วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนเมื่อ ASP.NET deadlocks ใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828222 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพบ deadlock ใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 ข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะปรากฏในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: W3SVC WP
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 2262
วัน: 7/29/2003
เวลา: 12:08:58 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: ISAPI 'C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll' รายงานเองเป็น unhealthy สาเหตุต่อไปนี้: 'ตรวจพบ Deadlock'

นอกจากนี้ ข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะปรากฏในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W3SVC
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1013
วัน: 7/29/2003
เวลา: 12:09:34 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: กระบวนการเนื้อหาพูลโปรแกรมประยุกต์ที่ 'DefaultAppPool' เกินขีดจำกัดเวลาระหว่างการปิดระบบลง id ของกระบวนถูก.For '2756' ข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้และศูนย์บริการที่http://support.microsoft.com

.

สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการวินิจฉัย

iis 6.0 มีคุณลักษณะใหม่ที่ชื่อ Orphan กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบกระบวนการที่กำหนดเวลาให้ recycled ก่อนที่กระบวนการถูกยกเลิก สามารถใช้กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน Orphan เพื่อแนบการดีบักเกอร์กับกระบวนการ และสร้างแฟ้มการถ่ายโอนสำหรับ investigation

หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้ไม่เปิดใช้งานเมื่อกระบวนการทำงานในโหมดความเข้ากันได้ 5.0 IIS

ดาวน์โหลดเครื่องมือการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับ Windows

เมื่อต้องการดาวน์โหลดการแก้จุดบกพร่องเครื่องมือสำหรับ Windows เยี่ยมชมหนึ่งในต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:

windows รุ่น 32 บิต:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx
windows รุ่น 64 บิต:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/install64bit.mspx
หมายเหตุ:เมื่อคุณติดตั้งการแก้จุดบกพร่องเครื่องมือสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้บันทึกแฟ้มไปยังไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
C:\Debuggers

สร้างแฟ้มแบตช์เพื่อดำเนินการเมื่อกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานคือ orphaned

 1. เริ่มต้น Notepad
 2. วางรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก
  @if "%_echo%"=="" echo off
  setlocal
    set TIMESTAMP=%DATE:~-9%_%TIME%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP:/=_%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP::=_%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP:.=_%
  set TIMESTAMP=%TIMESTAMP: =_%
  set FILENAME=c:\crash_PID_%1_%TIMESTAMP%.dmp
  set LOG=c:\log.txt
  set COMMAND=c:\debuggers\cdb.exe -c ".dump /o /ma %FILENAME%;q" -p %1
  
  echo %COMMAND% > %LOG%
  %COMMAND%
  
  endlocal
 3. บันทึกแฟ้มเป็นFileName :.cmd. ตัวอย่างนี้ เราจะตั้งชื่อแฟ้ม Action.cmd อย่างไรก็ตาม คุณอาจชื่อแฟ้ม ตามที่คุณต้องการ
หมายเหตุ:คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่ debuggers และตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จะถูกสร้างขึ้น

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน Orphan

 1. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  \Inetpub\adminscripts ซีดี
 2. เมื่อต้องการเปิดการใช้งานลักษณะการทำงานในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน Orphan พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/OrphanWorkerProcess TRUE
  
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ตั้งค่าการปฏิบัติการเรียกใช้เมื่อมีการจัดกำหนดการกระบวนการเป็น recycled ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้ใช้ชุดแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นในส่วน "สร้างเป็นชุดแฟ้มเพื่อเรียกใช้เมื่อแบบตอนตัวทำกระบวนเป็น Orphaned":
  adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/OrphanActionExe "c:\action.cmd"
  adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/DefaultAppPool/OrphanActionParams "%1%" 
  
หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลือก OrphanActionExe ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ชุดที่ถูกสร้างขึ้นในส่วน "สร้างแฟ้มที่ใช้ในการชุดงานจะดำเนินเมื่อกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานคือ Orphaned" ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลเฉพาะตัวของขั้นตอนการ W3wp.exe มีสิทธิ์อ่านและการดำเนินการแฟ้มนี้

หมายเหตุ:ถ้าคุณเปิดใช้งาน IIS เพื่อการตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานที่มีรายงานเป็น unhealthy ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ตรวจสอบเหล่านี้กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานที่นำออกใช้ iis ไม่ลบโดยอัตโนมัติกระบวนการของผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้จากหน่วยความจำ ถ้าคุณไม่ถูกต้องจัดการกระบวนการเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานที่ล้มเหลวหลายอาจเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ กระบวนการของผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้สามารถ tie อัพทรัพยากรที่จำเป็น โดยกระบวนการอื่น You must end these worker processes quickly to free those resources. In some conditions, these worker processes may block metabase access. This causes problems with other worker processes or with the World Wide Web service itself.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แวะไปไซต์เว็บ Network (MSDN) นักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms525365.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms524472.aspx

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms525700.aspx
For more information about how to debug a worker process that is reported as unhealthy, visit the following Microsoft Web site:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/37f477fc-c683-438b-ac11-17ad554fd59a1033.mspx?mfr=true

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828222 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbdebug kbhowtomaster kbmt KB828222 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828222

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com