วิธีการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของฟอร์มเป็น InfoPath โดยทางโปรแกรม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 826997 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แบบฟอร์มของ Microsoft Office InfoPath สนับสนุนมุมมองหลาย มุมมองหนึ่งเป็นมุมมองเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดแบบฟอร์มใน Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Office InfoPath 2007 หรือ Microsoft Office InfoPath 2003 คุณเปิดแบบฟอร์มในมุมมองเริ่มต้น บทความนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของวิธีการเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของฟอร์มเป็น InfoPath โดยทางโปรแกรม

สร้างแบบฟอร์มใหม่

 1. เริ่ม InfoPath
  • สำหรับ InfoPath Designer 2010:
   1. คลิกใหม่คลิกฟอร์มที่ว่างเปล่าแล้ว คลิกออกแบบฟอร์ม.
  • สำหรับ InfoPath 2007:
   1. คลิกการออกแบบแม่แบบของฟอร์มในการแฟ้ม:เมนู
   2. คลิกว่างในการการออกแบบแม่แบบของฟอร์มบานหน้าต่างงาน แล้วคลิกตกลง.
  • InfoPath 2003:
   1. คลิกการออกแบบแบบฟอร์มในการแฟ้ม:เมนู
   2. คลิกฟอร์มที่ว่างเปล่าใหม่ในการการออกแบบแบบฟอร์มบานหน้าต่างงาน

สร้างมุมมองที่ 1

สำหรับ InfoPath 2010:
 1. ในแบบฟอร์มที่ว่างเปล่า พิมพ์นี้คือมุมมอง 1สำหรับชื่อเรื่อง และชนิดที่แล้วกาเครื่องหมายเพื่อแสดงมุมมอง 2 เมื่อมีเปิดแบบฟอร์มภายใต้บรรทัด dotted
 2. คลิกการวางตำแหน่งตัวชี้เมื่อเริ่มต้นของบรรทัดสอง
 3. ในตัวควบคุมคลิกสองครั้งกล่องกาเครื่องหมาย.
 4. คลิกการบันทึกไอคอน
สำหรับ InfoPath 2007 และ InfoPath 2003:
 1. ในแบบฟอร์มที่ว่างเปล่า พิมพ์นี้คือมุมมอง 1บนบรรทัดแรก และชนิดที่แล้วกาเครื่องหมายเพื่อแสดงมุมมอง 2 เมื่อมีเปิดแบบฟอร์มบนบรรทัดที่สอง
 2. คลิกการวางตำแหน่งตัวชี้เมื่อเริ่มต้นของบรรทัดสอง
 3. ในการบานหน้าต่างงานหล่นลงเมนู คลิกตัวควบคุม.
 4. ในการตัวควบคุมงานบานหน้าต่าง คลิกกล่องกาเครื่องหมาย.
 5. คลิกการบันทึกไอคอน

สร้างมุมมองที่ 2

สำหรับ InfoPath 2010:
 1. คลิกการออกแบบเพจแท็บสังเกตว่ามุมมองที่ 1มุมมองเริ่มต้นสำหรับแบบฟอร์มได้
 2. ในการมุมมองส่วน คลิกมุมมองใหม่.
 3. พิมพ์ชื่อมุมมองที่ 2แล้ว คลิกตกลง.
 4. สำหรับชื่อเรื่อง พิมพ์นี้คือมุมมอง 2.
สำหรับ InfoPath 2007 และ InfoPath 2003:
 1. ในการบานหน้าต่างงานหล่นลงเมนู คลิกมุมมอง.

  มุมมองที่ 1มุมมองเริ่มต้นสำหรับแบบฟอร์มได้
 2. ในการดำเนินการส่วนของบานหน้าต่างงาน คลิกเพิ่มมุมมองแบบใหม่.
 3. พิมพ์ชื่อมุมมองที่ 2แล้ว คลิกตกลง.
 4. ในแบบฟอร์มที่ว่างเปล่า พิมพ์นี้คือมุมมอง 2.

เพิ่มในสคริปต์

InfoPath 2007

ใน InfoPath 2010 และ 2007 คุณต้องตั้งค่าภาษาเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ 2003 InfoPath ข้ามขั้นตอนนี้ และใช้การเพิ่มสคริปต์ขั้นตอน

หมายเหตุ:ตัวอย่างนี้ใช้ใน c# ภาษาการเขียนโปรแกรม คุณสามารถใช้ Visual Basic หรือตัวเลือกอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน
ตั้งค่าภาษาเขียนโปรแกรม
สำหรับ InfoPath 2010:

ก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์ตัวอย่างนี้ใน InfoPath 2010 คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่มีการเขียนโปรแกรมกับ c# โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

คำเตือนคำสั่งลบรหัสที่ระบุไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้เอารหัสที่มีอยู่ทั้งหมดจากแบบฟอร์มปัจจุบัน ดังนั้น ไม่ใช้อ็อพชันนี้ถ้าคุณแน่ใจว่า คุณต้องการดำเนินการนี้
 1. คลิกการนักพัฒนาแท็บ
 2. ในการรหัสส่วน คลิกภาษาจากนั้น คลิกเพื่อเลือกการเขียนโปรแกรม. ถ้าการภาษารหัสต้นแบบของฟอร์มbox is disabled, clickRemove Codeto remove all existing code in the form. ถ้าการForm template code languagebox is available, go to the next step.
 3. ในการForm template code languagebox, click to selectc#แล้ว คลิกตกลง.
For InfoPath 2007:

