วิธีการส่งฟอร์ม InfoPath การในไลบรารีเอกสารของ Windows SharePoint Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826993 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ในรุ่นเดิมของ Microsoft Office InfoPath 2003 คุณไม่สามารถส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารของ Microsoft Windows SharePoint Services โดยตรง บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบฟอร์มที่ใช้สคริปต์การส่งข้อมูลแบบฟอร์มไลบรารีของเอกสาร Windows SharePoint Services ใน InfoPath 2003, Service Pack 1 (SP1) และ InfoPath รุ่นที่ใหม่กว่า คุณสามารถส่งข้อมูลแบบฟอร์มที่อยู่ในไลบรารีเอกสารของ Windows SharePoint Services โดยตรง โดยใช้การ UI บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่คุณต้องใช้การทำเช่นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบแหล่งข้อมูลแบบฟอร์มและเค้าโครงใน InfoPath 2003 ของคุณ

 1. เริ่ม InfoPath การออกแบบฟอร์มที่ว่างเปล่าใหม่
 2. ในการแหล่งข้อมูลบานหน้าต่างงาน เพิ่มแหล่งข้อมูลลงในฟอร์มของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาmyFieldsแล้ว คลิกadd.

   กระบวนการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  2. ประเภท:FirstNameชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
  3. ทำซ้ำขั้นตอนก.ชนิดMiddleInitialชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
  4. ทำซ้ำขั้นตอนก.ชนิดLastNameชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
 3. addmyFieldsให้ฟอร์มของคุณ
 4. คลิกส่วนที่ มีการควบคุม.

การออกแบบแหล่งข้อมูลแบบฟอร์มและเค้าโครงใน InfoPath 2007 ของคุณ

 1. เริ่ม InfoPath 2007
 2. คลิกการออกแบบแม่แบบของฟอร์มคลิกว่างแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในการงานออกแบบบานหน้าต่าง คลิกแหล่งข้อมูล.
 4. คลิกขวาmyFieldsแล้ว คลิกadd.
 5. ในการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มหน้าต่าง ชนิดFirstNameชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
 6. ในการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มหน้าต่าง ชนิดMiddleInitialชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
 7. ในการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มหน้าต่าง ชนิดLastNameชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
 8. เพิ่มmyFieldsจัดกลุ่มให้กับฟอร์ม และจากนั้น คลิกตัวควบคุมในเค้าโครงตาราง.

การออกแบบแหล่งข้อมูลแบบฟอร์มและเค้าโครงใน InfoPath 2010 ของคุณ

 1. เริ่ม InfoPath 2010
 2. ในแม่แบบฟอร์มยอดนิยมคลิกว่างแล้ว คลิกการออกแบบฟอร์มนี้.
 3. ถ้าไม่มีงานออกแบบบานหน้าต่าง คลิกแหล่งข้อมูล.
 4. ถ้าไม่มีฟิลด์บานหน้าต่างที่แสดงอยู่ทางด้านขวา จากนั้นในการข้อมูลแท็บ คลิกแสดงเขตข้อมูล.
 5. ในการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มหน้าต่าง ชนิดFirstNameชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
 6. เพิ่มเขตข้อมูลอื่น ในการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มหน้าต่าง ชนิดMiddleInitialชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
 7. เพิ่มเขตข้อมูลอื่น ในการเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มหน้าต่าง ชนิดLastNameชื่อของฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.
 8. เพิ่มmyFieldsกลุ่มให้กับฟอร์ม

ส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังไลบรารีเอกสารของ SharePoint Services

คุณสามารถใช้สคริปต์หรือ UI ในการส่งข้อมูลแบบฟอร์มไลบรารีเอกสารของ SharePoint Services

ใช้สคริปต์เพื่อส่งข้อมูลแบบฟอร์มไลบรารีเอกสาร SharePoint Services ใน InfoPath 2003

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกส่งฟอร์ม.

  กระบวนการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. ในการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกการเปิดใช้งานการส่ง.
 3. ในการส่งกล่อง คลิกส่งโดยใช้สคริปต์การกำหนดเอง.
 4. คลิกเปิดตัวแก้ไขสคริปต์ของ Microsoftแล้ว คลิกตกลง.

