Το Virtual PC for Mac δεν είναι συμβατό με τον επεξεργαστή Apple Power Mac G5

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 827904 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε το Microsoft Virtual PC for Mac Έκδοση 6.1 σε έναν υπολογιστή Apple Power Mac G5, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους που σας πληροφορεί ότι το Virtual PC δεν υποστηρίζει τον επεξεργαστή στον υπολογιστή Macintosh που διαθέτετε.

Αιτία

Το Virtual PC for Mac Έκδοση 6.1 και οι παλαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν μια δυνατότητα που υπάρχει στους επεξεργαστές PowerPC G3 και PowerPC G4, η οποία ονομάζεται "pseudo little-endian mode". Το Virtual PC for Mac χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode" για αυξημένες επιδόσεις, όταν εξομοιώνει έναν επεξεργαστή Pentium. Το Virtual PC for Mac 6.1 πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode" για να λειτουργήσει.

Ο νέος επεξεργαστής Power Mac G5 δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode". Επομένως, οι τρέχουσες εκδόσεις του προγράμματος Virtual PC for Mac δεν εκτελούνται στον Power Mac G5.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ακόλουθες εκδόσεις του Virtual PC for Mac δεν εκτελούνται σε υπολογιστή Apple Power Mac G5:
  • Microsoft Virtual PC for Mac Έκδοση 6.1
  • Connectix Virtual PC for Mac Έκδοση 6.0.x
  • Connectix Virtual PC for Mac Έκδοση 5.0.x
  • Connectix Virtual PC for Mac Έκδοση 4.x.x
Επειδή ο επεξεργαστής Macintosh G5 δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode", η Microsoft συντάσσει εκ νέου και δοκιμάζει προσεκτικά κάποια τμήματα του Virtual PC for Mac. Η Microsoft αναμένει να παρέχει συμβατότητα G5 στην επόμενη πλήρη έκδοση του Virtual PC for Mac. Η Microsoft θα ανακοινώσει αργότερα το χρόνο αυτής της κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος του Virtual PC for Mac 6.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://www.microsoft.com/mac/howtobuy.aspx?pid=sysreq#vpc

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 827904 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition
  • Connectix Virtual PC for Mac 6.0
  • Connectix Virtual PC for Mac 5.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbprb KB827904

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com