Artikel-id: 827315 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

Ett eller flera av följande problem uppstå:
 • När du startar datorn eller när datorn varit inaktiv under flera minuter öppnas webbläsaren om du vill visa annonser på webbplatsen.
 • När du använder din webbläsare för att visa webbplatser, öppna andra instanser av webbläsaren om du vill visa annonser på webbplatsen.
 • Webbläsarens hemsida ändras oväntat.
 • Webbsidor oväntat läggs till i mappen Favoriter.
 • Nya verktygsfält läggs oväntat till din webbläsare.
 • Du kan inte starta ett program.
 • När du klickar på en länk i ett program fungerar inte länken.
 • Webbläsaren stängs plötsligt eller slutar svara.
 • Det tar mycket längre tid att starta eller återuppta din dator.
 • Komponenter i Windows eller andra program fungerar inte längre.

Orsak

Det här problemet kan uppstå när vilseledande program som spionprogram som kallas "grayware" är installerat på datorn. Sådana program kan medfölja program som du vill installera eller kan ingå i hämtade webbkomponenter.

Lösning

Försök att identifiera och ta bort vilseledande program från datorn för att lösa problemet. Det gör du genom att använda följande metoder.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows kan kan följande steg vara annorlunda på din dator. Om så är fallet hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Obs! Om du använder ett operativsystem som Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 som har funktionen Systemåterställning rekommenderar vi att du anger en giltig återställningspunkt innan du vidtar dessa åtgärder. Du kan använda återställningspunkten för att återställa Datorkonfiguration som du hade innan du gjorde ändringarna om du inte vill att ändringarna.

Obs! Vilseledande program följer kanske inte standardrutiner för installation. Programvaran kan därför inte hittas på platser som beskrivs i följande steg.

Använd program och funktioner på Kontrollpanelen

 1. Klicka på Start, och klicka sedan på På Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Program, och klicka sedan på Program och funktioner.
 3. I den Avinstallera eller ändra ett program lista, söka efter program som du inte känner igen eller som har liknande namn som programmet som orsakar problemet.

  Obs! Vissa program med okända namn får inte vara vilseledande program. Vissa program har kanske installerats på datorn från tillverkaren eller kan vara viktiga komponenter i andra program som du har installerat på datorn. Vi rekommenderar att du är försiktig när du tar bort program från datorn.
 4. Klicka på det program som du vill ta bort och klicka sedan på Avinstallera. Följ instruktionerna på skärmen om du vill ta bort programmet. Du måste kanske starta om datorn.

Använd den inbyggda borttagningsfunktionen

Om programmet som du vill ta bort inte finns med i Program och funktioner, du kanske använda den inbyggda borttagningsfunktionen för att ta bort programmet. Gör så här:
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på Dator.
 2. Leta upp och markera följande mappar:
  C:\Program Files (x 86)
  C:\Program Files
  Obs! Följande mapp finns endast på datorer som kör en 64-bitars operativsystem:
  C:\Program Files (x 86)
 3. Från inom båda dessa mappar söka efter en mapp med namnet på det program som du vill ta bort eller namnet på ett program som kan ha med det program som du vill ta bort.
 4. Öppna den Programnamn mappen, och klicka sedan på programmets "avinstallera" fil om du vill ta bort programmet (om den finns). Till exempel kan filen heta Uninst.exe, Uninstall eller Uninstall Programnamn.
 5. Följ anvisningarna för att ta bort programmet.
Obs! Om du hittar en mapp för programmet du vill ta bort, men du inte hittar en "avinstallera" fil för att ta bort programmet, ta inte bort mappen eller innehållet i mappen. Om du tar bort mappen eller innehållet i mappen kan negativt påverka datorns prestanda och funktion. Till exempel kanske inte att starta Windows, program startar inte eller program avbryts.

Använd ett antivirusprogram

Vissa vilseledande program kan tas bort med antivirusprogram. Inte alla antivirusföretag identifiera eller ta bort det här programmet eftersom det skiljer sig från virus. Kontakta tillverkaren av antivirusprogrammet för mer information om hur du tar bort vilseledande program.

Mer information om hur du kontaktar tillverkaren av antivirusprogrammet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
49500Lista över leverantörer av antivirusprogram

Använd ett automatiskt borttagningsverktyg

Mer information om verktyg som kan hjälpa dig att ta bort vilseledande program finns på följande Microsoft säkerhet & Security Center-webbsida:
http://www.microsoft.com/security/default.aspx

Mer Information

Mer information om vilseledande program, spionprogram och icke godkända reklamprogram finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/security/PC-security/spyware-whatis.aspx
Microsofts sekretesspolicy finns på följande Microsoft-webbplats:
http://Privacy.microsoft.com/
Mer information om hur du kan skydda din dator besöker du webbplatsen Skydda din dator med Microsoft:
http://www.microsoft.com/security/PC-security/protect-PC.aspx

Egenskaper

Artikel-id: 827315 - Senaste granskning: den 20 juli 2013 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows 7 Service Pack 1 på följande plattformar
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 på följande plattformar
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 på följande plattformar
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 på följande plattformar
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 på följande plattformar
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 på följande plattformar
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbpubtypekc kbwebbrowser kbprb kbmt KB827315 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 827315

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com