polecenie Wypełnij formularz.
 2. W okienku zadań Wypełnianie formularza kliknij pozycję SubmitSTS.
 3. Wypełnij formularz.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Prześlij.

  Jeśli formularz został pomyślnie przesłany, pojawi się komunikat wskazujący, że formularz został pomyślnie przesłany.
 5. Zakończ działanie programu InfoPath. Jeśli pojawi się monit o zapisanie zmian formularza, kliknij przycisk Nie.
 6. Uruchom program Microsoft Internet Explorer, a następnie odwiedź bibliotekę formularzy dokumentów. Na przykład odwiedź witrynę http://NazwaSerwera/NazwaWitryny/NazwBibliotekiDokumentów.

  Nowy element o nazwie testform znajduje się w bibliotece dokumentów.
 7. Kliknij element testform.

  Przesłany formularz zostanie otwarty w programie InfoPath.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skryptów w formularzach programu InfoPath, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828853 How To: Change the Script Language for Your InfoPath Form
827002 HOW TO: Debug a Script for a Microsoft Office InfoPath 2003 Form

Właściwości

Numer ID artykułu: 826993 - Ostatnia weryfikacja: 8 marca 2004 - Weryfikacja: 1.9
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Słowa kluczowe: 
kbxml kbscript kbforms KB826993

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com