หมายเลขบทความ (Article ID): 827100 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในโปรแกรมที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" คุณสามารถใช้สแกนเนอร์เพื่อแทรกรูปลงในเอกสาร บทความนี้อธิบายวิธีการสองวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อแทรกรูปภาพลงในเอกสาร และเมื่อจะใช้แต่ละวิธีการ

วิธีการแทรกแบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพเดียวจากสแกนเนอร์ลงในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้วิธีการแทรกแบบกำหนดเอง วิธีนี้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ของคุณ เมื่อต้องแทรกรูปภาพโดยใช้วิธีการแทรกแบบกำหนดเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Office 2007

ตัวเลือก จากสแกนเนอร์หรือกล้องถ่ายรูป สำหรับเพิ่มรูปภาพในเอกสารไม่พร้อมให้ใช้งานใน Microsoft Office 2007 Suite คุณสามารถเพิ่มรูปภาพจากกล้องหรือสแกนเนอร์ของคุณด้วยการดาวน์โหลดรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแทน แล้วคัดลอกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณลงใน Microsoft Office Word 2007 นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Microsoft Clip Organizer เพื่อรับรูปภาพจากกล้องหรือสแกนเนอร์ของคุณ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำดังนี้:
 1. เปิดเอกสาร Word 2007
 2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ ในกลุ่ม ภาพประกอบ
 3. ค้นหาตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสารของคุณ แล้ว คลิก แทรก

Office 2003

 1. เริ่มต้นโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่แสดงในส่วน "นำไปใช้กับ"
 2. วางหรือแทรกรายการที่คุณต้องการสแกนใน (หรือบน) สแกนเนอร์
 3. คลิก แทรก จากนั้นชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้องถ่ายรูป
 4. ถ้าคุณมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้นที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ใน อุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ แล้วคลิก แทรกแบบกำหนดเอง
 5. ทำตามกระบวนงานซอฟต์แวร์ของสแกนเนอร์ของคุณสำหรับการสแกนรูปภาพ

  เมื่อสแกนเนอร์ของคุณเสร็จสิ้นการทำงาน รูปภาพจะถูกแทรกลงในเอกสาร Word ของคุณ
หมายเหตุ รูปถูกแทรกตรงที่มีตัวชี้อยู่

หมายเหตุ หากคุณไม่ต้องการกำหนดการตั้งค่าเอง และอุปกรณ์ของคุณคือสแกนเนอร์ คุณสามารถเลือก คุณภาพเว็บ หรือ คุณภาพการพิมพ์ แทน แทรกแบบกำหนดเอง ในขั้นตอนที่ 4

วิธีการสแกนเอกสาร

วิธีการของ Microsoft Office Document Scanning ใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับ Microsoft Office 2007 หรือ Microsoft Office 2003 ใช้วิธีนี้เมื่อต้องการสแกนเอกสารทั้งหมด (โดยทั่วไปจะมากกว่าหนึ่งหน้า) เมื่อต้องใช้วิธีการสแกนเอกสาร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Office 2007

 1. เริ่มต้นโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่แสดงในส่วน "นำไปใช้กับ"
 2. คลิก เริ่ม แล้วเลือก โปรแกรม
 3. ชี้ไปที่ Microsoft Office แล้วชี้ไปที่ เครื่องมือ Microsoft Office
 4. ในรายการ เครื่องมือ Microsoft Office คลิก Microsoft Clip Organizer
 5. วางสิ่งที่คุณต้องการสแกนในสแกนเนอร์ของคุณ
 6. คลิก แฟ้ม คลิก เพิ่มคลิปไปยัง Organizer แล้วคลิก จากสแกนเนอร์หรือกล้องถ่ายรูป

  หมายเหตุ การตั้งค่าการสแกนล่วงหน้าจะถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับชนิดต่างๆ ของเอกสาร ค่าที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นสีขาวดำ
 7. เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทุกหน้าที่คุณต้องการแทรกในเอกสาร
 8. คลิก แฟ้ม จากนั้นคลิก บันทึก
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TIFF ปรากฏขึ้นในช่อง บันทึกเป็นชนิด
 10. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ตั้งชื่อแฟ้มดังกล่าว แล้วคลิก บันทึก
 11. กลับไปยังโปรแกรมที่คุณเริ่มต้นในขั้นตอนที่ 1
 12. ในแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ ในกลุ่ม ภาพประกอบ
 13. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพที่สแกน แล้วคลิก แทรก

  รูปภาพที่คุณสแกนจะถูกแทรกลงในเอกสารของคุณ
หมายเหตุ ถ้าความละเอียดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของเครื่องสแกนคือ 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดของสแกนเนอร์ของคุณ เปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ และคลิก สแกน เพื่อดำเนินการกับรูปภาพต่อไป

Office 2003

 1. เริ่มต้นโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่แสดงในส่วน "นำไปใช้กับ"
 2. คลิก เริ่ม แล้วเลือก โปรแกรม
 3. ชี้ไปที่ Microsoft Office แล้วชี้ไปที่ เครื่องมือ Microsoft Office
 4. ในรายการ เครื่องมือ Microsoft Office คลิก Microsoft Office Document Scanning
 5. วางหรือแทรกรายการที่คุณต้องการสแกนในสแกนเนอร์ของคุณ
 6. ในกล่องโต้ตอบ สแกนเอกสารใหม่ เลือกการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อสแกน แล้วคลิก สแกน

  หมายเหตุ การตั้งค่าการสแกนล่วงหน้าจะถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับชนิดต่างๆ ของเอกสาร ค่าที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นสีขาวดำ
 7. เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทุกหน้าที่คุณต้องการแทรกในเอกสาร
 8. คลิก แฟ้ม จากนั้นคลิก บันทึก
 9. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TIFF ปรากฏในช่อง บันทึกเป็นชนิด ตั้งชื่อแฟ้มดังกล่าว แล้วคลิก บันทึก
 10. กลับไปยังโปรแกรมที่คุณเริ่มต้นในขั้นตอนที่ 1
 11. คลิก แทรก ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก จากแฟ้ม
 12. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพที่สแกน แล้วคลิก แทรก

  รูปภาพที่คุณสแกนจะถูกแทรกลงในเอกสารของคุณ
หมายเหตุ ถ้าความละเอียดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของสแกนเนอร์คือ 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดของสแกนเนอร์ของคุณ เปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดเมื่อได้รับพร้อมท์ และคลิก สแกน เพื่อดำเนินการกับรูปภาพต่อไป
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827100 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbhowtomaster KB827100

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com