Identifikator ?lanka: 827100 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U programima koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na? slike mo?ete da umetnete u dokument pomo?u skenera. U ovom ?lanku su opisana dva metoda koja mo?ete da koristite za umetanje slika u dokument, kao i kada da izaberete odgovaraju?i metod.

Metod prilago?enog umetanja

Ako pomo?u skenera ?elite da umetnete jednu sliku u dokument, izaberite metod prilago?enog umetanja. Za ovaj metod je potreban softver koji ste dobili uz skener. Da biste sliku umetnuli pomo?u ovog metoda, pratite slede?e korake:

Office 2007

Opcija Sa skenera ili kamere za dodavanje slika u dokument nije dostupna u programskom paketu Microsoft Office 2007. Umesto toga, preuzmite slike sa kamere ili skenera na ra?unar. A zatim ih kopirajte u Microsoft Office Word 2007 dokument. Za preuzimanje slika sa kamere ili skenera mo?ete da koristite i Microsoft Clip Organizer. Kada sliku preuzmete na ra?unar, uradite slede?e:
 1. Otvorite Word 2007 dokument.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slika.
 3. Prona?ite sliku koju ?elite da dodate u dokument, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Office 2003

 1. Pokrenite neki od programa koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na?.
 2. Stavite ili umetnite u skener dokument koji ?elite da skenirate.
 3. Kliknite na dugme Umetni, postavite pokaziva? na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Sa skenera ili kamere.
 4. Ako je na ra?unar priklju?eno vi?e ure?aja, u okviru Ure?aj izaberite ?eljeni ure?aj, a zatim izaberite stavku Prilago?eno umetanje.
 5. Skenirajte slike prema uputstvima softvera za skener.

  Nakon skeniranja, slika ?e biti umetnuta u Word dokument.
Napomena Slika ?e biti umetnuta na mestu na kojem se nalazi pokaziva?.

Napomena Ako ne ?elite da prilagodite postavke, a za ure?aj je izabran skener, u 4. koraku mo?ete da izaberete opciju Veb kvalitet ili Kvalitet ?tampanja umesto opcije Prilago?eno umetanje.

Skeniranje dokumenata

Alatka Microsoft Office Document Scanning koristi softver koji se nalazi u programskom paketu Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2003. Koristite ovaj metod za skeniranje kompletne dokumentacije (koja ima vi?e od jedne stranice). Da biste koristili metod skeniranja dokumenata, pratite slede?e korake:

Office 2007

 1. Pokrenite neki od programa koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na?.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim postavite pokaziva? na stavku Programi.
 3. Postavite pokaziva? na stavku Microsoft Office, a zatim na stavku Microsoft Office alatke.
 4. U listi Microsoft Office alatke izaberite stavku Microsoft Clip Organizer.
 5. Stavite u skener dokumente koje ?elite da skenirate.
 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj klipove u organizator, a zatim izaberite stavku Sa skenera ili kamere.

  Napomena Unapred definisane postavke skeniranja se optimizuju za razli?ite tipove dokumenata. Podrazumevano je izabrana postavka ?Crno-belo?.
 7. Nakon skeniranja, proverite da li su izabrane sve stranice koje ?elite da dodate u dokument.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj.
 9. Proverite da li je prikazana opcija TIFF u listi Sa?uvaj kao tip.
 10. U dijalogu Sa?uvaj kao unesite ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 11. Vratite se na program koji ste pokrenuli u 1. koraku.
 12. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije izaberite stavku Slika.
 13. U dijalogu Umetanje slike izaberite skeniranu sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Skenirane slike ?e biti dodate u dokument.
Napomena Ako podrazumevana rezolucija skenera nije 300 ta?aka po in?u (dpi), od vas ?e biti zatra?eno da promenite rezoluciju skenera. Promenite rezoluciju kada to bude zatra?eno od vas, a zatim kliknite na dugme Skeniraj da biste nastavili sa obradom slike.

Office 2003

 1. Pokrenite neki od programa koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na?.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim postavite pokaziva? na stavku Programi.
 3. Postavite pokaziva? na stavku Microsoft Office, a zatim na stavku Microsoft Office alatke.
 4. U listi Microsoft Office alatke izaberite stavku Microsoft Office Document Scanning.
 5. Stavite u skener dokumente koje ?elite da skenirate.
 6. U dijalogu Skeniranje novog dokumenta izaberite unapred definisane postavke za skeniranje, a zatim kliknite na dugme Skeniraj.

  Napomena Unapred definisane postavke skeniranja se optimizuju za razli?ite tipove dokumenata. Podrazumevano je izabrana postavka ?Crno-belo?.
 7. Nakon skeniranja, proverite da li su izabrane sve stranice koje ?elite da dodate u dokument.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj.
 9. U dijalogu Sa?uvaj kao proverite da li je opcija TIFF prikazana u listi Sa?uvaj kao tip, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 10. Vratite se na program koji ste pokrenuli u 1. koraku.
 11. Kliknite na dugme Umetni, postavite pokaziva? na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Iz datoteke.
 12. U dijalogu Umetanje slike izaberite skeniranu sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Skenirane slike ?e biti dodate u dokument.
Napomena Ako podrazumevana rezolucija skenera nije 300 ta?aka po in?u (dpi), od vas ?e biti zatra?eno da promenite rezoluciju skenera. Promenite rezoluciju kada to bude zatra?eno od vas, a zatim kliknite na dugme Skeniraj da biste nastavili sa obradom slike.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 827100 - Poslednji pregled: 30. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster KB827100

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com