วิธีการเอาออก และสร้าง SMS 2003 รองไซต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828370 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งรองไซต์จากไซต์แม่ ติดตั้งอาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจใช้เวลานานสำหรับไซต์แม่เพื่อรายงานติดตั้งไม่สำเร็จ ถ้าไซต์รองจะถูกลบออกจากคอนโซลการดูแลระบบ Management Server (SMS) 2003 ของไซต์แม่ก่อน ปัญหาคือรายงาน งานที่ยังคงพยายามติดตั้งไซต์รองอาจต่อ uninterrupted

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ รวมถึงแต่ไม่จำกัดปัญหาเครือข่ายและการตัดสินค้าจากคลังเนื้อที่ว่างบนดิสก์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยตนเองหยุดการติดตั้งรองของไซต์ และเอาออกจากคอมพิวเตอร์ที่เป็นเป้าหมาย

หมายเหตุ:คุณต้องลบข้อมูลใด ๆ ที่เก่าจากการติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการรหัสไซต์ที่นำมาใช้ใหม่

เมื่อต้องการหยุด และลบไซต์รองที่ล้มเหลวด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Systems Management Serverแล้ว คลิกคอนโซลของผู้ดูแลระบบ sms.
 2. ค้นหานี้ไซต์ Settings\Addressesลำดับชั้นย่อย
 3. คลิกขวาอยู่สำหรับไซต์รองที่ล้มเหลว และจากนั้น คลิกลบ.
 4. เมื่อต้องการใช้เครื่องมือ Preinst.exe บนเว็บไซต์แม่ของ SMS เพื่อลบไซต์รองที่ล้มเหลวจากฐานข้อมูล การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ไซต์หลัก (หลัก) ของ SMS คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:cd\จากนั้น ให้กดแป้น ENTER
  4. ประเภท:sms\bin\i386\00000409 ซีดีจากนั้น ให้กดแป้น ENTER
  5. ประเภท:Preinst /DELSITESiteCodeParentCodeจากนั้น ให้กดแป้น ENTER

   หมายเหตุ:SiteCodeมีรหัสไซต์ของไซต์รอง และParentCodeมีรหัสไซต์ของไซต์แม่
 5. เมื่อต้องลบงานรอค้างอยู่ หรือใช้งานอยู่ไปยังไซต์ พิมพ์Preinst /DELJOBSiteCodeจากนั้น ให้กดแป้น ENTER

  หมายเหตุ:SiteCodeมีรหัสไซต์ของไซต์รองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ PREINST คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  212978คำอธิบายของ Preinst.exe สำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ 2.0
 6. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไซต์รองเป็นการเอาออกอย่างสมบูรณ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีบริการ SMS หรือ Winmgmt กำลังทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการ SMSBootstrap ถ้ามีการเรียกใช้บริการเหล่านี้ หยุดบริการ และเปลี่ยนการชนิดการเริ่มต้นเมื่อต้องการด้วยตนเอง.
  2. ใช้ Registry Editor เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า SMS ที่ต่อไปนี้คีย์รีจิสทรีจะถูกเอาออก:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NAL
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Executive
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Site_Component_Manager
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Bootstrap
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CLISVC

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Discovery_Data_Manager
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Lan_Sender
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Scheduler
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Site_Backup
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Software_Metering_Processor
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMS_Status_Manager
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_CLISVC
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SMS_BOOTSTRAP
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SMS_EXECUTIVE
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SMS_HARDWARE_INVENTORY_AGENT_SERVICE
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SMS_KEY_CREATION_SERVICE
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SMS_SERVER_BOOTSTRAP_
    Servername
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\SMS ไคลเอนต์
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\SMS ผู้ให้บริการข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\SMS ผู้ให้บริการ
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\SMS รีโมทคอนโทรล
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\SMS Server
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\SmsClient
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฟลเดอร์ต่อไปนี้จะถูกเอาออก:
   • x: \sms
   • x: \SMSBootstrap.log
   • x: \SMSBootstrap.ini
   • x: \SMSBootstrap.pkg
   • %Winnt%\MS\SMS
   หมายเหตุ:xมีไดรฟ์ติดตั้ง SMS

