Актуализация на командното поведение на Windows Media Player от URL скрипт

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 828026 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Microsoft издаде актуализация за версиите на Microsoft Windows Media Player, изброени в раздела "Applies to (Отнася се за)" на тази статия. Microsoft препоръчва да инсталирате актуализацията, за да можете по-лесно да управлявате поведението на вградените команди с URL скриптове във аудио и видео (.asf) файлове и потоци на Windows Media. Тази статия описва новите функции, които се поддържат от актуализацията, както и начините за нейното получаване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При създаване на аудио или видео поток от собственика на съдържанието, той може да добави команди от скрипт (като команди от URL скрипт и персонализирани команди от скрипт). При възпроизвеждане на потока командите от скрипт могат да превключат събития във вградена в плейъра програма или да стартират уеб браузъра за осъществяване на връзка с определена уеб страница. Това поведение е съгласно дизайна.

Актуализацията 828026 променя начина, по който Windows Media Player обработва вградените в потока команди от URL скрипт. По-точно актуализацията модифицира Windows Media Player така, че да разпознава три нови стойности в системния регистър, позволяващи на потребителя или администратора да управлява сценарии, при които плейърът изпълнява вградени в потока команди от скрипт за URL.

Понастоящем Windows Media Player разпознава три стойности от тип DWORD в системния регистър. Тези стойности от тип DWORD се намират под следните ключове в системния регистър и имат стойност 0 (изключен) или 1 (включен):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Актуализацията не създава следните стойности в системния регистър.

Забележка Ако стойността не съществува, се използват подразбиращите се данни.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : Включва или изключва командите от скрипт за URL в режим на самостоятелен плейър. Подразбиращата се стойност е 0 (изключен).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : Включва или изключва командите от скрипт за URL в режим на вграден плейър. Подразбиращата се стойност е 1 (включен).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : Включва или изключва командите от скрипт URLAndExit. Подразбиращата се стойност е 1 (включен).
Освен това е добавена логика, така че Windows Media Player да не изпълнява команди от скрипт за URL, скриптът не може да отведе потребителя от защитна зона с по-ниско ниво на доверие към тази с най-високо ниво на доверие. В следната таблица са дадени сценариите, при които командите от скрипт имат позволение да изпълняват (Y) и нямат разрешение да изпълняват (N) след инсталиране на актуализацията.

Забележка Зоната на произхода е или зоната на възпроизвежданото съдържание, или зоната на уеб страницата, в която е вграден плейърът, в зависимост от това коя има по-ниско ниво на доверие. Зоната на местоназначението е зоната на целевото съдържание за командата от скрипт за URL.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Зона на местоназначениетоМоят компютър Локална Интранет Надеждни сайтовеИнтернетОграничени сайтове
Зона на произход
Моят компютърY **YYYY
Локална Интранет NYYYY
Надеждни сайтовеNNYYY
ИнтернетNNNYY
ОграниченNNNNN


** Поради защитни причини командите от скрипт за URL от зоната "Моят компютър" към зоната "Моят компютър" се възпроизвеждат, когато URL използва някой от следните протоколи: http://, https://, or wmhtml://.

Изтегляне на информация

За да изтеглите и инсталирате актуализацията, посетете уеб сайта за актуализации на Microsoft Windows и инсталирайте актуализацията 828026:
http://update.microsoft.com
Администраторите могат да изтеглят актуализацията от Центъра за изтегляния на Microsoft или от Каталога за актуализации на Microsoft Windows и да я разгърнат на повече компютри. Ако искате да инсталирате актуализацията по-късно на един или повече компютри, потърсете идентификационния номер на тази статия с помощта на функцията "Разширени опции за търсене" в Каталога за актуализации на Windows. За да получите допълнителна информация как да изтеглите актуализации от Каталога за актуализации на Windows, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
323166 Как да изтеглите актуализации и драйвери на Windows от Каталога за актуализации на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
От Центъра за изтегляния на Microsoft можете да изтеглите следните файлове:

Windows Media Player (всички версии) за Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP и Microsoft Windows Server 2003

Ако използвате Windows Media Player 7.0, моля приложете актуализацията, след като надградите до Windows Media Player 7.1 или по-нова версия. За още информация относно технологиите на Windows Media Player посетете следния уебсайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Изтегляне
Изтеглете пакета 828026 сега.

Серия Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 или Windows Media Player 9 за Microsoft Windows Millennium Edition

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Изтегляне
Изтеглете пакета 828026 сега.

Windows Media Player 6.4 за Microsoft Windows NT 4.0 Server

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Изтегляне
Изтеглете пакета 828026 сега.
За допълнителна информация относно начините на изтегляне на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в базата знания на Microsoft:
119591 За начините на получаване на файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-новия наличен към датата на публикуване на файла софтуер за откриване на вируси. Файлът е записан на сървъри с усилена защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

Инсталационна информация

За да инсталирате актуализацията, трябва да бъдете регистриран като администратор. За да изтеглите и инсталирате актуализацията, посетете следния уеб сайт за актуализации на Windows и инсталирайте критичната актуализация 828026:
http://update.microsoft.com
За да инсталирате изтеглената версия на актуализацията, изпълнете актуализиращия пакет 828026, който сте изтеглили, като използвате подходящи инсталационни превключватели. Администраторите могат да разгърнат актуализацията чрез използване на SUS (услуги за софтуерни актуализации на Microsoft). За допълнителна информация относно SUS щракнете върху следния номер, за да отворите съответната статия в базата знания на Microsoft:
810796 Бяла книга: Бяла книга за преглед на услугите за софтуерни актуализации (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Изисквания за рестартиране

Трябва да рестартирате компютъра за завършване на инсталацията на тази актуализация.

