Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν ζητήματα επικοινωνίας RPC πελάτη σε HTTP στο Outlook 2003

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 827330 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ηλεκτρονικός οδηγός "Troubleshooting RPC over HTTP Communications" περιγράφει τα βήματα που χρειάζονται για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC) σε σύνδεση HTTP στο Microsoft Office Outlook 2003. Οι κύριες μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων είναι οι εξής:
  • Επαληθεύστε το πιστοποιητικό διακομιστή μεσολάβησης RPC και τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια επιτυχημένη σύνδεση με το διακομιστή μεσολάβησης RPC, χρησιμοποιώντας σύνδεση SSL (Secure Sockets Layer).
  • Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή-πελάτη με Outlook 2003.
Ο ηλεκτρονικός οδηγός "Troubleshooting RPC over HTTP Communications" περιγράφει όλα τα μέρη της ρύθμισης παραμέτρων για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν μια αποτυχημένη σύνδεση RPC σε HTTP. Παρέχονται επίσης και άλλες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για να σας βοηθήσουν να εξακριβώσετε αν λειτουργεί μια σύνδεση RPC σε HTTP ενός υπολογιστή-πελάτη με Outlook 2003.

Για να δείτε τον ηλεκτρονικό οδηγό "Troubleshooting RPC over HTTP Communications", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66192

Περισσότερες πληροφορίες

Ο ηλεκτρονικός οδηγός "Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios" περιέχει όλες τις πληροφορίες και τις οδηγίες παρασκηνίου τις οποίες πρέπει να έχετε για να ρυθμίσετε σωστά τη σύνδεση RPC σε HTTP.

Για να δείτε τον ηλεκτρονικό οδηγό "Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=47577

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 827330 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2007 - Αναθεώρηση: 5.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Office Outlook 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbclientprotocols kbnetwork kbclientserver kbclient KB827330

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com