วิธีการที่ทำการดำเนินการกู้คืนความเสียหายของฐานข้อมูล Windows SharePoint Services 2.0 Companyweb และ 2.0 บริการ SharePoint ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827701 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการคืนค่าฐานข้อมูล Microsoft Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการในการกู้คืนความเสียหาย

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องทำตามขั้นตอนในบทความนี้เมื่อคุณไม่สามารถคืนค่าสถานะของระบบบนเซิร์ฟเวอร์เดิมจากการสำรองข้อมูล สำหรับขั้นตอนเหล่านี้ทำงาน เซิร์ฟเวอร์ใหม่ต้องมีชื่อโดเมนเดียวกันเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมที่สำเนาสำรองของฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลแฟ้มบันทึกถูกดำเนินการ แฟ้มฐานข้อมูลและแฟ้มบันทึกที่จำเป็นต้องมีดังนี้:
 • STS_Config.mdf
 • STS_Config_log.ldf
 • STS_Servername_1.mdf
 • STS_Servername_1_log.ldf
ก่อนที่คุณสามารถเริ่มการคืนค่าฐานข้อมูล Windows 2.0 บริการของ SharePoint เกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมดต้องเป็นไปตาม:
 • มีการติดตั้ง Microsoft Small Business Server 2003 มีคอมโพเนนต์ของอินทราเน็ต
 • Windows SharePoint Services 2.0 Companyweb เว็บไซต์ต้องมีการทำงานกับฐานข้อมูลใหม่ unmodified
 • Windows SharePoint Services 2.0 Companyweb เว็บไซต์ต้องสามารถเข้าถึง (http://companyweb)

การคืนค่าฐานข้อมูล Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการคืนค่าฐานข้อมูล Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 ส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการกู้คืนเพิ่มเติมที่จะทำการติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint เริ่มต้น ซึ่งรวมถึงไซต์ SharePoint ระดับบนสุดที่ต้องมีสร้างและแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องทำตามขั้นตอนในส่วนนี้ที่เริ่มต้นด้วย**การกู้คืนเพิ่มเติมที่จะทำการติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint เริ่มต้น ถ้าคุณต้องการคืนค่าฐานเท่านั้นเป็นค่าเริ่มต้น SharePoint ข้อมูล โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ คุณสามารถละเว้นขั้นตอนที่ขึ้นต้นด้วย**.
 1. ตรวจสอบว่า Windows SharePoint Services 2.0 Companyweb เว็บไซต์ (http://companyweb) ไม่สามารถเข้าถึงได้
 2. **สร้างใด ๆ เพิ่มเติมระดับบนเว็บไซต์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่ากับ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) เหล่านี้เว็บไซต์จะอยู่ภายนอกไซต์ SharePoint ระดับบนสุดของเซิร์ฟเวอร์เสมือน Companyweb ไว้
 3. **สร้างเรกคอร์โฮสต์ DNS สำหรับใด ๆ เพิ่มเติม ระดับบนสุด SharePoint ไซต์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่า
 4. หยุดบริการ SharePoint $ MSSQL โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:sharepoint $ mssql หยุดสุทธิแล้ว กด ENTER
  3. เมื่อต้องปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์exitแล้ว กด ENTER
 5. ทำสำเนาสำรองของโฟลเดอร์ SharePoint\Data SQL Server\MSSQL $ \Program Files\Microsoft
 6. การคืนค่าเฉพาะการกำหนดค่าและฐานข้อมูลเนื้อหาให้ \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL $ SharePoint\Data โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คืนไฟล์การตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้และฐานข้อมูล:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • STS_Servername_1.mdf
  • STS_Servername_1_log.ldf
  หมายเหตุ:ไม่คืนอื่น ๆ เริ่มต้นแฟ้มเช่นแฟ้ม Master.mdf หรือแฟ้ม Model.mdf
 7. **ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาใด ๆ เพิ่มเติม คืนค่าแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ SharePoint\Data SQL Server\MSSQL $ \Program Files\Microsoft
 8. เริ่มบริการ SharePoint $ MSSQL โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:sharepoint $ msql เริ่มสุทธิแล้ว กด ENTER
  3. เมื่อต้องปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์exitแล้ว กด ENTER
 9. ถ้าคุณพยายามเข้าถึงไซต์ Companyweb เว็บ ของเว็บย่อย หรือใด ๆ ระดับบนสุด SharePoint เว็บไซต์อื่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

  ข้อความที่ 1
  เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ถูกอ้างอิงไม่อยู่ในฐานข้อมูลการกำหนดค่า
  ข้อความ 2
  The page cannot be found
  ข้อความที่ 3
  เพจที่คุณหาอาจถูกลบหรือย้ายไปแล้ว เปลี่ยนชื่อหรือไม่สามารถเรียกใช้งานได้ชั่วคราว
  ข้อความที่ 4
  http 400 - Internet Explorer ไม่ถูกต้องร้องขอ

