คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถทำได้คำสั่ง" ข้อความเมื่อคุณคลิกสองครั้งเพื่อเปิดเอกสาร ใน Word 2007 หรือ Word 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 827732 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณคลิกสองครั้งเอกสาร (ตัวอย่างเช่น ใน Microsoft Windows Explorer) เพื่อเปิดเอกสาร ใน Microsoft Office Word 2007 หรือ ใน Microsoft Office Word 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถทำคำสั่งได้เนื่องจากมีการเปิดกล่องโต้ตอบ คลิก "ตกลง" และจากนั้น ปิดกล่องโต้ตอบเปิดเพื่อดำเนินต่อ
คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ใน Microsoft Word 2002

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณมีเท็มเพลต Word ในโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบที่ประกอบด้วยการแมโคร autoexec ที่เปิดกล่องโต้ตอบ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีที่ 1: เปิดใน Word

เมื่อต้องการเปิดเอกสารใน Word ได้โดยตรง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

word 2007
 1. เริ่มต้น Word 2007
 2. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกOPEN.
 3. ในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกเอกสาร ที่คุณต้อง แล้ว คลิกOPEN.
word 2003
 1. เริ่ม Word 2003
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 3. ในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกเอกสาร ที่คุณต้อง แล้ว คลิกOPEN.

วิธีที่ 2: เอาแม่แบบการออกจากโฟลเดอร์การเริ่มต้นของคุณ

เมื่อต้องการลบแม่แบบจากโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
word 2007
 1. ออกจาก Word 2007
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกwindows Explorer.
 3. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP

   หมายเหตุ:ใน Windows Vista ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP
  • Office\OFFICE12\STARTUP Files\Microsoft C:\Program
 4. คลิกสองครั้งเริ่มต้นโฟลเดอร์เพื่อเปิด
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา Windows Explorer คลิกการเลือกเท็มเพลตที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น กด DELETE
word 2003
 1. ออกจาก Word 2003
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกwindows Explorer.
 3. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Word\Startup

   หมายเหตุ:ใน Windows Vista ค้นหาโฟลเดอร์ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP
  • โฟลเดอร์ Office\Office11\Startup Files\Microsoft C:\Program
 4. คลิกสองครั้งเริ่มต้นโฟลเดอร์เพื่อเปิด
 5. ในด้านขวาบานหน้าต่าง Windows Explorer คลิกเพื่อเลือกเท็มเพลตที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น กดแป้น DELETE

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 827732 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB827732 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:827732

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com