Инсталационни превключватели

Версиите на актуализацията за Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP и Microsoft Windows Server 2003 поддържат следните инсталационни превключватели:
 • /? - Показвай списъка на инсталационните превключватели.
 • /u - Използвай необслужван режим.
 • /f - Принуждавай останалите програми да се затворят при спиране на компютъра.
 • /n - Не извършвай резервно копиране на файловете, които ще бъдат премахнати.
 • /o - Презаписвай OEM файловете без подсказване.
 • /z - Не рестартирай компютъра при завършване на инсталацията.
 • /q - Използвай "Тих режим" (без взаимодействие с потребителя).
 • /l - Показвай инсталираните поправки.
 • /x - Извличай файловете без да ги инсталираш.
Например, за да инсталирате тази актуализация без каквото и да е взаимодействие с потребителя, използвайте следната команда:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
За да инсталирате тази поправка на защитата, без нужда от рестартиране на компютъра, използвайте следната команда:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
Забележка Можете да комбинирате превключвателите в една команда.

За допълнителна информация относно превключвателите на командния ред щракнете върху следния номер, за да видите съответната статия в базата знания на Microsoft:
824687 Превключватели на командния ред на пакетите за софтуерна актуализация на Microsoft (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Пакетите за актуализация за Windows Media Player 6.4 за Microsoft Windows NT 4.0 Server и Windows Media Player 6.4, 7.1 или 9 за Microsoft Windows Millennium Edition поддържат следните превключватели:
 • /q - Използвай "Тих режим" или потискане на съобщенията при извличане на файловете..
 • /q:u - Използвай потребителски "Тих режим". Тихият режим за потребителя предоставя на потребителя няколко диалогови прозореца.
 • /q:a - Използвай тих режим за администратора. Тихият режим за администриране не предоставя диалогови прозорци за потребителя.
 • /t: път - Задайте местоположението на временната папка, която да бъде използвана от инсталатора, или целевата папка за извличане на файлове (когато използвате превключвателя /c).
 • /c - Извличай файловете, без да ги инсталираш. Ако не укажете /t: път превключвател, ще получите подсказване за целева папка.
 • /c: път - Задава пътя и името на файла Setup .inf или .exe файла.
 • /r:n - Никога не рестартирай компютъра след инсталирането.
 • /r:i - Подкани потребителя да рестартира компютъра, ако е необходимо, освен когато този превключвател се използва заедно с превключвателя/q:a.
 • /r:а - Винаги рестартирай компютъра след инсталирането.
 • /r:s - Рестартирай компютъра след инсталирането без подканване на потребителя.
Например, за да инсталирате актуализацията без намеса на потребителя и без рестартиране, използвайте следната команда:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Файлова информация

Английската версия на тази актуализация има файлови атрибути (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в следващата таблица. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента "Дата и час" на контролния панел.
Windows Media Player 9 Series
  Date(Дата)     Time(Време)  Version(Версия)  Size(Размер)    File name(Име на файл) Operating system(Операционна система)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  17-септ.-2003 г. 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  17-септ.-2003 г. 05:25 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  24-септ--2003 г. 21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
  24-септ.--2003 г. 21:18 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player за Windows XP
  Date(Дата)     Time(Време)  Version(Версия)  Size(Размер)    File name(Име на файл) Operating system(Операционна система)
  ------------------------------------------------------------------------
  17-септ.-2003 г. 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows XP
  18-септ.-2003 г. 11:53 8.0.0.4491 1,302,528 Wmpcore.dll Windows XP
Windows Media Player 7.1
  Date(Дата)     Time(Време)  Version(Версия)  Size(Размер)    File name(Име на файл) Operating system(Операционна система)
  ----------------------------------------------------------------------------------
  17-септ.-2003 г. 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx  Windows 2000   
  17-септ.-2003 г. 22:13 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows 2000  
  24-септ--2003 г. 21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows Millennium Edition
  24-септ.-2003 г. 21:18 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  Date(Дата)     Time(Време)  Version(Версия)  Size(Размер)    File name(Име на файл) Operating system(Операционна система)
  --------------------------------------------------------------------------
  17-септ.-2003 г. 16:55 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx Windows NT 4.0 Server

Информация за премахване

За да премахнете актуализацията от Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP и Microsoft Windows Server 2003, използвайте инструмента "Добавяне или премахване на програми" (или инструмента "Добавяне/премахване на програми") в "Контролен панел". Щракнете върху Windows Media Player Hotfix [Вж. wm828026 за повече информация] и щракнете върху Remove ("Премахни") (или щракнете върху Add/Remove ("Добави/премахни")).

При Windows 2000, Windows XP или Windows Server 2003 системните администратори могат да използват помощната програма Spunist.exe за премахване на актуализацията. Помощната програма Spuninst.exe се намира в папката %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Тази помощна програма поддържа следните инсталационни превключватели:
 • /? : Показвай списъка на инсталационните превключватели.
 • /u : Използвай необслужван режим.
 • /f : Принуждавай останалите програми да се затворят при спиране на компютъра.
 • /z : Не рестартирай компютъра при завършване на инсталацията.
 • /q : Използвай "Тих режим" (без взаимодействие с потребителя).
Забележка Актуализациите за Microsoft Windows Millennium Edition и Windows NT 4.0 Server не поддържат функционалност за деинсталиране и не могат да бъдат премахнати.

Свойства

ID на статията: 828026 - Последна рецензия: 15 май 2011 г. - Редакция: 11.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
Ключови думи: 
atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com