  ตัวแก้ไขสคริปต์ของ Microsoft เริ่มทำงาน
 5. ปรับเปลี่ยนOnSubmitRequestเหตุการณ์ดังกล่าว

  หมายเหตุ:คุณต้องเปลี่ยนค่าของการstrURLตัวแปรไปยัง URL ที่ถูกต้องในรหัส เซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อที่อ้างอิงถึง URL ในตัวอย่างรหัสต่อไปนี้Servernameไซต์ SharePoint ที่มีชื่อSiteNameและไลบรารีเอกสารที่มีชื่อDocumentLibraryName.
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
    // If the submit operation is successful, set
    // eventObj.ReturnStatus = true.
    var fSuccessful = false;
   
    // Set the URL of the file that you want to submit here.
    var strUrl = "http://ServerName/SiteName/DocumentLibraryName/testform.xml";
   
    try 
    { 
      // Create an xmlhttp object.
      var oXmlHttp = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP");
   
      // See whether the document with the same name already exists in the Windows SharePoint Services (WSS) document library.
      oXmlHttp.Open("HEAD", strUrl, false); 
      oXmlHttp.Send(); 
   
      // No document with the URL has been found. Continue to submit.
      // If you must replace the original file, you must call
      // oXmlHttp.Open("DELETE", strUrl, false) to delete the document 
      // in the WSS document library.
      if (oXmlHttp.Status == 404) 
      {
        // Put the document in the WSS document library. 
        oXmlHttp.Open("PUT", strUrl, false); 
        oXmlHttp.Send(XDocument.DOM.xml);
   
        // A 200 status code or a 201 status code indicates that the form has been submitted successfully.
        if (oXmlHttp.Status == 200 || oXmlHttp.Status == 201)
        {
          fSuccessful = true;
        }
      }
    } 
    catch (ex){} 
    
    if (fSuccessful)
    {
      XDocument.UI.Alert("Document submitted successfully."); 
      eventObj.ReturnStatus = true;
    }
    else
    {
      eventObj.ReturnStatus = false;
    }
  }
  
 6. สคริปต์สามารถบันทึก ปิดตัวแก้ไขสคริปต์
 7. บันทึกแม่แบบของฟอร์มเป็นSubmitToWSS.xsn.

ใช้ UI ในการส่งข้อมูลแบบฟอร์มไลบรารีเอกสาร SharePoint Services ใน InfoPath 2003 Service Pack 1

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกส่งฟอร์ม.

  กระบวนการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. ในการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกเปิดการใช้งานคำสั่งการส่งและปุ่ม.
 3. ในการส่งไปส่วน คลิกฟอร์มไลบรารี sharepoint.
 4. ในการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกadd.

  กระบวนการตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มการทำงาน
 5. ป้อนข้อมูลของคุณลิงค์ไลบรารีฟอร์ม SharePoint Services ในนั้นฟอร์มไลบรารี sharepointกล่อง

  การเชื่อมโยงไลบรารีของคุณอาจดูเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:

  http://ServerName/SiteName/DocumentLibraryName
 6. พิมพ์ชื่อของเอกสารในนั้นชื่อแฟ้มกล่อง

  คุณสามารถใช้ชื่อเอกสารเช่น TestForm

  คลิกถัดไป.
 7. ในการตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคลิกเสร็จสิ้น.
 8. ในการส่งฟอร์มกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 9. บันทึกแม่แบบฟอร์มของคุณเป็น "SubmitToWSS.xsn"

ใช้ UI ในการส่งข้อมูลแบบฟอร์มไลบรารีเอกสาร SharePoint Services ใน InfoPath 2007

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกส่ง.

  กระบวนการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. ในการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบ คลิกอนุญาตให้ผู้ใช้แบบฟอร์มนี้ในการส่ง.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังปลายทางเดียวกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในรายการแบบหล่นลง คลิกไลบรารีเอกสารของ sharepoint.
 5. ในการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบ คลิกadd.

  กระบวนการตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มการทำงาน
 6. พิมพ์ของคุณลิงค์ไลบรารีเอกสาร SharePoint ในนั้นไลบรารีเอกสารกล่อง

  การเชื่อมโยงไลบรารีเอกสารของคุณอาจมีลักษณะต่อไปนี้:
  http://ServerName/SiteName/DocumentLibraryName
 7. พิมพ์ชื่อของเอกสารในนั้นชื่อแฟ้มกล่อง

  คุณสามารถใช้ชื่อเอกสารเช่น TestForm
 8. คลิกถัดไป.
 9. ในการป้อนชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้กล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้
 10. ในตัวช่วยเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเสร็จสิ้น.
 11. ในการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 12. บันทึกแม่แบบฟอร์มของคุณเป็น SubmitToWSS2007.xsn

ใช้ UI ในการส่งข้อมูลแบบฟอร์มไลบรารีเอกสาร SharePoint Services ใน InfoPath 2010

 1. ในการข้อมูลแท็บ คลิกตัวเลือกส่ง.

  กระบวนการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. ในการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบ คลิกอนุญาตให้ผู้ใช้แบบฟอร์มนี้ในการส่ง.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังปลายทางเดียวกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในรายการแบบหล่นลง คลิกไลบรารีเอกสารของ sharepoint.
 5. ในการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบ คลิกadd.

  กระบวนการตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มการทำงาน
 6. พิมพ์ของคุณลิงค์ไลบรารีเอกสาร SharePoint ในนั้นไลบรารีเอกสารกล่อง

  การเชื่อมโยงไลบรารีเอกสารของคุณอาจมีลักษณะต่อไปนี้:
  http://ServerName/SiteName/DocumentLibraryName
 7. พิมพ์ชื่อของเอกสารในนั้นชื่อแฟ้มกล่อง

  คุณสามารถใช้ชื่อเอกสารเช่น TestForm
 8. คลิกถัดไป.
 9. ในการป้อนชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้กล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้
 10. ในตัวช่วยเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเสร็จสิ้น.
 11. ในการตัวเลือกส่งกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 12. บันทึกแม่แบบฟอร์มของคุณเป็น SubmitToWSS2010.xsn

ทดสอบแบบฟอร์มของคุณใน InfoPath 2003

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกกรอกข้อมูลออกแบบฟอร์ม.
 2. ในการกรอกข้อมูลออกแบบฟอร์มงานบานหน้าต่าง คลิกSubmitToWSS.
 3. กรอกแบบฟอร์ม
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่ง.

  ถ้าจะมีส่งฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุนี้
 5. ออกจาก InfoPath ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณในแบบฟอร์ม คลิกไม่มี.
 6. เริ่มต้น Microsoft Internet Explorer ค้นหาไลบรารีฟอร์มเอกสาร

  ตัวอย่างเช่น ไลบรารีฟอร์มเอกสารอาจถูก http://ServerName/SiteName/DocumentLibraryName

  สินค้าใหม่ที่ชื่อtestformอยู่ในไลบรารีเอกสาร
 7. คลิกtestform.

  แบบฟอร์มที่คุณส่งเปิดขึ้นใน InfoPath 2003

ทดสอบแบบฟอร์มของคุณใน InfoPath 2007

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกกรอกข้อมูลออกแบบฟอร์ม.
 2. ในการกรอกข้อมูลออกแบบฟอร์มงานบานหน้าต่าง คลิกSubmitToWSS2007.
 3. กรอกแบบฟอร์ม
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่ง.

  ถ้าจะมีส่งฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุนี้
 5. ออกจาก InfoPath ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณในแบบฟอร์ม คลิกไม่มี.
 6. เริ่ม Windows Internet Explorer ค้นหาไลบรารีฟอร์มเอกสาร

  ตัวอย่างเช่น ไลบรารีฟอร์มเอกสารอาจ http://Servername/SiteName/DocumentLibraryName.

  สินค้าใหม่ที่ชื่อtestformอยู่ในไลบรารีเอกสาร
 7. คลิกtestform.

  แบบฟอร์มที่คุณส่งเปิดขึ้นใน InfoPath 2007

ทดสอบแบบฟอร์มของคุณใน InfoPath 2010

 1. เริ่มการทำงาน 2010 เติม InfoPath
 2. คลิกแบบฟอร์มการค้นหา.
 3. ค้นหาSubmitToWSS2010.xsnเลือกนั้น และจากนั้น คลิกOPEN.
 4. กรอกแบบฟอร์ม
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกส่ง.

  ถ้าจะมีส่งฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุนี้
 6. ออกจากการเติม InfoPath ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณในแบบฟอร์ม คลิกไม่ต้องบันทึก.
 7. เริ่ม Windows Internet Explorer ค้นหาไลบรารีเอกสารที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 6 ของ "ใช้ UI เพื่อส่งข้อมูลแบบฟอร์มไลบรารีเอกสาร SharePoint Services ใน InfoPath 2010."

  คุณจะเห็นรายการฟอร์มใหม่ในไลบรารีเอกสาร และชื่อของคุณจะปรากฏในนั้นปรับเปลี่ยนโดยคอลัมน์
 8. คลิกสินค้าฟอร์มใหม่

  แบบฟอร์มที่คุณส่งเปิดขึ้นใน InfoPath 2010

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สคริปต์ด้วยฟอร์ม InfoPath 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828853วิธีการเปลี่ยนภาษาสคริปต์สำหรับฟอร์ม InfoPath ของคุณ
827002วิธีการแก้จุดบกพร่องสคริปต์สำหรับแบบกับ Microsoft Office InfoPath 2003 ฟอร์ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826993 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Infopath 2010
Keywords: 
kbhowto kbxml kbscript kbforms kbmt KB826993 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826993

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com