เอา Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 จาก Companyweb

ก่อนที่คุณสามารถเข้าถึงไซต์ Companyweb เว็บคืนค่า คุณต้องก่อน ลบ 2.0 บริการ SharePoint Windows จากเซิร์ฟเวอร์เสมือน Companyweb แล้ว re-extend เซิร์ฟเวอร์เสมือน Companyweb โดยใช้ Windows 2.0 บริการของ SharePoint เมื่อต้องการลบ 2.0 บริการ SharePoint Windows จาก Companyweb ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการดูแลระบบกลางของ sharepoint.
 2. ภายใต้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 3. ในการรายการเซิร์ฟเวอร์เสมือนหน้า คลิกcompanyweb.
 4. ภายใต้จัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกการเอา Windows SharePoint Services ออกจากเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 5. ในการการเอา Windows SharePoint Services ออกจากเซิร์ฟเวอร์เสมือนหน้า คลิกเอาออกโดยไม่ต้องการลบฐานข้อมูลเนื้อหาแล้ว คลิกตกลง. คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ถูกอ้างอิงไม่อยู่ในฐานข้อมูลการกำหนดค่า

ขยายเซิร์ฟเวอร์เสมือน Companyweb เพื่อ Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0

เมื่อต้องการ re-extend เซิร์ฟเวอร์เสมือน Companyweb โดยใช้ Windows 2.0 บริการของ SharePoint ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการดูแลระบบกลางของ sharepoint.
 2. ภายใต้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกขยาย หรือปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 3. ในการรายการเซิร์ฟเวอร์เสมือนหน้า คลิกcompanyweb.
 4. ในการเตรียมตัวเลือกส่วน คลิกขยาย และแมปไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนอื่น.
 5. ในการเซิร์ฟเวอร์การแมปส่วน คลิกcompanyweb.
 6. ในการพูลโปรแกรมประยุกต์ส่วน คลิกใช้พูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่คลิกDefaultAppPool (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE)แล้ว คลิกตกลง.

การตั้งค่าคอนฟิกบัญชี Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0

ถ้าคุณพยายามเข้าถึงไซต์ Companyweb เว็บ webs ย่อยนั้น หรือใด ๆ ระดับบนสุด SharePoint เว็บไซต์อื่น โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบภายใน คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถทำการกระทำนี้
กรุณาลองอีกครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชี Administrator ที่เป็นเจ้าของของ ชุดเก็บรวบรวม ไซต์ และมีตัวระบุความปลอดภัย (SID) ที่ไม่ตรงกับ SID ในฐานข้อมูล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องล็อกอิน ด้วยบัญชีผู้ดูแลโดเมนอื่นการตั้งค่าความเป็นเจ้าของไซต์คอลเลกชัน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Create a new domain administrator account by using the Add User Wizard that is included with SBS 2003. Do not use the Active Directory Users and Computers snap-in to create the user account. To create a domain administrator account by using the Add User Wizard, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การจัดการ.
  2. In Server Management, clickผู้ใช้.
  3. ภายใต้Manage UsersคลิกAdd a User.
  4. On the first page of the Add User Wizard, clickถัดไป.
  5. Type a name for the account, and then clickถัดไป.
  6. Type and then confirm a password for the new account, and then clickถัดไป.
  7. ในการแม่แบบกล่อง คลิกAdministrator Templateแล้ว คลิกถัดไป.
  8. คลิกDo not set up a computerแล้ว คลิกถัดไป.
  9. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการดำเนินการตัวช่วยสร้าง
 2. Log on to the server by using the domain administrator account that you created in step 1.
 3. Set the new domain administrator account as the new Site Collection Owner for the Companyweb Web site. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกSharePoint Central Administration.
  2. ภายใต้การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยคลิกManage site collection owners.
  3. ในการWeb Site URLกล่อง ชนิดhttp://companywebแล้ว คลิกมุมมอง.
  4. ในการชื่อผู้ใช้:กล่องที่อยู่ถัดจากเจ้าของชุดเก็บรวบรวมไซต์เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ การมีบัญชีผู้ดูแลโดเมนใหม่ แล้ว คลิกตรวจสอบชื่อ.
  5. คลิกตกลง.
 4. เอาผู้ใช้ชุดเก็บรวบรวมไซต์สำหรับไซต์ Companyweb เว็บ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:http://companywebแล้ว คลิกตกลง.
  2. บนหน้าโฮมเพ Companyweb คลิกการตั้งค่าไซต์.
  3. ภายใต้การจัดการคลิกไปยังการดูแลไซต์.
  4. ภายใต้การดูแลชุดเก็บรวบรวมไซต์คลิกดูข้อมูลผู้ใช้ชุดเก็บรวบรวมไซต์.
  5. ในการจัดการผู้ใช้ของชุดเก็บรวบรวมไซต์หน้า การเขียนลงบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด คุณจะใช้ข้อมูลนี้ไปยังบัญชีผู้ใช้ที่สร้างใหม่อีกครั้ง
  6. เลือกบัญชีทั้งหมดยกเว้นบัญชีผู้ดูแลโดเมนที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 คลิกเอาผู้ใช้ที่เลือกแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการยืนยัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลบบัญชีแม่แบบต่อไปนี้:
   • ต้นแบบผู้ดูแล
   • ต้นแบบผู้ใช้แบบเคลื่อน
   • ต้นแบบผู้ใช้พลังงาน
   • ต้นแบบผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 ที่สร้างใหม่อีกครั้ง

