Poruka o gre?ci ?Gre?ka 25090? kada pokrenete Office program

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 827467 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da pokrenete neki Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2003 program, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci ili poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj poruci o gre?ci:
Gre?ka 25090. Instalacioni program sistema Office je nai?ao na problem sa uslugom Office Source Engine, sistemska gre?ka: -2147023836. Otvorite datoteku SETUP.CHM i potra?ite termin ?Office Source Engine? za informacije o na?inu re?avanja ovog problema.

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi kada su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Dve osobe su instalirale Office na istom ra?unaru.
 • Obe instalacije su dovr?ene pomo?u parametra AllUsers="" da bi se instalacija podesila samo za korisni?ki nalog sa kojeg je Office instaliran.
 • Kada su obe osobe upitane da uklone datoteke koje su lokalno kopirane na kraju instalacije, nijedna osoba nije uklonila te datoteke.
 • Jedna osoba je uklonila Office.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite instalacioni program za Office. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Ubacite Microsoft Office 2003 CD u CD ili DVD jedinicu.
 2. Ako se instalacioni program ne pokrene automatski, na CD-u prona?ite datoteku Setup.exe, a zatim kliknite dvaput na datoteku da biste pokrenuli instalaciju.
 3. Kada se pojavi prozor za instalaciju, otka?ite instalaciju, a zatim odgovorite na odzive da biste napustili instalaciju.
Napomena Instalacioni program ne morate da dovr?ite. Instalacioni program prilikom prvog pokretanja ispravlja gre?ku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 827467 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 2.5
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Klju?ne re?i: 
kbuninstall kbsetup kberrmsg kbprb KB827467

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com