עדכון להתנהגות פקודות URL script של Windows Media Player

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 828026 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

חברת Microsoft הפיצה עדכון לגירסאות של Microsoft Windows Media Player אשר מובאות בסעיף "חל על" במאמר זה. חברת Microsoft ממליצה על התקנת עדכון זה לשם ניהול קל יותר של התנהגות הפקודות המוטבעות של URL script בקבצי שמע ווידיאו ובזרמים של Windows Media ?(?.asf). מאמר זה מתאר את הפונקציונאליות החדשה שבה תומך עדכון זה, ומתארת כיצד לקבל את העדכון.

מידע נוסף

כאשר בעלים של תוכן יוצר זרם שמע או וידאו, יש באפשרותו להוסיף פקודות script (כגון פקודות URL script או פקודות Script מותאמות אשר מוטבעות בתוך הזרם. בעת השמעת הזרם, פקודות ה-Script עשויות להפעיל אירועים בתוכנית נגן מוטבעת, או שהם עשויים להפעיל את דפדפן האינטרנט שלך ולהתחבר לדף אינטרנט מסוים. אופן פעולה זה מקורו בתכנון עצמו.

העדכון 828026 משנה את הדרך שבה Windows Media Player מטפלת בפקודות URL Script אשר מוטבעות בתוך זרם. בפרט, העדכון משנה את Windows Media Player כך שהיישום יזהה שלושה ערכי רישום חדשים אשר מאפשרים למשתמש או למנהל מערכת לשלוט בתרחישים בהם הנגן יפעיל פקודות URL script אשר מוטבעות בתוך הזרם.

Windows Media Player מזהה כעת שלושה ערכי רישום מסוג DWORD. ערכי DWORD אלו נמצאים תחת מפתח הרישום הבא ומכילים ערך 0 (כבוי) או 1 (מופעל):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
ערך זה אינו יוצר את ערכי הרישום הבאים.

שים לב אם ערך אינו קיים, המערכת משתמשת בערך ברירת המחדל.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : מפעיל או מכבה פקודות URL script בנגן העצמאי. ערך ברירת המחדל הוא 0 (כבוי).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : מפעיל או מכבה פקודות URL script בנגן המוטבע. ערך ברירת המחדל הוא 1 (מופעל).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : מפעיל או מכבה פקודות URLAndExit script. ערך ברירת המחדל הוא 1 (מופעל).
כמו כן נוספה לוגיקה אשר מונעת, בעת הפעלת פקודות URL script על ידי Windows Media Player, את העברת המשתמש מאזור אבטחה מהימן פחות לאזור אבטחה מהימן יותר. הטבלה שלהלן מביאה את התרחישים בהם פקודות script רשאיות לפעול (Y) ואינן רשאיות לפעול (N) לאחר התקנת עדכון זה.

שים לב אזור המקור הוא אזור התוכן המופעל או אזור דף האינטרנט שבו מוטבע הנגן, לפי המהימן פחות מבין השניים. אזור היעד הוא אזור התוכן שאליו מכוונת פקודת URL script.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
אזור יעדהמחשב שלי אינטרא-נט מקומי אתרים מהימניםאינטרנטאתרים מוגבלים
אזור מקור
המחשב שלי Y **YYYY
אינטרא-נט מקומי NYYYY
אתרים מהימניםNNYYY
אינטרנטNNNYY
מוגבלNNNNN


** למטרות אבטחה, פקודות URL script מתוך 'המחשב שלי' לאזור 'המחשב שלי' ינוגנו רק כאשר ה-URL משתמש באחד הפרוטוקולים הבאים: http://?,? https://? או wmhtml://?.