   หมายเหตุ:คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อลบบางส่วนของแฟ้มและโฟลเดอร์เหล่านี้
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการcap_SiteCodeและsmspkgไดรฟ์$ใช้ร่วมกันและโฟลเดอร์ที่มีความสอดคล้องกันจะถูกลบออกจากจุดการเข้าถึงไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ:SiteCodeมีรหัสไซต์ของไซต์รอง และไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชี site-specific หรือกลุ่มใด ๆ จะถูกลบออก รวมทั้งการ SMS_SiteSystemToSiteServerConnection_sitecodeและ SMS_SiteToSiteConnection_SiteCodeกลุ่ม

   หมายเหตุ:SiteCodeมีรหัสไซต์ของไซต์รอง
  6. ลบออบเจ็กต์ต่อไปนี้จากอินเทอร์เน็ตข้อมูลผู้จัดการ Services (IIS) (หากมีอยู่)

   ภายใต้กลุ่มแอพลิเคชัน (เฉพาะใน IIS 6.0):
   • กลุ่ม Framework Server CCM
   • ชื่อการแจกจ่าย SMS ชี้กลุ่ม
   • พูลโปรแกรมจุด sms ที่จัดการ
   • sms Server ตั้งจุดเพจ
   ภายใต้การเริ่มต้นเว็บไซต์ (บน IIS 5.0 หรือ IIS 6.0):
   • CCM_Incoming
   • CCM_Outgoing
   • CCM_System
   • sms_dp_<package_share></package_share>
   • sms_mp
   • sms_slp
  7. รีสตาร์เวอร์

   หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์ต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อให้แน่ใจว่า การ SMS บริการที่คุณลบออกจากรีจิสทรีในขั้นตอน 6b จะไม่ทำงาน ถ้ามีการให้บริการเหล่านี้จะยังคงทำงานอยู่เมื่อคุณพยายามติดตั้งไซต์รอง โปรแกรมติดตั้งจะพยายามเอาบริการเหล่านี้ แต่การเอาออกจะล้มเหลวเนื่องจากมีอยู่แล้ว gone จากรีจิสทรี
หลังจากที่รายการเหล่านี้จะถูกเอาออก คุณสามารถใช้รหัสไซต์ไปยังไซต์ที่รองที่ติดตั้งใหม่

วิธีการที่สร้างไซต์รอง

 1. ไซต์ที่รองที่ติดตั้งใหม่ เร็วที่สุด การติดตั้งรองไซต์ควรจะเริ่มต้นเพื่อลดผลบนเครื่องไคลเอนต์

  เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการติดตั้ง ให้ดูหัวข้อ "ติดตั้งแบบรองไซต์ใช้ SMS เซ็ต" ในการรายการแนะนำการปรับใช้ 2003 sms. การขอรับคำแนะนำนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc181264.aspx
  ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการตั้งค่าไซต์นั้นโดยตรงจากซีดีรอม ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณสามารถข้ามเมกะไบต์ (MB) ที่ 76 - เครือข่ายแพ็คเกจการติดตั้งและ การติดตั้งโดยตรงจากซีดีรอม

  สิ่งสำคัญถ้าคุณใช้การรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน ตรวจสอบว่า บัญชีที่ถูกต้องและรหัสผ่านที่ได้ระบุ ปัญหาที่อาจเป็นเรื่องยากมากในการวินิจฉัย และซ่อมแซม และอาจทำให้คุณทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสำเร็จ ทดสอบบัญชี beforehand เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ล็อกอินไปยังไซต์หลักใหม่ โดยใช้บัญชีที่ระบุ แล้ว เชื่อมต่อกับของไซต์รอง c $, $ว และผู้ดูแลระบบ$ shares สร้าง อ่าน และเขียนไปยังโฟลเดอร์และแฟ้มจากไดรฟ์รองไซต์ไปยังไดรฟ์ไซต์หลัก และกลับมาอีกครั้ง
 2. กำหนดค่าใหม่ไซต์รอง ทันทีหลัง จากที่คุณติดตั้งไซต์รอง และใน ขณะที่การปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกไซต์คือกำลังแพร่กระจายไปยังไซต์หลัก ใช้ MMC ของผู้ดูแลระบบ SMS เพื่อกำหนดการตั้งค่าที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องไคลเอนต์จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกของพวกเขา unnecessarily

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828370 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbserver kbsmsadmin kbsetup kbprb kbmt KB828370 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828370

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com