Düzeltme: Hatalı parametre numaralandırma içinde depolanan özel oluşuyor üretilen yordamlar Sp_scriptpublicationcustomprocs ile saklı yordamı

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 827175 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Oluşturulan özel saklı yordamlarda sp_scriptpublicationcustomprocs saklı yordamını çalıştırmayı denediğinizde, aşağıdaki hata 137 iletisi
Değişken bildirmelidir ' %. * ls'
aşağıdaki koşulların tümü doğruysa:
 • Abonelikler hemen güncelleştirme yayında izin verilir (@ allow_sync_tran = 'True').
 • Değişikliklerin abonelerin adresindeki sıraya alma etkin (@ allow_queued_tran = 'True').
 • Sp_scriptpublicationcustomprocs saklı yordamını oluşturulan hatalı özel saklı yordamlarda bulunan tablo, hesaplanan sütunlar içerir.
 • Sp_scriptpublicationcustomprocs saklı yordamını oluşturulan hatalı özel saklı yordamlarda olduğu tablosuna benzersiz dizin var.

Çözüm

Hizmet paketi bilgileri

Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, Microsoft SQL Server 2000 için en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211En son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir

Düzeltme bilgileri

Yükleyin ve bu düzeltmeyi etkinleştirmek için "Daha fazla bilgi" bölümündeki adımları izleyin.

Bu düzeltmenin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yenisi) sahiptir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) göre listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için <a0></a0>, Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat aracında saat dilimi sekmesini kullanın.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 09:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll
  24-Apr-2003 17:12          786,432 Distmdl.ldf
  24-Apr-2003 17:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 16:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll
  23-Jun-2003 13:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll
  23-Apr-2003 17:51          747,927 Instdist.sql
  02-May-2003 16:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll
  31-Mar-2003 17:07           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 16:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll
  07-May-2003 11:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll
  02-Apr-2003 12:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe
  02-Apr-2003 14:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll
  04-Aug-2003 09:17          550,780 Procsyst.sql
  22-May-2003 13:57           19,195 Qfe469571.sql
  11-Jul-2003 08:04         1,084,147 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 12:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll
  13-Aug-2003 07:28         1,086,797 Replsys.sql
  13-Aug-2003 07:28          986,603 Repltran.sql
  29-Jul-2003 11:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll
  31-May-2003 09:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 12:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll
  07-Apr-2003 08:44           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 09:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  01-Jul-2003 15:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll
  13-Aug-2003 11:04 2000.80.851.0  7,598,161 Sqlservr.exe
  25-Jul-2003 12:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll
  07-Feb-2003 21:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll
  24-Jun-2003 16:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll
  31-May-2003 16:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll
  31-May-2003 09:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe
  30-Apr-2003 14:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll
  01-Jul-2003 15:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll

				
Not bağımlılıklar, en son düzeltmede veya dosyaları içeren bir özellik nedeniyle, ek dosyalar da içerebilir.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.Bu sorun ilk olarak Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4'te giderilmiştir.

Daha fazla bilgi

Yüklemek ve bu düzeltmeyi etkinleştirmek için şu adımları izleyin:
 1. "Çözüm"'de anlatılan düzeltmeyi elde bölümüne.
 2. Düzeltme etkilenen yayımlama örnek SQL Server 2000 için geçerli olur.
 3. Etkilenen abonelik reinitialization için işaretle:
  • Itme abonelikleri için:

   Enterprise Manager'da, Publisher sunucu ağacını açın ve sonra da çoğaltma - abonelikler düğümü bulun. Etkilenen abonelik'ı sağ tıklatın ve sonra da <a2>Reinitialize</a2>'ı tıklatın.
  • Çekme abonelik için:

   Enterprise Manager'da, abone sunucu ağacını açın ve sonra da çoğaltma - abonelikler düğümü bulun. Etkilenen abonelik'ı sağ tıklatın ve sonra da <a2>Reinitialize</a2>'ı tıklatın.
 4. Etkilenen yayının anlık görüntü Aracısı'nı çalıştırın.
To reproduce the problem, run the following script in a server that already has replication configured:
USE master
go
CREATE DATABASE TestDatabase
go
USE TestDatabase
go

CREATE TABLE [dbo].[TestTable] (
[col1] [int] NOT NULL ,
[col2] [int] NOT NULL ,
[col3] AS ([col1] + [col2]) ,
[msrepl_tran_version] [uniqueidentifier] NOT NULL
) ON [PRIMARY]
go

ALTER TABLE [dbo].[TestTable] WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT [PK_TestTable] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[col1]
) ON [PRIMARY]
go

ALTER TABLE [dbo].[TestTable] ADD
CONSTRAINT [DF_TestTable_msrepl_tran_vers] DEFAULT (newid()) FOR
[msrepl_tran_version]
go