פרטי הורדה

כדי להוריד ולהתקין את העדכון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Windows Update ולאחר מכן התקן את עדכון 828026:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
באפשרות מנהלי המערכת להוריד את העדכון ממרכז ההורדות של Microsoft או מ-Microsoft Windows Update Catalog כדי לפרוס אותו במספר מחשבים. אם ברצונך להתקין עדכון זה מאוחר יותר במחשב אחד או יותר, חפש את המספר המזהה של המאמר באמצעות התכונה 'אפשרויות חיפוש מתקדמות' בקטלוג Windows Update. לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד עדכונים מ-Windows Update Catalog לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
323166 כיצד להוריד עדכונים ומנהלי התקנים עבור Windows מקטלוג Windows Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הקבצים הבאים זמינים עבור הורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

Windows Media Player (כל הגירסאות) עבור Microsoft Windows 2000,? Microsoft Windows XP וכן Microsoft Windows Server 2003

אם אתה משתמש בגירסה 7.0 של Windows Media Player, החל את העדכון לאחר שדרוג לגירסה 7.1 ואילך של Windows Media Player. לקבלת מידע נוסף על אופן השדרוג של Windows Media Player, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx?displang=en&qstechnology=
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 828026 כעת.

Windows Media Player 6.4,? Windows Media Player 7.1, או Windows Media Player 9 Series עבור Microsoft Windows Millennium Edition

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 828026 כעת.

Windows Media Player 6.4 עבור Microsoft Windows NT 4.0 Server

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 828026 כעת.
לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על ההתקנה

כדי להתקין עדכון זה יש להתחבר למחשב כמנהל מערכת. כדי להוריד ולהתקין את העדכון, בקר באתר האינטרנט הבא של Windows Update ולאחר מכן התקן את העדכון הקריטי 828026:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
כדי להתקין גירסה של העדכון שהורדת, הפעל את חבילת העדכון 828026 שהורדת באמצעות בוררי ההתקנה המתאימים. מנהלי מערכת יכולים לפרוס עדכון זה באמצעות השירות Microsoft Software Update Services ?(SUS). לקבלת מידע נוסף על שירות SUS, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
810796 סקירה טכנית: סקירה טכנית על השירות Software Update Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

חובת הפעלה מחדש

יש להפעיל מחדש את המחשב כדי להשלים את התקנת העדכון.

בוררי התקנה

גירסאותMicrosoft Windows 2000,? Microsoft Windows XP וכן Microsoft Windows Server 2003 של עדכון זה תומכות בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ?/?? - הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u - השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f - אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/n - אל תגבה קבצים המיועדים להסרה.
 • ?/o - החלף קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
 • ?/z - אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q - השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
 • ?/l - הצג את רשימת התיקונים החמים המותקנים.
 • ?/x - חלץ את הקבצים מבלי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
לדוגמה, כדי להתקין עדכון זה ללא כל התערבות של המשתמש, השתמש בפקודה הבאה:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
כדי להתקין את תיקון האבטחה מבלי לאלץ את המחשב לבצע הפעלה מחדש, השתמש בפקודה הבאה:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
שים לב ניתן לשלב בוררים אלה בפקודה אחת.