Before you run this sample script in InfoPath 2007, you must change the programming language to C#. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

คำเตือนThe Remove Code command that is mentioned in the following steps removes all existing code from the current form. Therefore, do not use this option, unless you are sure that you want to perform this action.
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกForm Options.
 2. ในการประเภท:รายการ คลิกProgramming. ถ้าการForm template code languagebox is disabled, clickRemove Codeto remove all existing code in the form. ถ้าการForm template code languagebox is available, go to the next step.
 3. ในการForm template code languageกล่อง คลิกc#แล้ว คลิกตกลง.
Add the script
For InfoPath 2010:

Add the script to theLoading Event. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการDeveloperแท็บ คลิกLoading Event. Microsoft Visual Studio Tools for Applications starts.
 2. Add the following code example in the locations that are indicated.
  {
        //Create an XPathNavigator object for the main DOM
        XPathNavigator xnDocument = this.MainDataSource.CreateNavigator();
  
        //Create an XPathNavigator object for field1 - the check box for switching the View
        XPathNavigator xnDefaultView = xnDocument.SelectSingleNode("/my:myFields/my:field1", this.NamespaceManager);
     
        //Make sure that the XPathNavigator object is not null or an empty string
        if ((xnDefaultView != null) && (xnDefaultView.Value != ""))
  
        {
          //Switch to the appropriate View
          switch (xnDefaultView.Value)
  
          {
            case "false":
              e.SetDefaultView("View 1");
              break;
  
            case "true":
              e.SetDefaultView("View 2");
              break;
  
          }
      }
  }
  
 3. Save the changes, and then close Visual Studio Tools for Applications.
 4. Save your form template asSwitchDefaultView.xsn, and then close the form template.
For InfoPath 2007

Add the script to the Loading Event. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่Programmingแล้ว คลิกLoading Event. Microsoft Visual Studio Tools for Applications starts.
 2. Add the following code example to theAge_OnValidateเหตุการณ์
  {
        //Create an XPathNavigator object for the main DOM
        XPathNavigator xnDocument = this.MainDataSource.CreateNavigator();
  
        //Create an XPathNavigator object for field1 - the check box for switching the View
        XPathNavigator xnDefaultView = xnDocument.SelectSingleNode("/my:myFields/my:field1", this.NamespaceManager);
     
        //Make sure that the XPathNavigator object is not null or an empty string
        if ((xnDefaultView != null) && (xnDefaultView.Value != ""))
  
        {
          //Switch to the appropriate View
          switch (xnDefaultView.Value)
  
          {
            case "false":
              e.SetDefaultView("View 1");
              break;
  
            case "true":
              e.SetDefaultView("View 2");
              break;
  
          }
 3. Save the changes, and then close Visual Studio Tools for Applications.
 4. Save your form template asSwitchDefaultView.xsn, and then close the form template.

InfoPath 2003

To add the script in InfoPath 2003, follow these steps:
 1. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่Scriptแล้ว คลิกMicrosoft Script Editor.
 2. Add the following code to the Code window:
  function XDocument::OnLoad(eventObj)
  {
  	//Pick the default view based on the value of element DefaultView
  	var objDefaultView = XDocument.DOM.selectSingleNode("//my:field1");
  
  	if ((objDefaultView != null) && (objDefaultView.text != ""))
    	{
  		switch (objDefaultView.text)
     		{
       		case "false":
  				  XDocument.ViewInfos("View 1").IsDefault = true;
        			break;
       		case "true":
        			XDocument.ViewInfos("View 2").IsDefault = true;
        			break;
     		}
    	}
  }
 3. Save the script, and then close the Microsoft Script Editor.
 4. Save your form template asSwitchDefaultView.xsn, and then close the form template.

Test the Script

For InfoPath 2010
 1. Open Microsoft Office InfoPath Filler.
 2. คลิกFind a Form, browse toSwitchDefaultView.xsn, select it, and then clickOPEN.

  The form opens in View 1 (the initial default view).
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นView 2กล่องกาเครื่องหมาย
 4. บันทึกฟอร์มเป็นSwitchDefaultViewForm.xml, and then close the form.
 5. On the File tab, click Close, and then click Open.
 6. ค้นหาSwitchDefaultViewForm.xmlแล้ว คลิกOPEN.
The form opens in View 2.

For InfoPath 2007 and InfoPath 2003:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกFill Out a Form.

  หมายเหตุ:Make sure that you fill out the form in this step instead of previewing the form. Preview does not reflect any programmatic change of the default view in theOnLoadเหตุการณ์ Preview mode always shows the view that is currently selected in the InfoPath Designer.
 2. In InfoPath 2007, clickSwitchDefaultViewภายใต้Open a Form.

  In InfoPath 2003, clickSwitchDefaultViewin the task pane.

  The form opens in View 1 (the initial default view).
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นView 2กล่องกาเครื่องหมาย
 4. บันทึกฟอร์มเป็นSwitchDefaultViewForm.xml, and then close the form.
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 6. Locate SwitchDefaultViewForm.xml, and then clickOPEN.
The form opens in View 2.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 826997 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Infopath 2010
Keywords: 
kbhowto kbmt KB826997 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:826997

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com