วิธีการกู้คืนแฟ้มสูญหายไป ใน Word 2007 หรือ ใน Word 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827099 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เอกสาร Microsoft Office Word สามารถสูญหายไปในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เอกสารอาจสูญหาย ถ้ามีข้อผิดพลาดบังคับให้ Word เพื่อปิด ถ้าคุณเกิดในขณะที่คุณกำลังแก้ไข หรือ ถ้าคุณปิดเอกสารโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บทความนี้กล่าวถึงหกวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อกู้คืนเอกสารสูญหาย

แต่บางเอกสารอาจไม่สามารถกู้คืน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ได้บันทึกเอกสารทั้งหมด เอกสารทั้งหมดอาจสูญหายไป ถ้าคุณบันทึกเอกสารของคุณ คุณอาจสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณบันทึกไว้ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวล เอกสารจำนวนมากสามารถเป็นบางส่วน หรือทั้งหมดกู้คืน

เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจแตกต่างไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ นอกจากนี้ เนื่องจากวิธีการเหล่านี้บางอย่างมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ คุณอาจพบว่าง่ายต่อการทำตามขั้นตอนคุณพิมพ์บทความนี้ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้วิธีการเหล่านี้ตามลำดับที่ปรากฏในการกู้คืนเอกสารสูญหาย ถ้าวิธีการเหล่านี้หนึ่งประสบความสำเร็จ และคุณทำการกู้คืนเอกสารสูญหาย เสร็จสิ้น และคุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมใด ๆ

วิธีที่ 1: ค้นหาเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับ

เอกสารต้นฉบับอาจไม่ได้ถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่า คุณสามารถค้นหาเอกสาร:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
 2. ทางมุมล่างซ้ายของหน้าต่าง Windows Desktop Search ให้คลิกที่ คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา หากตัวเลือกนั้นแสดงรายการขึ้นมา
 3. ในบานหน้าต่าง ตัวช่วยค้นหา ให้คลิกที่ แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด
 4. ในกล่องชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดพิมพ์ชื่อของเอกสารที่คุณต้องการค้นหา
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกMy Computerและจากนั้น คลิกค้นหา
ถ้าไม่ประกอบด้วยเอกสารที่คุณกำลังค้นหาบานหน้าต่างรายละเอียดการค้นหา คุณอาจพิมพ์ชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง หรือเอกสารอาจมีการเปลี่ยนชื่อ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาเอกสาร Word ทั้งหมด:
 1. ในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหาคลิกเริ่มการค้นหาใหม่
 2. คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดและจากนั้น คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้ลงในการทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม:กล่อง และจากนั้น คลิกค้นหา
  *.doc
ถ้าบานหน้าต่าง'รายละเอียด'ยังคงไม่ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณกำลังค้นหา เอกสารอาจถูกย้ายไปยัง'ถังรีไซเคิล' เมื่อต้องการดู'ถังรีไซเคิล' และคืนค่าเอกสารถ้ามี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งที่ถังรีไซเคิล
 2. บนเมนูมุมมองคลิกรายละเอียด
 3. บนเมนูมุมมองคลิกจัดเรียงไอคอนตามและจากนั้น คลิกลบวัน
 4. เลื่อนดูแฟ้ม

  หากคุณพบเอกสารที่คุณกำลังค้นหา เอกสาร คลิกขวา ความคืนค่าส่งเอกสารกลับไปยังตำแหน่งเดิม
หมายเหตุ ขณะนี้ไม่มีโปรแกรมอรรถประโยชน์ใด ๆ ในการกู้คืนเอกสารที่ถูกลบออก หรือว่างจากถังรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม บางโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ เพื่อกู้คืนเอกสารที่ถูกลบไปแล้วอาจพร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

วิธีที่ 2: ค้นหาแฟ้มสำรองของ Word

หากวิธีการก่อนหน้านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ เอกสารหลักอาจจะหายไปแล้ว แต่อาจมีสำเนาสำรองของเอกสารพร้อมใช้งาน การตั้งค่าสร้างเอกสารสำรองทุกใน Word สร้างสำเนาสำรองของเอกสารทุกฉบับที่คุณสร้างขึ้น

