excel ฟังก์ชันทางสถิติ: ดัก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828234 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงฟังก์ชันตัดใน Microsoft Excel แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ฟังก์ชัน และเปรียบเทียบของผลลัพธ์ สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ด้วยผลลัพธ์ของ Excel รุ่นก่อนหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

(ตัดของ known_y,ของ known_x) ฟังก์ชันส่งกลับตัดบรรทัดปัญหาเส้นที่ใช้ predictyค่าจากxค่าต่างๆ:

ไวยากรณ์

INTERCEPT(known_y's,known_x's)
อาร์กิวเมนต์ของ known_yและของ known_xต้องเป็นอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น บ่อยครั้ง ตัดรวมถึง 2 ช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูล เช่นตัด (A1:A100, B1:B100)

ตัวอย่างของการใช้งาน

เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันตัด สร้างแผ่นงาน Excel เปล่า คัดลอกตารางต่อไป เซลล์ที่เลือกA1:ในแผ่นงาน Excel เปล่า และของคุณแล้ววาง รายการเพื่อให้กรอกข้อมูลในตารางต่อไปนี้เซลล์ A1:D13 ในแผ่นงานของคุณ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่า yค่า x
1= 3 + 10 ^ $ d $ 3การใช้พลังงานจาก 10 การเพิ่มข้อมูล
2= 4 + 10 ^ $ d $ 30
3= 2 + 10 ^ $ d $ 3
4= 5 + 10 ^ $ d $ 3
5= 4 + 10 ^ $ d $ 3
6= 7 + 10 ^ $ d $ 3Excel 2002 และรุ่นก่อนหน้า
เมื่อ D3 = 7.5
=slope(a2:a7,b2:b7)-23717082.0762629
=intercept(a2:a7,b2:b7)-24516534.4029667
= average(a2:a7) - a9*average(b2:b7)เมื่อ D3 = 8
=average(a2:a7) - 0.775280899*average(b2:b7)# div/0
-77528089.6303371
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณวางตารางนี้ลงในแผ่นงาน Excel ใหม่ คลิกการตัวเลือกการวางปุ่ม แล้วคลิกตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง. ด้วยการวางช่วงยังคง มีเลือก ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ใน Microsoft Office Excel 2007 คลิกการโฮมเพจแท็บ คลิกรูปแบบ:ในการเซลล์จัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกความกว้างคอลัมน์ปรับพอดีอัตโนมัติ.
  • ใน Excel 2003 ให้ชี้ไปที่คอลัมน์ในการรูปแบบ:เมนู แล้วคลิกการเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ.
คุณอาจต้องการจัดรูปแบบ B2:B7 เซลล์เป็นตัวเลขทศนิยมและเซลล์ A9:D13 0 เป็นตัวเลข มีทศนิยม 6

เซลล์ A2:A7 และ B2:B7 ประกอบด้วยy-ค่า และx-ค่าโทรที่ตัดในเซลล์ A10

ในรุ่นของ Excel ที่นอกเหนือจาก Excel 2003 ตัดสามารถมี round ออกจากข้อผิดพลาด Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่าปรับปรุงลักษณะการทำงานของการตัด ตัด(ของ known_y,ของ known_x) เป็นผลของการประเมิน(เฉลี่ยของ known_y) – (ความชันตรงของ known_y,ของ known_x) * (เฉลี่ยของ known_x). ปรับในขณะที่รหัสสำหรับการตัดไม่ถูกเปลี่ยนโดยตรงแปลง สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ลักษณะการทำงานของการตัดเป็นปรุงเนื่องจากการปรับปรุงรหัสสำหรับความชันตรงกัน

ถ้าคุณมี Excel รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถใช้แผ่นงานที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ให้เรียกใช้การ experiment เพื่อค้นหาเมื่อปัดเศษข้อผิดพลาดเกิดขึ้น การเพิ่มค่าคงเป็นค่าบวกกับแต่ละ observations ใน B2:B7 จะไม่มีผลต่อค่าของความชันตรงกัน ถ้าคุณทำการลงจุดx,yคู่ด้วยxบนแกนแนวนอน และyบนแกนตั้ง แล้ว เพิ่มค่าคงเป็นค่าบวกกับแต่ละxค่า ข้อมูลเพียง shifts ทางขวา บรรทัด best-fit ปัญหายังคงมีความชันตรงกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูล shifted ได้ตัดที่แตกต่างกัน

โดยค่าเริ่มต้นของ 0 ใน D3 ความชันตรงใน A9 คือ 0.775280899 A10 เซลล์แสดงค่าของการตัด และเซลล์ A11 แสดงค่าของนิพจน์ที่ประเมินเมื่อทำการคำนวณการตัด:
(โดยเฉลี่ยของ known_y) – (ความชันตรงของ known_y,ของ known_x) * (เฉลี่ยของ known_x)
ค่าในเซลล์ A9 และ A10 เสมอยอมรับได้เนื่องจากค่าใน A10 อย่างแน่นอน ส่งกลับของตัด จะไม่มีเปลี่ยนความชันตรง ตามที่คุณเพิ่มค่าคงที่เป็นค่าบวกแตกต่างกันไปยังของ known_x. A11 เซลล์แสดงโดยเฉลี่ย(ของ known_y) – 0.775280899 * (เฉลี่ยของ known_x). เนื่องจากความชันตรงไม่ควรเปลี่ยนแปลง และ 0.775280899 คือ ค่าของความชันตรงเมื่อ D3 = 0 ค่าของนิพจน์นี้ใน A11 ควรตรงกับค่าในเซลล์ A9 และ A10

