Straipsnio ID: 827663 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.
Pastaba. Jei vis tiek ?is klaidos prane?imas rodomas, galite papra?yti kad, kas nors jums pad?t? arba kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?. Jei norite informacijos apie tai, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt#tab0
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problemos po?ymiai

Kai paleid?iate ?Windows XP?, kartais galite gauti klaidos prane?im? m?lyname ekrane, kad ?vyko 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) klaida.

Problemos sprendimo b?dai

Naudodami ?Microsoft Update? ?sigykite naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?

?Microsoft Update? yra programa, kuri automati?kai ?diegia svarbius naujinimus u? jus. Tai apima ir naujausi? pakeitim? paket?.

Automatinis b?das

Nor?dami automati?kai ?diegti ?Microsoft Update? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://update.microsoft.com

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
945658 Bendroji trik?i? diagnostika, susijusi su klaidos prane?imu, kur? kartais galite gauti ?Windows XP?: ?Stop 0x0000008E? (gali b?ti angl? k.)
322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?


Jei ?ie ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniai nepad?jo i?spr?sti problemos arba jei patiriam? problem? po?ymiai skiriasi nuo apra?yt? ?iame straipsnyje, daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/?ln=lt
Tada lauke Ie?koti palaikyme (?B) ?veskite gauto klaidos prane?imo tekst? arba apra?ykite problem?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 827663 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 1.1
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbresolve kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB827663

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com