วิธีการกู้คืนแฟ้มที่สูญหายใน Word 2007 หรือใน Word 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827099 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

เอกสาร Microsoft Office Word สามารถหายได้ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เอกสารอาจจะสูญหายถ้าข้อผิดพลาดบังคับให้ Word ต้องปิดลง ถ้าคุณประสบกับภาวะไฟฟ้าขัดข้องในขณะที่คุณกำลังแก้ไข หรือถ้าคุณปิดเอกสารโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บทความนี้อธิบายถึงหกวิธี ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อพยายามกู้คืนเอกสารสูญหาย

อย่างไรก็ตาม เอกสารบางอย่างอาจไม่สามารถกู้คืนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ได้บันทึกเอกสารไว้โดยสมบูรณ์ เอกสารทั้งหมดอาจสูญหาย ถ้าคุณได้บันทึกเอกสารของคุณไว้ คุณอาจสูญเสียเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณบันทึก อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวล เอกสารจำนวนมากสามารถสามารถกู้คืนได้บางส่วนหรือทั้งหมด

เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ นอกจากนี้ เนื่องจากบางส่วนของวิธีการเหล่านี้รวมถึงขั้นตอนที่จำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ด้วย คุณอาจพบว่าจะง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้วิธีการเหล่านี้ตามลำดับที่เสนอไว้เพื่อกู้คืนเอกสารที่สูญหาย ถ้าวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จและคุณกู้คืนเอกสารที่สูญหายได้ แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและคุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนใด ๆ เพิ่มเติม

วิธีที่ 1: การค้นหาสำหรับเอกสารต้นฉบับ

เอกสารต้นฉบับอาจยังไม่ได้ถูกนำออกจากคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่าคุณสามารถค้นหาเอกสารได้หรือไม่:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ในมุมล่างซ้ายของบานหน้าต่าง ค้นหาในเดสก์ท็อปของ Windows คลิก คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา หากตัวเลือกนั้นอยู่ในรายการ
 3. ในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหาคลิกแฟ้มทั้งหมดและโฟลเดอร์
 4. ในกล่อง ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อของเอกสารที่คุณต้องการค้นหา
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกMy Computerและจากนั้น คลิกค้นหา
ถ้าหน้าต่างรายละเอียดการค้นหาไม่มีเอกสารที่คุณกำลังมองหา คุณอาจพิมพ์ชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง หรือเอกสารอาจเป็นชื่ออื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาเอกสาร Word ทั้งหมด:
 1. ในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหาคลิกเริ่มการค้นหาใหม่
 2. คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดและจากนั้น คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้ลงในการทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม:กล่อง และจากนั้น คลิกค้นหา
  *.doc
ถ้าบานหน้าต่างรายละเอียดยังคงไม่ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณกำลังค้นหา เอกสารอาจถูกย้ายไปยัง 'ถังรีไซเคิล' แล้ว เมื่อต้องการดู 'ถังรีไซเคิล' และคืนค่าเอกสารถ้ามีอยู่ในนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งที่ถังรีไซเคิล
 2. บนเมนูมุมมองคลิกรายละเอียด
 3. บนเมนูมุมมองคลิกจัดเรียงไอคอนตามและจากนั้น คลิกลบวัน
 4. เลื่อนดูแฟ้ม

  หากคุณพบเอกสารที่คุณกำลังค้นหา ให้คลิกขวาที่เอกสารนั้น แล้วคลิก คืนค่า เพื่อส่งเอกสารกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม
หมายเหตุ ปัจจุบัน Microsoft ไม่มีโปรแกรมอรรถประโยชน์ใด ๆ ในการกู้คืนเอกสารที่ถูกลบออกหรือทำให้ว่างจาก 'ถังรีไซเคิล' อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์ของบริษัทอื่นบางโปรแกรมที่ใช้ในการกู้คืนเอกสารที่ถูกลบแล้วอาจจะพร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

วิธีที่ 2: ค้นหาแฟ้มสำรองข้อมูล Word

ถ้าวิธีการก่อนหน้านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ เอกสารหลักอาจจะหายไปแล้ว แต่อาจมีสำเนาสำรองของเอกสารพร้อมใช้งานได้อยู่ การตั้งค่า สร้างสำเนาสำรองทุกครั้ง ใน Word จะสร้างสำเนาสำรองของเอกสารทุกฉบับที่คุณสร้างขึ้น