ขั้นแรก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่า มีการเปิดใช้งานการตั้งค่าสร้างเอกสารสำรองทุกอย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2007: Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกตัวเลือกของ Wordในมุมด้านขวาล่าง และจากนั้น คลิกขั้นสูง เลื่อนหัวเรื่องจนกว่าคุณพบบันทึกส่วน ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดสิ้นสุดของรายการ ถ้ามีการสร้างเอกสารสำรองทุกอยู่ในส่วนบันทึกเลือกการตั้งค่า Word สร้างสำเนาสำรองของเอกสาร
 • ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2003: บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก การตั้งค่าสร้างเอกสารสำรองทุกจะอยู่บนแท็บบันทึก ถ้ามีเลือกการตั้งค่าสร้างเอกสารสำรองทุกWord สร้างสำเนาสำรองของเอกสาร
จากนั้น ถ้าไม่ได้เลือกการตั้งค่าสร้างสำเนาสำรองเสมอไปที่วิธีที่ 3: "บังคับให้ Word พยายามกู้คืนแฟ้ม"

ถ้ามีเลือกการตั้งค่าสร้างเอกสารสำรองทุกให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาสำเนาสำรองของเอกสารหายไป:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกเอกสารที่หายไปครั้งล่าสุด
 2. ค้นหาแฟ้มที่มีนามสกุล.wbk

  ถ้าไม่มีแฟ้มที่มีนามสกุล.wbk ในโฟลเดอร์เดิม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาแฟ้มทั้งหมดที่มีนามสกุล.wbk ในคอมพิวเตอร์:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
  2. ในมุมล่างซ้ายของหน้าต่างWindows Desktop Searchคลิกคลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา
  3. ในบานหน้าต่าง ตัวช่วยค้นหา ให้คลิกที่ แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด
  4. ในการทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม:กล่อง คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
   *.wbk
  5. ในกล่องค้นหาในคลิกMy Computerและจากนั้น คลิกค้นหา
 3. หากคุณพบแฟ้มใด ๆ ที่มีชื่อว่า "สำเนาสำรองของ" ตาม ด้วยชื่อของเอกสารหายไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดสำเนาสำรอง:
  1. Start Word
  2. ดำเนินการหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้:
   • ถ้าคุณใช้ Word 2007: Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกเปิดคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)ในกล่องชนิดแฟ้มต่าง ๆ ค้นหา และเลือกแฟ้ม แล้วคลิกเปิด
   • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิกเปิดบนเมนูแฟ้มคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)ในกล่องชนิดแฟ้มค้นหา และเลือกแฟ้ม แล้วคลิกเปิด

วิธีที่ 3: บังคับให้ Word พยายามกู้คืนแฟ้ม

ถ้าคุณไม่ได้สร้างสำเนาสำรองของเอกสาร Word คุณอาจสามารถใช้คุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติเพื่อกู้คืนเอกสารสูญหาย

หมายเหตุ คุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติใน Word ทำสำเนาสำรองฉุกเฉินของเอกสารที่เปิดเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจรบกวนการสร้างแฟ้มการกู้คืนอัตโนมัติ คุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติจะไม่มีสิ่งทดแทนสำหรับการบันทึกเอกสาร

ถ้ามีเลือกตัวเลือกข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ นาที[] Word สร้างแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติชั่วคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเอกสาร ทุกครั้งที่ Word โปรแกรมค้นหาแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ หาก Word พบแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ แสดงแฟ้มที่พบในบานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสาร

ขั้นแรก เมื่อต้องการดูว่า มีการเลือกตัวเลือกข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ นาที[]ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณใช้ Word 2007: Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกตัวเลือกของ Wordและจากนั้น คลิกบันทึก ตัวเลือกข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ นาที[]อยู่ในส่วนของบันทึกเอกสาร
 • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิกตัวเลือกบนเมนูเครื่องมือ ตัวเลือกข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ นาที[]จะอยู่บนแท็บบันทึก
จากนั้น ถ้ามีเลือกตัวเลือกข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ นาที[]ลองปิด Word และเปิดใหม่ ถ้าบานหน้าต่างงาน'การกู้คืนอัตโนมัติ'ปรากฏบนด้านซ้ายของหน้าจอ คลิกเอกสารสูญหายจะคืนค่านั้น

ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกข้อมูลบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ นาที[]คุณสามารถพยายามบังคับให้ Word การกู้คืนเอกสาร

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบังคับให้ Word การกู้คืนเอกสาร:
 • ถ้าคุณใช้ Word 2007: Microsoft Office ปุ่มคลิก คลิกเปิดเลือกเอกสาร Word คลิกลูกศรบนปุ่มในมุมด้านขวาล่างของหน้าจอเปิดเปิดและคลิกเปิด และซ่อมแซม
 • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิกเปิดบนเมนูแฟ้มเลือกเอกสาร Word คลิกลูกศรบนปุ่มในมุมด้านขวาล่างของหน้าจอเปิดเปิดและคลิกเปิด และซ่อมแซม

วิธีที่ 4: กู้คืนแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง

ถ้า Word ไม่สามารถเปิดแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ หรือ ด้วยตัวเลือกเปิด และซ่อมแซมแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติอาจถูกบันทึกในตำแหน่งที่เปิด คุณอาจต้องค้นหาแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติด้วยตนเอง:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
 2. ทางมุมล่างซ้ายของหน้าต่าง Windows Desktop Search ให้คลิกที่ คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา หากตัวเลือกนั้นแสดงรายการขึ้นมา
 3. ในบานหน้าต่าง ตัวช่วยค้นหา ให้คลิกที่ แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด
 4. ในการทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม:กล่อง คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
  *.ASD
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกคอมพิวเตอร์ของฉัน
 6. คลิกค้นหา
เมื่อแฟ้มที่ชื่อ DocumentName.asd ปรากฏในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดเอกสาร:
 1. Start Word
 2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • ถ้าคุณใช้ Word 2007: คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกเปิด
  • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิกเปิดบนเมนูแฟ้ม
 3. ในรายการแฟ้มของชนิดคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)
 4. ค้นหา และเลือกแฟ้ม.asd
 5. คลิกเปิด
 6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 7. Start Word
หาก Word พบแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ บานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารเปิดขึ้นทางด้านซ้ายของหน้าจอ และเอกสารหายไปถูกแสดงเป็นDocumentName [ต้นฉบับ] หรือเป็นDocumentName [กู้คืน] ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ดำเนินการหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้:
 • ใน Word 2007 คลิกสองครั้งแฟ้มในบานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารMicrosoft Office ปุ่มคลิก คลิกบันทึกเป็นและจากนั้น บันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม.docx
 • ใน Word 2003 คลิกสองครั้งแฟ้มในบานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารคลิก'บันทึกเป็น'บนเมนูแฟ้มและจากนั้น บันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม.doc
หมายเหตุ หากมีแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติในบานหน้าต่าง'การกู้คืน'ไม่เปิดขึ้นอย่างถูกต้อง ให้ไปส่วน "วิธีแก้ปัญหาเอกสารที่เสียหาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดแฟ้มที่เสียหาย

วิธีที่ 5: การค้นหาสำหรับแฟ้มชั่วคราว

ถ้าคุณไม่พบแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติหรือสำเนาสำรองของเอกสารหายไป คุณอาจจะสามารถกู้คืนเอกสารจากแฟ้มชั่วคราวของคุณ

เมื่อต้องการค้นหาเอกสารสูญหายไปในแฟ้มชั่วคราวของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
 2. ในมุมล่างซ้ายของหน้าต่างWindows Desktop Searchคลิกคลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา
 3. ในบานหน้าต่าง ตัวช่วยค้นหา ให้คลิกที่ แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด
 4. ในการทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม:กล่อง คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
  *.ชั่วคราว
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกคอมพิวเตอร์ของฉัน
 6. คลิก้างปลาสองข้างเมื่อนั้นล่าสุดได้อย่างไร
 7. คลิกระบุวันและจากนั้น พิมพ์วันที่เริ่มและสิ้นสุดเพื่อรวมรอบระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณเปิดแฟ้มครั้งล่าสุด
 8. คลิกค้นหา
 9. บนเมนูมุมมองคลิกรายละเอียด
 10. บนเมนูมุมมองคลิกจัดเรียงไอคอนตามและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 11. เลื่อนแฟ้ม การค้นหาแฟ้มที่ตรงกับวันและเวลาที่คุณแก้ไขเอกสารครั้งล่าสุด
หากคุณพบเอกสารที่คุณกำลังค้นหา ให้ไปส่วน "วิธีแก้ปัญหาเอกสารที่เสียหาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนข้อมูลจากเอกสาร