เมื่อต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 ใหม่อีกครั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:http://companywebแล้ว คลิกตกลง.
 2. บนหน้าโฮมเพ Companyweb คลิกการตั้งค่าไซต์.
 3. ภายใต้การจัดการคลิกจัดการผู้ใช้.
 4. ในการจัดการผู้ใช้หน้า คลิกเพิ่มผู้ใช้.
 5. ภายใต้ขั้นตอนที่ 1: เลือกผู้ใช้พิมพ์บัญชีต่อไปนี้ในการผู้ใช้กล่อง:
  ผู้ดูแล@domain.localต้นแบบผู้ดูแล@domain.localต้นแบบผู้ใช้การใช้พลังงาน@domain.local
  ในชื่อบัญชีdomain.localชื่อโดเมน Active Directory ภายในได้
 6. ภายใต้ขั้นตอนที่ 2: เลือกกลุ่มไซต์คลิกเพื่อเลือกนั้นผู้ดูแลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. ภายใต้ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันผู้ใช้ตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใช้และชื่อที่ใช้แสดงถูกต้อง
 8. ภายใต้ขั้นตอนที่ 4: อีเมลส่งคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นส่งอีเมต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ใช้เหล่านี้ทราบว่า พวกเขาได้ถูกเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 9. ในการจัดการผู้ใช้หน้า คลิกเพิ่มผู้ใช้.
 10. พิมพ์ต่อไปนี้ในการผู้ใช้กล่อง:
  ต้นแบบเคลื่อนแบบผู้ใช้@domain.localต้นแบบผู้ใช้@domain.local
 11. คลิกเพื่อเลือกนั้นตัวออกแบบเว็บกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 12. ตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใช้และชื่อที่ใช้แสดงถูกต้อง
 13. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นส่งอีเมลดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ใช้ที่ทราบว่า พวกเขาได้ถูกเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 14. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 9 ถึง 14 ส่วนที่เหลือของบัญชีที่สร้างใหม่อีกครั้ง และกำหนดให้กับกลุ่มไซต์ที่ถูกต้อง

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้และผู้ใช้แบบเคลื่อนที่อยู่ในกลุ่มไซต์ผู้ออกแบบของเว็บ ผู้ใช้พลังงานและผู้ดูแลเป็นสมาชิกของกลุ่มไซต์ของผู้ดูแล
 15. **การเพิ่มเติม ระดับบนเว็บไซต์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ในส่วน "ลบ Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 จาก Companyweb" และจากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ในการ "ขยายเซิร์ฟเวอร์เสมือน Companyweb เพื่อ Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 " ส่วน
 16. นอกจากนี้ควรให้ กำหนดค่าบัญชี Administrator ภายในเป็น เจ้าของ ชุดเก็บรวบรวม ไซต์สำหรับไซต์ Companyweb เว็บใหม่ หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณสามารถเอาออก หรือปิดการใช้งานบัญชีผู้ดูแลโดเมนใหม่ที่คุณสร้างไว้ในบทความนี้ เมื่อต้องการกำหนดค่าบัญชี Administrator ภายในเป็น เจ้าของของ ชุดเก็บรวบรวม ไซต์ใหม่ ทำตามขั้นตอน 3a ถึง 3e ในส่วน "ตั้งค่าคอนฟิกใน Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 บัญชี" เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ป้อนผู้ดูแลเป็นใหม่ไซต์คอลเลกชันเจ้าแทนของบัญชีผู้ดูแลโดเมนใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows SharePoint Services 2.0 ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK), แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=aa3e7fe5-daee-4d10-980f-789b827967b0&DisplayLang=en
เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการแนะนำใน Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230&displaylang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
832880คุณไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วติดตั้งคอมโพเนนต์อินทราเน็ต หรือเชื่อมต่อกับ http://companyweb ใน Windows Small Business Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
829114วิธีการเอาออกและวิธีการติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 Windows SharePoint Services 2.0 companyweb เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827701 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbhowto kbmt KB827701 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827701

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com