ก่อนอื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่ามีการเปิดใช้การตั้งค่า สร้างเอกสารสำรองทุกครั้ง หรือไม่:
 • ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2007: คลิก ปุ่ม Microsoft Office คลิก ตัวเลือกของ Wordในมุมล่างขวา และจากนั้น คลิกขั้นสูง เลื่อนดูส่วนหัวกระดาษจนกว่าคุณจะพบส่วน บันทึก ซึ่งอยู่ใกล้กับส่วนท้ายของรายการ ถ้าการตั้งค่า สร้างสำเนาสำรองทุกครั้ง ที่อยู่ในส่วน บันทึก ถูกเลือกไว้แล้ว Word จะสร้างสำเนาสำรองของเอกสารขึ้นมาไว้ให้แล้ว
 • ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2003: บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก การตั้งค่า สร้างสำเนาสำรองทุกครั้ง จะอยู่บนแท็บ บันทึก ถ้ามีการเลือกการตั้งค่าการเปิดใช้งาน สร้างสำเนาสำรองทุกครั้ง ไว้แล้ว Word จะสร้างสำเนาสำรองของเอกสารขึ้นมาไว้ให้แล้ว
จากนั้นถ้าไม่ได้เลือกการตั้งค่า สร้างสำเนาสำรองทุกครั้ง ให้ไปวิธีที่ 3: "บังคับให้ Word พยายามกู้คืนไฟล์"

ถ้ามีเลือกการตั้งค่า สร้างสำเนาสำรองทุกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาสำเนาสำรองของเอกสารที่สูญหาย:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกเอกสารที่สูญหายไปไว้ครั้งล่าสุด
 2. ค้นหาแฟ้มที่มีนามสกุล .wbk

  ถ้าไม่มีแฟ้มที่มีนามสกุล.wbk ในโฟลเดอร์เดิม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาแฟ้มทั้งหมดที่มีนามสกุล .wbk ในคอมพิวเตอร์:
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกค้นหา
  2. ในมุมล่างซ้ายของหน้าต่างWindows Desktop Searchคลิกคลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา
  3. ในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหาคลิกแฟ้มทั้งหมดและโฟลเดอร์
  4. ในกล่อง ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม: ให้คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
   *.wbk
  5. ในกล่องค้นหาในคลิกMy Computerและจากนั้น คลิกค้นหา
 3. ถ้าคุณพบแฟ้มใด ๆ ที่มีชื่อว่า "ข้อมูลสำรองของ" ตามด้วยชื่อของเอกสารหายไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดสำเนาสำรอง:
  1. Start Word
  2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากการดำเนินการต่อไปนี้:
   • ถ้าคุณใช้ Word 2007: Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกเปิดคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)ในกล่องชนิดแฟ้มต่าง ๆ ค้นหา และเลือกแฟ้ม แล้วคลิกเปิด
   • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิกเปิดบนเมนูแฟ้มคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)ในกล่องชนิดแฟ้มค้นหา และเลือกแฟ้ม แล้วคลิกเปิด

วิธีที่ 3: บังคับให้ Word พยายามกู้คืนแฟ้ม

ถ้า Word ไม่ได้สร้างสำเนาสำรองของเอกสารไว้ คุณอาจจะต้องใช้คุณลักษณะ AutoRecover เพื่อกู้คืนการกู้คืนเอกสารที่สูญหาย

หมายเหตุ คุณลักษณะกู้คืนอัตโนมัติใน Word จะทำสำเนาสำรองฉุกเฉินของเอกสารที่เปิดเมื่อข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจรบกวนการสร้างแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติได้ คุณลักษณะกู้คืนอัตโนมัติจะไม่ทดแทนการบันทึกเอกสาร

ถ้ามีการเลือกตัวเลือก บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ [] นาที ไว้แล้ว Word จะสร้างแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติชั่วคราวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเอกสารขึ้นมาไว้ให้แล้ว ทุกครั้งที่คำนั้นเริ่มต้น ที่จะค้นหาแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ ถ้า Word พบแฟ้มการกู้คืนอัตโนมัติใดๆ โปรแกรมจะแสดงแฟ้มที่พบในบานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสาร

ก่อนอื่น เมื่อต้องการดูว่ามีการเลือกตัวเลือก บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ [] นาที ไว้แล้วหรือไม่ ให้ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณใช้ Word 2007: คลิก ปุ่ม Office Microsoft คลิก ตัวเลือกของ Word และจากนั้นคลิก บันทึก ตัวเลือก บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ [] นาที จะอยู่ในส่วน บันทึกเอกสาร
 • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ ตัวเลือก บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ [] นาที จะอยู่บนแท็บ บันทึก
จากนั้น ถ้ามีการเลือกตัวเลือก บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ [] นาที ไว้ ให้ลองปิด Word และเปิดอีกครั้ง ถ้าบานหน้าต่างงานการกู้คืนอัตโนมัติปรากฏทางด้านซ้ายของหน้าจอ คลิกเอกสารที่สูญหายเพื่อคืนค่าเอกสารนั้น

ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือก บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ [] นาที ไว้ คุณสามารถพยายามบังคับให้ Word กู้คืนเอกสารได้

ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบังคับให้ Word กู้คืนเอกสาร:
 • ถ้าคุณใช้ Word 2007: Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกเปิดเลือกเอกสาร Word คลิกลูกศรบนปุ่มในมุมด้านขวาล่างของหน้าจอเปิดเปิดและคลิกเปิด และซ่อมแซม
 • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิกเปิดบนเมนูแฟ้มเลือกเอกสาร Word คลิกลูกศรบนปุ่มในมุมด้านขวาล่างของหน้าจอเปิดเปิดและคลิกเปิด และซ่อมแซม

วิธีที่ 4: กู้คืนแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง

ถ้า Word ไม่สามารถเปิดแฟ้มการกู้คืนอัตโนมัติได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวเลือก เปิดและซ่อมแซม ระบบอาจบันทึกแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติไว้ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น คุณอาจต้องค้นหาแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ในมุมล่างซ้ายของบานหน้าต่าง ค้นหาในเดสก์ท็อปของ Windows คลิก คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา หากตัวเลือกนั้นอยู่ในรายการ
 3. ในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหาคลิกแฟ้มทั้งหมดและโฟลเดอร์
 4. ในกล่อง ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม: ให้คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
  *.ASD
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกคอมพิวเตอร์ของฉัน
 6. คลิกค้นหา
เมื่อแฟ้มที่ชื่อ DocumentName.asd ปรากฏในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดเอกสาร:
 1. Start Word
 2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • ถ้าคุณใช้ Word 2007: คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกเปิด
  • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิก เปิด บนเมนู แฟ้ม
 3. ในรายการแฟ้มของชนิดคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)
 4. ค้นหาและเลือกแฟ้ม .asd
 5. คลิกเปิด
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 7. Start Word
หาก Word พบแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ บานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารเปิดขึ้นทางด้านซ้ายของหน้าจอ และเอกสารหายไปถูกแสดงเป็นDocumentName [ต้นฉบับ] หรือเป็นDocumentName [กู้คืน] ถ้าลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ใน Word 2007 คลิกสองครั้งแฟ้มในบานหน้าต่างงาน กู้คืนเอกสาร คลิก ปุ่ม Office Microsoft คลิก บันทึกเป็น และจากนั้นบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม .docx
 • ใน Word 2003 คลิกสองครั้งที่แฟ้มในบานหน้าต่างงาน กู้คืนเอกสาร คลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม และจากนั้นบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม .doc
หมายเหตุ ถ้าการกู้คืนอัตโนมัติในบานหน้าต่างการกู้คืนไม่ได้เปิดแฟ้มได้อย่างถูกต้อง ไปส่วน "วิธีการแก้ปัญหาเอกสารเสียหาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดแฟ้มที่เสียหาย

