Klaidos prane?imas ?Error 25090? (Klaida 25090) paleidus ?Office? program?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 827467 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant paleisti ?Microsoft Office 2007? arba ?Microsoft Office 2003? program? gali b?ti parodytas toliau pateiktas klaidos prane?imas arba pana?us ? j? prane?imas:
Error 25090. Office Setup encountered a problem with the Office Source Engine, system error: -2147023836. Please open SETUP.CHM and look for "Office Source Engine" for information on how to resolve this problem. (Klaida 25090. Kilo ?Office? s?rankos problem? d?l ?Office? ?altinio modulio, sistemos klaida -2147023836. Atidarykite SETUP.CHM ir ie?kokite ?Office? ?altinio modulio, kuriame gali b?ti teikiama ?ios problemos sprendimo informacija.)

PRIE?ASTIS

Taip gali atsitikti, esant ?ioms s?lygoms:
 • Du ?mon?s ?dieg? ?Office? tame pa?iame kompiuteryje.
 • Abu diegimai buvo atlikti naudojant parametr? AllUsers="", kad diegimas b?t? taikomas tik diegian?iojo vartotojo abonementui.
 • Kai abiem asmenims buvo pateiktas raginimas pa?alinti failus, kurie buvo nukopijuoti ? vietin? kompiuter? s?rankos pabaigoje, bet jie fail? nepa?alino.
 • Vienas i? dviej? asmen? pa?alino ?Office?.

SPRENDIMAS

Nor?dami tai i?taisyti, paleiskite ?Office? s?rankos program?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? kompaktini? arba DVD disk? ?rengin? ?d?kite ?Microsoft Office 2003? kompaktin? disk?.
 2. Jei s?rankos programa nepaleid?iama automati?kai, kompaktiniame diske raskite Setup.exe fail? ir dukart j? spustel?kite, kad paleistum?te s?rank?.
 3. Kai bus rodomas s?rankos langas, at?aukite s?rank? ir vykdykite raginimus nor?dami i?eiti i? s?rankos.
Pastaba. S?rankos programos baigti nereikia. S?rankos metu pa?alinamos klaidos s?lygos, sudarytos diegiant pirm? kart?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 827467 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 12 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Rakta?od?iai: 
kbuninstall kbsetup kberrmsg kbprb KB827467

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com