วิธีที่ 6: ค้นหา ~ แฟ้ม

ชื่อแฟ้มชั่วคราวบางชื่อเริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายตัวหนอน (~) แฟ้มเหล่านี้อาจไม่ปรากฏในรายการของแฟ้มชั่วคราวที่คุณพบในวิธีที่ 5: "การค้นหาแฟ้มชั่วคราว"

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาแฟ้มใด ๆ ที่ขึ้นต้นด้วย ~:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
 2. ทางมุมล่างซ้ายของหน้าต่าง Windows Desktop Search ให้คลิกที่ คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา หากตัวเลือกนั้นแสดงรายการขึ้นมา
 3. ในบานหน้าต่าง ตัวช่วยค้นหา ให้คลิกที่ แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด
 4. ในการทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม:กล่อง คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้:
  ~*.*
 5. ในกล่องค้นหาในคลิกคอมพิวเตอร์ของฉัน
 6. คลิก้างปลาสองข้างเมื่อนั้นล่าสุดได้อย่างไร
 7. คลิกระบุวันและจากนั้น พิมพ์วันที่เริ่มและสิ้นสุดเพื่อรวมรอบระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณเปิดแฟ้มครั้งล่าสุด
 8. คลิกค้นหา
 9. บนเมนูมุมมองคลิกรายละเอียด
 10. บนเมนูมุมมองคลิกจัดเรียงไอคอนตามและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 11. เลื่อนแฟ้ม การค้นหาแฟ้มที่ตรงกับวันและเวลาที่คุณแก้ไขเอกสารครั้งล่าสุด
หากคุณพบเอกสารที่คุณกำลังค้นหา ให้ไปส่วน "วิธีแก้ปัญหาเอกสารที่เสียหาย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนข้อมูลจากเอกสาร

วิธีแก้ปัญหาเอกสารที่เสียหาย

Word พยายามกู้คืนเอกสารเสียหายเมื่อตรวจพบปัญหากับเอกสารโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถบังคับให้ Word พยายามกู้คืนเอกสารคุณเปิด

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบังคับให้ Word การกู้คืนเอกสาร:
 1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Word ที่คุณใช้:
  • ถ้าคุณใช้ Word 2007: คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกเปิด
  • ถ้าคุณใช้ Word 2003: คลิกเปิดบนเมนูแฟ้ม
 2. ในรายการชนิดแฟ้มคลิแฟ้มทั้งหมด (* *)
 3. ในกล่องโต้ตอบเปิดเลือกเอกสาร
 4. คลิกลูกศรบนปุ่มในมุมด้านขวาล่างของหน้าจอเปิดเปิดและคลิกเปิด และซ่อมแซม'

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณใช้วิธีการเหล่านี้ และยัง มีปัญหาในการกู้คืนเอกสารสูญหาย คุณสามารถใช้ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ กับปัญหาของคุณ บริการบางอย่างซึ่งแสดงรายการไซต์บนเว็บบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ได้แก่:ถ้าคุณยังมีปัญหาหลังจากที่คุณได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขปัญหาแฟ้มที่ได้รับความเสียหาย หรือจะเปิด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
826864 วิธีการแก้ปัญหาเอกสาร Word ที่เสียหาย
290946 วิธีการกู้คืนข้อความจากแฟ้มใด ๆ ได้ โดยใช้ตัวแปลง "กู้คืนข้อความจากแฟ้มใดๆ" ของ Word 2002 และ Word 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827099 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2557 - Revision: 21.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbbackup kbhowtomaster kbmt KB827099 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827099

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com