CREATE UNIQUE INDEX [IX_T1UNIQUE] ON
[dbo].[TestTable]([msrepl_tran_version]) ON [PRIMARY]
go

use [TestDatabase]
go
exec sp_replicationdboption @dbname = N'TestDatabase', @optname = N'publish', @value = N'true'
go
exec sp_addpublication @publication = N'TestDatabase', @restricted = N'false', 
			@sync_method = N'native', @repl_freq = N'continuous', 
			@description = N'Transactional publication of TestDatabase database from Publisher NAURU-SRV-01.', 
			@status = N'inactive', @allow_push = N'true', @allow_pull = N'true', @allow_anonymous = N'false', 
			@enabled_for_internet = N'false', @independent_agent = N'false', @immediate_sync = N'false', 
			@allow_sync_tran = N'true', @autogen_sync_procs = N'true', @retention = 336, 
			@allow_queued_tran = N'true', @snapshot_in_defaultfolder = N'true', 
			@compress_snapshot = N'false', @ftp_port = 21, @allow_dts = N'false', 
			@allow_subscription_copy = N'false', @conflict_policy = N'pub wins', 
			@centralized_conflicts = N'true', @conflict_retention = 14, 
			@queue_type = N'sql', @add_to_active_directory = N'false'

exec sp_addpublication_snapshot @publication = N'TestDatabase',@frequency_type = 4, @frequency_interval = 1, 
				@frequency_relative_interval = 0, @frequency_recurrence_factor = 1, 
				@frequency_subday = 1, @frequency_subday_interval = 0, @active_start_date = 0, 
				@active_end_date = 20030814, @active_start_time_of_day = 224200, @active_end_time_of_day = 0

exec sp_addarticle @publication = N'TestDatabase', @article = N'TestTable', @source_owner = N'dbo', 
				@source_object = N'TestTable', 
				@destination_table = N'TestTable', @type = N'logbased', @creation_script = null, 
				@description = null, @pre_creation_cmd = N'drop', @schema_option = 0x000000000000CEF3, 
				@status = 16, @force_invalidate_snapshot = 1, @vertical_partition = N'false', 
				@ins_cmd = null, @del_cmd = null, @upd_cmd = null, @filter = null, @sync_object = null, 
				@auto_identity_range = N'false'

exec sp_changepublication @publication = N'TestDatabase', @force_invalidate_snapshot = 1, @force_reinit_subscription = 1, 
				@property = N'status', @value = N'active'

After the publication is created, if you run the following statement:
exec sp_scriptpublicationcustomprocs 'TestDatabase'

Aşağıdaki (yanlış) komut dosyası alırsınız:
--
-- Transactional replication custom procedures for publication 'TestDatabase' from database 'TestDatabase':
--


----
---- Replication custom procedures for article 'TestTable':
----

if exists (select * from sysobjects where type = 'P' and name = 'sp_MSins_TestTable') drop proc [sp_MSins_TestTable]
go
create procedure [sp_MSins_TestTable] @c1 int,@c2 int,@c3 uniqueidentifier,@c4 int

AS
BEGIN

if not exists (select * from [TestTable] 
 where ( [col1] = @c1 ) or ( [col4] = @c5 ) 
)
BEGIN

insert into [TestTable]( 
[col1], [col2], [msrepl_tran_version], [col4]
 )

values ( 
@c1, @c2, @c3, @c4
 )

END
END
go

if exists (select * from sysobjects where type = 'P' and name = 'sp_MSupd_TestTable') drop proc [sp_MSupd_TestTable]
go
create procedure [sp_MSupd_TestTable] 
 @c1 int,@c2 int,@c3 uniqueidentifier,@c4 int,@c5 int,@c6 int,@c7 uniqueidentifier,@c8 int
as

if not exists (select * from [TestTable] 
 where ( [col4] = @c9 and @c9 != @c5 ) 
)
begin
if @c5 = @c1
begin
update [TestTable] set [col2] = @c6,[msrepl_tran_version] = @c7,[col4] = @c8
where [col1] = @c1
 and msrepl_tran_version = @c3
end
else
begin

if not exists (select * from [TestTable] 
 where ( [col1] = @c5 ) 
)
begin
update [TestTable] set [col1] = @c5,[col2] = @c6,[msrepl_tran_version] = @c7,[col4] = @c8
where [col1] = @c1
 and msrepl_tran_version = @c3

end
end

end
go

if exists (select * from sysobjects where type = 'P' and name = 'sp_MSdel_TestTable') drop proc [sp_MSdel_TestTable]
go
create procedure [sp_MSdel_TestTable] @c1 int,@c2 int,@c3 uniqueidentifier,@c4 int
as
delete [TestTable]
where [col1] = @c1
 and msrepl_tran_version = @c3
go

Özel sp_MSins_TestTable, saklı yordam takmanızı bildirimi @ c5 adlandırılmış bir parametre başvuran. @ c5 bu yordamı ve özel, @ c9 adlı başka bir parametre tanımlanmamış saklı yordamın sp_MSupd_TestTable başvuruları güncelleştirmek için parametre olarak bildirilmedi.

Özellikler

Makale numarası: 827175 - Last Review: 26 Şubat 2014 Çarşamba - Gözden geçirme: 3.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB827175 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:827175

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com