Straipsnio ID: 827100 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Norint ? dokument? ?terpti vaizd? skyriuje Taikoma i?vardytose programose, galima naudoti skaitytuv?. ?iame straipsnyje apra?omi du b?dai, kuriais galima ? dokument? ?terpti vaizd?, ir kada kiekvien? b?d? naudoti.

Pasirinktinis ?terpimo b?das

Jei norite i? skaitytuvo ? dokument? ?tepti vien? vaizd?, galite naudoti pasirinktin? ?terpimo b?d?. ?iame b?de naudojama programin? ?ranga, pateikiama su skaitytuvu. Nor?dami ?terpti vaizd? pasirinktiniu ?terpimo b?du, atlikite ?iuos veiksmus:

?Office 2007?

Paveiksl?li? ?traukimo ? dokument? parinktis I? skaitytuvo arba i? fotoaparato negalima ?Microsoft Office 2007? program? pakete. Ta?iau nuotraukas i? fotoaparato arba i? skaitytuvo galima ?traukti atsisiuntus ? savo kompiuter?. Tada nukopijuokite jas i? kompiuterio ? ?Microsoft Office Word 2007?. Be to, nor?dami gauti nuotraukas i? fotoaparato arba i? skaitytuvo, galite naudoti ?Microsoft Clip Organizer?. Atsisiunt? nuotrauk? ? kompiuter?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite programos ?Word 2007? dokument?.
 2. Skirtuko ?terpti grup?je Iliustracijos spustel?kite Paveiksl?lis.
 3. Raskite ? dokument? ?trauktin? paveiksl?l? ir spustel?kite ?terpti.

?Office 2003?

 1. Paleiskite vien? i? program?, nurodyt? skyriuje Taikoma.
 2. ? skaitytuv? ?d?kite arba ant jo pad?kite tai, k? norite nuskaityti.
 3. Spustel?kite ?terpti, nurodykite Paveiksl?lis ir spustel?kite I? skaitytuvo arba i? fotoaparato.
 4. Jei prie kompiuterio prijungtas daugiau kaip vienas ?renginys, dalyje ?renginys pasirinkite naudotin? ?rengin? ir spustel?kite Pasirinktinis ?terpimas.
 5. Nor?dami nuskaityti vaizdus, vykdykite skaitytuvo programin?s ?rangos nurodymus.

  Kai skaitytuvas baigia dirbti, vaizdas ?terpiamas ? ?Word? dokument?.
Pastaba Vaizdas ?terpiamas toje vietoje, kur yra ?ymeklis.

Pastaba Jei nenorite tinkinti parametr? ir ?renginys yra skaitytuvas, 4 veiksme galite pasirinkti ?iniatinklio kokyb? arba Spausdinimo kokyb?, o ne Pasirinktinis ?terpimas.

Dokumento nuskaitymo b?das

?Microsoft Office? dokument? nuskaitymo b?de naudojama programin? ?ranga, ?traukta ? ?Microsoft Office 2007? arba ?Microsoft Office 2003?. Naudokite ?? b?d?, nor?dami nuskaityti vis? dokument? (paprastai daugiau nei vien? lap?). Nor?dami naudoti dokument? nuskaitymo b?d?, atlikite ?iuos veiksmus:

?Office 2007?

 1. Paleiskite vien? i? program?, nurodyt? skyriuje Taikoma.
 2. Spustel?kite Prad?ti ir pasirinkite Programos.
 3. Pasirinkite ?Microsoft Office? ir ?Microsoft Office? ?rankiai.
 4. S?ra?e ?Microsoft Office? ?rankiai spustel?kite ?Microsoft Clip Organizer?.
 5. Tai, k? norite nuskaityti, ?d?kite ? skaitytuv?.
 6. Spustel?kite Failas, ?traukti iliustracijas ? tvarkytuv? ir ? I? skaitytuvo arba i? fotoaparato.

  Pastaba I?ankstin?s nuskaitymo nuostatos yra optimizuotos skirting? tip? dokumentams. Numatytoji i?ankstin? nuostata yra Nespalvotai.
 7. Nuskait? ?sitikinkite, ar pasirinkti visi puslapiai, kuriuos norite ?terpti ? dokument?.
 8. Spustel?kite Failas, tada spustel?kite ?ra?yti.
 9. ?sitikinkite, kad langelyje ?ra?omo failo tipas rodoma TIFF.
 10. Dialogo lange ?ra?yti kaip nurodykite fail? ir spustel?kite ?ra?yti.
 11. Gr??kite ? program?, paleist? 1 veiksme.
 12. Skirtuko ?terpti grup?je Iliustracijos spustel?kite Paveiksl?lis.
 13. Dialogo lange ?terpti paveiksl?l? pasirinkite nuskaityt? vaizd? ir spustel?kite ?terpti.

  Nuskaityti vaizdai ?terpiami ? dokument?.
Pastaba Jeigu j?s? skaitytuve i? anksto nustatyta skyra n?ra 300 ta?k? colyje (dpi), b?site paraginti pakeisti skaitytuvo skyros parametrus. Pamat? raginim? pakeiskite skyros parametrus ir spustel?kite Nuskaityti nor?dami t?sti atvaizdavimo proces?.

?Office 2003?

 1. Paleiskite vien? i? program?, nurodyt? skyriuje Taikoma.
 2. Spustel?kite Prad?ti ir pasirinkite Programos.
 3. Pasirinkite ?Microsoft Office? ir ?Microsoft Office? ?rankiai.
 4. S?ra?e ?Microsoft Office? ?rankiai spustel?kite ?Microsoft Office? dokument? nuskaitymas.
 5. Tai, k? norite nuskaityti, pad?kite ant skaitytuvo arba ?d?kite ? j?.
 6. Dialogo lange Nuskaityti nauj? dokument? pasirinkite i?ankstin? nuskaitymo nuostat? ir spustel?kite Nuskaityti.

  Pastaba I?ankstin?s nuskaitymo nuostatos yra optimizuotos skirting? tip? dokumentams. Numatytoji i?ankstin? nuostata yra Nespalvotai.
 7. Nuskait? ?sitikinkite, ar pasirinkti visi puslapiai, kuriuos norite ?terpti ? dokument?.
 8. Spustel?kite Failas, tada spustel?kite ?ra?yti.
 9. Dialogo lange ?ra?yti kaip ?sitikinkite, kad lauke ?ra?omo failo tipas yra TIFF, nurodykite fail? ir spustel?kite ?ra?yti.
 10. Gr??kite ? program?, paleist? 1 veiksme.
 11. Spustel?kite ?terpti, pasirinkite Paveiksl?lis ir spustel?kite I? failo.
 12. Dialogo lange ?terpti paveiksl?l? pasirinkite nuskaityt? vaizd? ir spustel?kite ?terpti.

  Nuskaityti vaizdai ?terpiami ? dokument?.
Pastaba Jeigu j?s? skaitytuve i? anksto nustatyta skyra n?ra 300 ta?k? colyje (dpi), b?site paraginti pakeisti skaitytuvo skyros parametrus. Pamat? raginim? pakeiskite skyros parametrus ir spustel?kite Nuskaityti nor?dami t?sti atvaizdavimo proces?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 827100 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 30 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster KB827100

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com