คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบสุ่ม "0x0000008E" บนหน้าจอสีน้ำเงินใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827663 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
หมายเหตุ หากคุณยังมีปัญหากับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดไปที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th#tab0
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการของปัญหา

เมื่อคุณเรียกใช้ Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบสุ่มบนหน้าจอสีน้ำเงินที่อ้างอิงถึงข้อผิดพลาด 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

วิธีการแก้ไขปัญหา

ใช้ Microsoft Update เพื่อขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP

Microsoft Update คือโปรแกรมที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำคัญให้กับคุณ ซึ่งรวมถึง Service Pack ล่าสุดด้วย

วิธีการแบบอัตโนมัติ

เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Update โดยอัตโนมัติ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้
http://update.microsoft.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
945658 การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับแบบสุ่มใน Windows XP "Stop 0x0000008E"
322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP


หากบทความในฐานความรู้ของ Microsoft เหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ Microsoft ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft ที่
http://support.microsoft.com/?ln=th
แล้วพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในเขตข้อมูล ค้นหาการสนับสนุน (KB)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827663 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.1
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbresolve kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB827663

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com