วิธีที่ 5: ค้นหาแฟ้มชั่วคราว

ถ้าคุณไม่พบแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติหรือสำเนาสำรองของเอกสารที่สูญหาย คุณอาจสามารถกู้คืนเอกสารได้จากแฟ้มชั่วคราวของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาเอกสารที่สูญหายในแฟ้มชั่วคราวของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ในมุมล่างซ้ายของหน้าต่างWindows Desktop Searchคลิกคลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา
 3. ในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหาคลิกแฟ้มทั้งหมดและโฟลเดอร์
 4. ในกล่อง ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม: ให้คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
  *.ชั่วคราว
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกคอมพิวเตอร์ของฉัน
 6. คลิก้างปลาสองข้างเมื่อนั้นล่าสุดได้อย่างไร
 7. คลิกวันระบุและจากนั้น พิมพ์เริ่มต้นและวันที่จะรวมรอบระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณเปิดแฟ้มครั้งล่าสุด
 8. คลิกค้นหา
 9. บนเมนูมุมมองคลิกรายละเอียด
 10. บนเมนูมุมมองคลิกจัดเรียงไอคอนตามและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 11. เลื่อนดูแฟ้มโดยค้นหาแฟ้มที่ตรงกับวันและเวลาที่คุณแก้ไขเอกสารครั้งล่าสุด
หากคุณพบเอกสารที่คุณกำลังค้นหา ไปที่ส่วน "วิธีแก้ปัญหาเอกสารที่เสียหาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนข้อมูลจากเอกสาร

วิธีที่ 6: ค้นหาแฟ้ม ~

ชื่อแฟ้มชั่วคราวบางชื่อจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอน (~) แฟ้มเหล่านี้อาจไม่ปรากฏในรายการของแฟ้มชั่วคราวที่คุณพบได้ในวิธีที่ 5: "การค้นหาแฟ้มชั่วคราว"

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาแฟ้มใด ๆ ที่ขึ้นต้นด้วย ~:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ในมุมล่างซ้ายของบานหน้าต่าง ค้นหาในเดสก์ท็อปของ Windows คลิก คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา หากตัวเลือกนั้นอยู่ในรายการ
 3. ในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหาคลิกแฟ้มทั้งหมดและโฟลเดอร์
 4. ในกล่อง ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม: ให้คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
  ~*.*
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกคอมพิวเตอร์ของฉัน
 6. คลิก้างปลาสองข้างเมื่อนั้นล่าสุดได้อย่างไร
 7. คลิกวันระบุและจากนั้น พิมพ์เริ่มต้นและวันที่จะรวมรอบระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณเปิดแฟ้มครั้งล่าสุด
 8. คลิกค้นหา
 9. บนเมนูมุมมองคลิกรายละเอียด
 10. บนเมนูมุมมองคลิกจัดเรียงไอคอนตามและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 11. เลื่อนดูแฟ้มโดยค้นหาแฟ้มที่ตรงกับวันและเวลาที่คุณแก้ไขเอกสารครั้งล่าสุด
หากคุณพบเอกสารที่คุณกำลังค้นหา ไปที่ส่วน "วิธีแก้ปัญหาเอกสารที่เสียหาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนข้อมูลจากเอกสาร

วิธีแก้ปัญหาเอกสารที่เสียหาย

Word จะพยายามกู้คืนเอกสารที่เสียหายโดยอัตโนมัติถ้าตรวจพบปัญหากับเอกสาร นอกจากนี้ คุณยังสามารถบังคับให้ Word พยายามกู้คืนเอกสารเมื่อคุณเปิดเอกสารนั้นได้อีกด้วย

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบังคับให้ Word การกู้คืนเอกสาร:
 1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Word ที่คุณใช้:
  • ถ้าคุณใช้ Word 2007: คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกเปิด
  • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิก เปิด บนเมนู แฟ้ม
 2. ในรายการชนิดแฟ้มคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)
 3. ในกล่องโต้ตอบ เปิด เลือกเอกสาร
 4. คลิกลูกศรบนปุ่มในมุมด้านขวาล่างของหน้าจอเปิดเปิดและคลิกเปิด และซ่อมแซม'

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณใช้วิธีการเหล่านี้แล้วและยังคงมีปัญหาในการกู้คืนเอกสารที่สูญหาย คุณสามารถใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ บริการบางอย่างที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft จัดให้มีดังนี้:หากคุณยังคงมีปัญหาหลังจากที่คุณใช้ทรัพยากรเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแฟ้มที่เสียหายหรือไม่สามารถเปิดได้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
826864 วิธีการแก้ปัญหาเอกสาร Word ที่เสียหาย
290946 วิธีการกู้คืนข้อความจากแฟ้มใด ๆ โดยใช้ตัวแปลง "กู้คืนข้อความจากแฟ้มใดๆ" ของ Word 2002 และ Word 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827099 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2557 - Revision: 20.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbbackup kbhowtomaster kbmt KB827099 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827099

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com