ถ้าคุณเพิ่มค่าใน D3 คุณเพิ่มค่าคงมีขนาดใหญ่ไป B2:B7 ถ้า D3<= 7,="" then="" there="" are="" no="" round="" off="" errors="" that="" appear="" in="" the="" first="" 6="" decimal="" places="" of="" slope.="" but="" if="" you="" try="" 7.25,="" 7.5,="" 7.75,="" and="" 8,="" the="" slope="" in="" a9="" changes.="" as="" a="" result,="" the="" values="" in="" cells="" a11="" (that="" agree="" with="" a10)="" and="" a12="" differ.="" however,="" values="" in="" a11="" (or="" a10)="" and="" a12="" should="" be="" the="" same="" because="" adding="" a="" constant="" to="" the=""></=>ของ known_xจะไม่มีผลต่อความชันตรงกัน

D7:D13 แสดงค่าที่ส่งกลับการตัด และค่าที่ดักควรได้ส่งคืนถ้า ความชันตรงจะไม่เปลี่ยนแปลง คู่เหล่านี้ค่าปรากฏในกรณีซึ่ง D3 = 7.5 และ 8 ตามลำดับ ปัดเศษข้อผิดพลาดได้กลายเป็นดังนั้นรุนแรงที่เกิดการหาร ด้วย 0 เมื่อ D3 = 8

Excel รุ่นก่อนหน้าให้คำตอบสำหรับคำที่ไม่ถูกต้องในกรณีเหล่านี้ได้เนื่องจากลักษณะพิเศษของการปัดเศษข้อผิดพลาดมากกว่า ด้วยสูตร computational ที่เวอร์ชันเหล่านี้ใช้ ยังคง experiment นี้แสดงว่า ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจึง

ถ้าคุณมี Excel 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Excel จะมีเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีส่วนต่างระหว่างค่าทั่วไปใน A10 และ A11 และค่าใน A12 ถ้าคุณพยายาม experiment อย่างไรก็ตาม D7:D13 เซลล์แสดงข้อผิดพลาดการปัดเศษข้อที่คุณได้รับกับ Excel รุ่นก่อนหน้า

ผลลัพธ์ใน Excel รุ่นก่อนหน้า

บทความเกี่ยวกับความชันตรงอธิบายสูตรน้อย numerically แข็งที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้า สูตรจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเดียวเท่านั้นถึงข้อมูล ตัดการให้ปัดเศษข้อผิดพลาดในกรณีที่จึงทำให้การเท่านั้น shortcomings ของความชันตรงในรุ่นเหล่านี้

ผลลัพธ์ ใน Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า

Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่าใช้ขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อคำนวณความชันตรง ด้วยเหตุ ประสิทธิภาพการทำงานของตัดเพิ่ม วิธีการปรับปรุงผ่านไปสองถึงข้อมูลที่จำเป็นต้อง บทความต่อไปนี้เกี่ยวกับความชันตรงอีกครั้ง อธิบายการปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงในความชันตรง สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828142excel ฟังก์ชันทางสถิติ: ความชันตรง

ข้อสรุป

Because Excel 2003 and later versions of Excel replace a one-pass approach with a two-pass approach, the numeric performance of SLOPE in Excel 2003 and in later versions of Excel is better than in earlier versions of Excel. Therefore, the numeric performance of INTERCEPT is better. Results in Excel 2003 and in later versions of Excel will never be less accurate than the results in earlier versions of Excel.

Typically, there is not a difference between the results in Excel 2003 and in later versions of Excel and the results in earlier versions of Excel because data does not frequently behave in the unusual way that this experiment illustrates. Numeric instability is most likely to appear in earlier versions of Excel when the data contains many significant digits and little variation between the data values.

The following procedure finds the sum of the squared deviations about a sample mean:
  1. Find the sample mean.
  2. Calculate each squared deviation.
  3. Sum the squared deviations.
This procedure is more accurate than the following alternative procedure (also known as the "calculator formula" because it was suitable for use on a calculator for a small number of data points):
  1. Find the sum of the squares of all the observations, the sample size, and the sum of all the observations.
  2. Calculate the sum of the squares of all the observations minus ((sum of all observations)^2)/sample size).
By replacing this latter one-pass procedure with the two-pass procedure that finds the sample mean on the first pass and computes the sum of squared deviations about it on the second pass, Excel 2003 and later versions of Excel improve many other functions. A short list of such functions includes VAR, VARP, STDEV, STDEVP, DVAR, DVARP, DSTDEV, DSTDEVP, FORECAST, SLOPE, INTERCEPT, PEARSON, RSQ, and STEYX. Microsoft made similar improvements in each of the three Analysis of Variance tools in the Analysis ToolPak.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828234 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828234 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828234

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com