การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดสคริปต์ของ Internet Explorer เกิดเมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลเมตาของข้อมูล โดยใช้ DTS ในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828308 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 470167 (SQL Server 8.0)
การแก้ไขของ Microsoft SQL Server 2000 กระจายเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ใน SQL Server 2000 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงข้อมูลข้อมูลเมตาสำหรับตารางหรือคอลัมน์ โดยใช้บริการแปลงข้อมูล (DTS) ในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดของสคริปต์ Microsoft Internet Explorer ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถใช้เครื่องหมายวงเล็บเมื่อโทรย่อยแบบ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หาก Internet Explorer 6.0 หรือรุ่นใหม่กว่ามีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 06:15 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  24-Apr-2003 13:42          786,432 Distmdl.ldf
  24-Apr-2003 13:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 13:25            180 Drop_repl_hotfix.sql
  26-Aug-2003 07:46 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll   
  23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 10:10 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  23-Apr-2003 14:21          747,927 Instdist.sql
  02-May-2003 13:26           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  31-Mar-2003 13:37           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 13:16 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  07-May-2003 08:11 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll   
  02-Apr-2003 09:18 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 10:45 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Aug-2003 05:47          550,780 Procsyst.sql
  22-May-2003 10:27           19,195 Qfe469571.sql
  11-Jul-2003 04:34         1,084,147 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 09:23 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll   
  13-Aug-2003 03:58         1,086,797 Replsys.sql
  13-Aug-2003 03:58          986,603 Repltran.sql
  29-Jul-2003 07:43 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 05:57 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 08:36          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 05:14           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 05:50 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  01-Jul-2003 11:48 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll   
  02-Sep-2003 14:26 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  02-Sep-2003 10:33 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  02-Sep-2003 14:27 2000.80.857.0  7,598,161 Sqlservr.exe   
  25-Jul-2003 09:14 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll   
  07-Feb-2003 18:10 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  24-Jun-2003 12:31 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  31-May-2003 12:31 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  31-May-2003 06:29 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 11:22 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  01-Jul-2003 11:49 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll 
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ใช้แบบsp_addextendedpropertyระบบการจัดเก็บกระบวนการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลเมตาสำหรับออปเจ็กต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการsp_addextendedpropertyกระบวนการ การจัดเก็บระบบเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa259572 (SQL.80)
 • เรียกใช้บริการข้อมูล Meta เป็นแบบสแตนด์อโลน Microsoft Management Console (MMC) สแนปอิน และใช้เบราว์เซอร์ข้อมูล Meta เพื่อดู หรือ การปรับปรุงข้อมูลข้อมูลเมตาสำหรับออปเจ็กต์ การเข้าถึงข้อมูลเมต้าดาต้า คุณต้องลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ SQLmsdbฐานข้อมูลระบบในเบราว์เซอร์ข้อมูล Meta กระบวนการmsdbฐานข้อมูลของระบบประกอบด้วยตารางเก็บข้อมูลการสนับสนุนการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลเมตาของ SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เบราว์เซอร์ข้อมูล Meta แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa972302 (SQL.80)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหา ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรมจัดการไซต์องค์กรเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายโหนดที่สอดคล้องกับอินสแตนซ์ของ SQL Server และขยายแล้วการแปลงข้อมูลบริการ.
 3. คลิกขวาข้อมูล Metaแล้ว คลิกการนำเข้าข้อมูลเมตา.
 4. ในการคุณสมบัติการเชื่อมต่อกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกเพิ่มแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมในแบบแหล่งข้อมูลรายการ
 5. ระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์ วิธีการรับรองความถูกต้อง และฐานข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล
 6. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:คุณอาจสังเกตเห็นว่า ข้อมูลเมต้าดาต้านำเข้ามา และแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา ขยายชื่อฐานข้อมูล แล้ว ขยายชื่อเจ้าของฐานข้อมูล
 8. ในรายการของตารางที่ปรากฏภายใต้ชื่อเจ้าของฐานข้อมูล คลิกชื่อตาราง

  คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดของสคริปต์ของ Internet Explorer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828308 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbscript kbdatabase kbsnapin kberrmsg kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB828308 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828308

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com