เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณปิดแฟ้มหรือการนำเสนอใน PowerPoint: "PowerPoint พบข้อผิดพลาด และต้องปิด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827319 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณปิดแฟ้มหรือการนำเสนอใน Microsoft Office PowerPoint คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
PowerPoint พบข้อผิดพลาด และต้องปิด
อาจจะอ้างถึงโมดูล Vbe6.dll ในข้อความข้อผิดพลาด หรือ ในการรายงานข้อผิดพลาด

การแก้ไข

สำหรับ Microsoft PowerPoint 2002 และ Microsoft Office PowerPoint 2003

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ออกจาก PowerPoint
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด.
 3. ประเภท:Vbe6.dllเป็นชื่อแฟ้ม แล้วคลิกค้นหา.
 4. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 5. ประเภท:regsvr32 /uในการOPENกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีช่องว่างต่อท้ายหลังจาก " / u "
 6. ลากแฟ้ม Vbe6.dll จาก Files\Common โปรแกรมโฟลเดอร์ Shared\Vba\Vba6 Files\Microsoft ในนั้นผลลัพธ์การค้นหากล่องไปOPENกล่องหลังจาก " / u " ข้อความในนั้นOPENกล่องจะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  regsvr32 / u " C:\Program Shared\Vba\Vba6\Vbe6.dll Files\Microsoft Files\Common "
 7. คลิกตกลง. คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการค้นหาคลิกขวาแฟ้ม Vbe6.dll ที่คุณใช้ในขั้นตอนที่ 6 หน้าต่าง และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
 9. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเพื่อ Vbe6.old และจากนั้น ปิดการค้นหาในหน้าต่าง
 10. เริ่ม PowerPoint
 11. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง คลิกไม่มี.
 12. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 13. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อซ่อมแซม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827319 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kberrmsg kbmt KB827319 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827319

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com