Översikt över säkerhetssnabbkorrigering för Word 97: 3 september 2003

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 827647 - Visa produkter som artikeln gäller.
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av denna artikel för Microsoft Word 2000 finns i824936.

En version av denna artikel för Microsoft Word 2002 finns i824934.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Word 97 för Windows och japanska Microsoft Word för Windows 98. Genom denna uppdatering korrigeras ett fel i Word som gör att osignerade makron i vissa dokument körs automatiskt, oberoende av användarens säkerhetsinställningar för makron.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Word 97 Security Hotfix:

Lösning

En korrigeringsfil är nu tillgänglig från Microsoft, men den är endast avsedd att lösa det problem som beskrivs i den här artikeln.
Obs! De Microsoft Office-produkter som nämns i början av denna artikel utvecklades när säkerhetshoten var helt annorlunda. I dessa produkter ingår följaktligen inte de förbättrade säkerhetsfunktioner som finns i senare Office-versioner, till exempel makrosäkerhet. Eftersom makrosäkerhet inte ingår i Microsoft Office 97 kan det innebära att korrigeringsfilen i denna artikel inte fungerar som avsett. Microsoft rekommenderar sina kunder att använda Microsoft Office 2003 för högsta säkerhet.

Viktigt! Innan du installerar Word 97 Security Hotfix måste du installera Microsoft Word 97 Service Release 2b (SR-2b). Word 97 Security Hotfix kan installeras utan Microsoft Word 97 SR-2b, men stöds endast i Word 97 SR-2b av Microsoft.

Om du vill veta mer om hur du installerar Microsoft Word 97 Service Release 2b (SR-2b) klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
151261 OFF97: How to Obtain and Install Office 97 SR-2
Information om installation av den koreanska versionen av Office 97 SR-2 finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3724CA68-4065-4D11-9084-AF235CDE9427&displaylang=KO
Om du vill lösa problemet omedelbart kan du kontakta Microsoft Support för att få korrigeringsfilen. På följande Microsoft-webbsida finns en fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
Obs! I vissa fall kan supporten vara avgiftsfri, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.

Engelska

Den engelska versionen av denna säkerhetskorrigering har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6304  3 083 664 Office97-kb827647-client-enu.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   1 158 416 Wwintl32.dll 

Obs! På en dator med Microsoft Windows NT 4.0 är filversionen 8.0b i stället för 8.0.0.9125.

Kinesiska (förenklad)
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 21:15 5.0.2919.6307  3 376 536 Office97-kb827647-client-chs.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 06:26 8.0.0.9626   5 614 352 Winword.exe 28-aug-2003 07:16:00 8.0.0.9626   2 119 778 Wwintl32.dll  

Kinesiska (traditionell)
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 21:15 5.0.2919.6307  3 378 584 Office97-kb827647-client-cht.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 06:26 8.0.0.9626   5 614 352 Winword.exe 28-aug-2003 07:01 8.0.0.9626   2 161 354 Wwintl32.dll  

Tjeckiska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:20 5.0.2919.6307  3 152 792 Office97-kb827647-client-csy.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 22:41:00 8.0.0.9125   1 779 712 Wwintl32.dll 

Danska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 154 840 Office97-kb827647-client-dan.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:17:00 8.0.0.9125   1 462 272 Wwintl32.dll 

Grekiska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 170 200 Office97-kb827647-client-ell.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:21:00 8.0.0.9125   1 877 504 Wwintl32.dll 

Spanska (Spanien)
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 230 616 Office97-kb827647-client-esn.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:23:00 8.0.0.9125   1 996 288 Wwintl32.dll 

Finska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 154 840 Office97-kb827647-client-fin.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:26:00 8.0.0.9125   1 479 680 Wwintl32.dll 

Franska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 178 392 Office97-kb827647-client-fra.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:28:00 8.0.0.9125   1 615 360 Wwintl32.dll 

Tyska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 201 944 Office97-kb827647-client-deu.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 22:28:00 8.0.0.9125   1 683 826 Wwintl32.dll 
 

Ungerska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 148 184 Office97-kb827647-client-hun.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:29:00 8.0.0.9125   1 703 936 Wwintl32.dll 

Italienska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:21 5.0.2919.6307  3 155 864 Office97-kb827647-client-ita.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:31:00 8.0.0.9125   1 516 544 Wwintl32.dll 

Japanska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 21:15 5.0.2919.6307  3 431 832 Office97-kb827647-client-jpn.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 10:41 8.0.0.9627   5 630 736 Winword.exe 28-aug-2003 08:40 8.0.0.9627   2 367 614 Wwintl32.dll
Koreanska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 21:15 5.0.2919.6307  3 381 144 Office97-kb827647-client-kor.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 06:26 8.0.0.9626   5 614 352 Winword.exe 28-aug-2003 06:45 8.0.0.9626   2 236 550 Wwintl32.dll
Nederländska (Nederländerna)
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 155 864 Office97-kb827647-client-nld.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:33 8.0.0.9125   1 504 256 Wwintl32.dll
Norska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 150 744 Office97-kb827647-client-nor.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:34 8.0.0.9125   1 451 008 Wwintl32.dll
Polska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 173 272 Office97-kb827647-client-plk.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:35 8.0.0.9125   1 852 928 Wwintl32.dll
Portugisiska (Brasilien)
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 151 256 Office97-kb827647-client-ptb.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:36 8.0.0.9125   1 470 976 Wwintl32.dll
Portugisiska (Portugal)
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 147 672 Office97-kb827647-client-ptg.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:38 8.0.0.9125   1 469 952 Wwintl32.dll
Ryska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 160 984 Office97-kb827647-client-rus.exe 

När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:39 8.0.0.9125   1 740 800 Wwintl32.dll
Slovakiska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 149 208 Office97-kb827647-client-sky.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:40 8.0.0.9125   1 770 496 Wwintl32.dll
Slovenska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 153 312 Office97-kb827647-client-slv.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:41 8.0.0.9125   1 755 648 Wwintl32.dll
Svenska (Sverige)
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 147 672 Office97-kb827647-client-sve.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:43 8.0.0.9125   1 448 448 Wwintl32.dll
Turkiska
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 02-sep-2003 20:22 5.0.2919.6307  3 151 256 Office97-kb827647-client-trk.exe
När snabbkorrigeringen har installerats har följande filer angivna attribut (eller senare):
Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 28-aug-2003 17:33 8.0.0.9125   5 335 824 Winword.exe 26-aug-2003 23:44 8.0.0.9125   1 750 528 Wwintl32.dll
Obs! Word 97 Security Hotfix kan inte avinstalleras. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av korrigeringsfilen, måste du ta bort Office 97 helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem för de produkter som nämns under rubiken "Informationen i denna artikel gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Lista över problem som korrigeras genom uppdateringen

Genom denna uppdatering korrigeras ett fel i Word som kan göra att osignerade makron i vissa dokument körs automatiskt, oberoende av användarens säkerhetsinställningar för makron.

Om du vill veta mer om detta problem, som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletin MS03-035, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Flaw in Microsoft Word Could Enable Macros to Run Automatically

Egenskaper

Artikel-id: 827647 - Senaste granskning: den 10 februari 2014 - Revision: 3.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 98 Standard Edition
Nyckelord: 
kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbdownload kbsecurity kbprb KB827647

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com