หน่วยความจำรั่วไหลใน Lsass.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828297 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจสังเกตพบหน่วยความจำรั่วในแฟ้ม Lsass.exe เมื่อคุณใช้เครื่องมือการตรวจสอบระบบใน Microsoft Windows 2000 Server นอกจากนี้ ตัวควบคุมโดเมนบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจพบกับ "การส่งข้อ NTDS Intersite ความ" ผิดพลาดกับ 302022c ID 1168 และรหัสภายในของเหตุการณ์ ตัวควบคุมโดเมนอาจไม่ตอบสนองต่อการร้องขอการเข้าสู่ระบบและการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

นอกจากนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้หากคุณใช้รุ่นก่อนหน้าของ hotfix ที่อธิบายไว้ในบทความนี้:
 • คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลบริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS) ภายในเครื่องของคุณ โดยการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานบนตัวควบคุมโดเมน Microsoft Management Console (MMC) ปลั๊กอิน
 • คุณอาจไม่สามารถดำเนินการแบบรีโมทกระบวนโทร (RPC) ในการผูกกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนอกจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีรุ่นปรับปรุงเดียวกันของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ได้

สาเหตุ

ปัญหาที่จะเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นหากคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นก่อนหน้า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงความปลอดภัย MS04-011 ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 835732 ช่วยแก้ปัญหานี้ ถ้าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-011 แล้วคุณไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่บทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย MS04-011 ปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
835732ms04-011: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทน 824226

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version     Size    File name
  ------------------------------------------------------------
  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6896   124,688 Adsldp.dll
  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6896   132,368 Adsldpc.dll
  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6896    63,760 Adsmsext.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6876   388,368 Advapi32.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824    42,256 Basesrv.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6866    69,904 Browser.dll
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe
  22-Mar-2004 18:57 5.131.2195.6824  543,504 Crypt32.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.131.2195.6824   61,200 Cryptnet.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6868    76,048 Cryptsvc.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824   134,928 Dnsapi.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6876    92,432 Dnsrslvr.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6883    47,888 Eventlog.dll
  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6898   242,448 Gdi32.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6890   143,632 Kdcsvc.dll
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6903   210,192 Kerberos.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824    71,888 Ksecdd.sys
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6902   520,976 Lsasrv.dll
  25-Feb-2004 23:59 5.0.2195.6902    33,552 Lsass.exe
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824    54,544 Mpr.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6895   335,120 Msgina.dll
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897   123,152 Msv1_0.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   312,592 Netapi32.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6891   371,472 Netlogon.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6896  1,028,880 Ntdsa.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824   115,984 Psbase.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6892    90,264 Rdpwd.sys
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   388,368 Samsrv.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6893   111,376 Scecli.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6903   253,200 Scesrv.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6894   971,536 Sfcfiles.dll
  05-Feb-2004 20:18 5.0.2195.6896  5,869,056 Sp3res.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   403,216 User32.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6891   394,512 Userenv.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6824    50,960 W32time.dll
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824    57,104 W32tm.exe
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897  1,720,368 Win32k.sys
  06-Mar-2004 00:19 5.1.2600.1349   313,344 Winhttp.dll
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6898   181,520 Winlogon.exe
  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.131.2195.6824  167,184 Wintrust.dll
  22-Mar-2004 17:57 5.0.2195.6897   126,736 Wldap32.dll
  22-Mar-2004 18:57 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897  1,720,368 Win32k.sys
  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll
  22-Mar-2004 19:14           20,752 Kb828297.cat

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828297 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB828297 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828297

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com