לקבלת מידע נוסף על בוררי שורת הפקודה ועל אופן הפעולה שלהם עבור חבילה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824687 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חבילות העדכון של Windows Media Player 6.4 עבור Microsoft Windows NT 4.0 Server ושל Windows Media Player 6.4, 7.1, או 9 עבור Microsoft Windows Millennium Edition תומכות בבוררים הבאים:
 • ?/q - השתמש במצב שקט או הסתר הודעות כאשר הקבצים עוברים חילוץ.
 • ?/q:u - השתמש במצב שקט-משתמש. מצב שקט-משתמש מציג למשתמש תיבות דו-שיח מסוימות.
 • ?/q:a - השתמש במצב שקט-מנהל. מצב שקט-מנהל אינו מציג למשתמש אף תיבת דו-שיח.
 • ?/t: path - ציין את מיקום התיקייה הזמנית המשמשת את תוכנית ההתקנה או את תיקיית היעד לחילוץ הקבצים (כאשר נעשה שימוש בבורר /c).
 • ?/c - חלץ את הקבצים בלי להתקין אותם. אם לא תציין את הבורר ?/t: path, תתבקש להגדיר תיקיית יעד.
 • ?/c: path - ציין את הנתיב והשם של קובץ ה-inf או ה-?exe של ההתקנה.
 • ?/r:n - לעולם אל תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה.
 • ?/r:i - הצג בפני המשתמש בקשה להפעלה מחדש של המחשב אם נדרשת הפעלה מחדש, למעט כאשר בורר זה נמצא בשימוש עם הבורר ?/q:a.
 • ?/r:a - בצע תמיד הפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה.
 • ?/r:s - הפעל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה מבלי להציג הודעה למשתמש.
לדוגמה, כדי להתקין את העדכון ללא כל התערבות של המשתמש וללא אילוץ של המחשב לבצע הפעלה מחדש, השתמש באחת מהפקודות שלהלן:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
Windows Media Player 9 Series
  תאריך     שעה  גירסה    גודל    שם קובץ  מערכת הפעלה
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 בספט' 2003 16:01 6.4.9.1128 844,048  Msdxm.ocx? Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  17 בספט' 2003 05:25 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll?  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  24 בספט' 2003 21:18 6.4.7.1128 845,072  Msdxm.ocx? Windows Millennium Edition
  24 בספט' 2003 21:18 9.0.0.3075 4,706,304 Wmp.dll?  Windows Millennium Edition
Windows Media Player עבור Windows XP
  תאריך     שעה  גירסה    גודל    שם קובץ   מערכת הפעלה
  ------------------------------------------------------------------------
  17 בספט' 2003 16:01 6.4.9.1128 844,048  Msdxm.ocx?  Windows XP
  18 בספט' 2003 11:53 8.0.0.4491 1,302,528 Wmpcore.dll? Windows XP
Windows Media Player 7.1
  תאריך     שעה  גירסה     גודל   שם קובץ   מערכת הפעלה
  ----------------------------------------------------------------------------------
  17 בספט' 2003 16:01 6.4.9.1128  844,048 Msdxm.ocx?  Windows 2000   
  17 בספט' 2003 22:13 7.10.0.3075  815,104 Wmpcore.dll? Windows 2000  
  24 בספט' 2003 21:18 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx?  Windows Millennium Edition
  24 בספט' 2003 21:18 9.0.0.3075  815,104 Wmp.dll?   Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  תאריך     שעה  גירסה     גודל  שם קובץ  מערכת הפעלה
  --------------------------------------------------------------------------
  17 בספט' 2003 16:55 6.4.7.1128  845,072 Msdxm.ocx? Windows NT 4.0 Server

מידע בדבר הסרת ההתקנה

כדי להסיר את העדכון ב-Microsoft Windows 2000,? Microsoft Windows XP וכן Microsoft Windows Server 2003, השתמש בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' (או בכלי 'הוספה/הסרה של תוכניות') בלוח הבקרה. לחץ על Windows Media Player Hotfix [See wm828026 for more information]?, ואז לחץ על הסר (או לחץ על הוסף/הסר).

ב-Windows 2000,? Windows XP, או Windows Server 2003 מנהלי מערכת יכולים להשתמש בתוכנית העזר Spunist.exe על מנת להסיר עדכון זה. כלי השירות Spuninst.exe נמצא בתיקייה ?%Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. כלי שירות זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • ?/ : הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • ?/u : השתמש במצב ללא התערבות.
 • ?/f : אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • ?/z : אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • ?/q : השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).
שים לב העדכונים עבור Microsoft Windows Millennium Edition וכן Windows NT 4.0 Server אינם תומכים בפונקציונאליות של הסרת ההתקנה ולא ניתן להסירם.

מאפיינים

Article ID: 828026 - Last Review: יום חמישי 06 דצמבר 2007 - Revision: 10.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 8.01
 • Microsoft Windows Media Player 7.1
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
מילות מפתח 
atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com