Komunikat o błędzie: Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 828380 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby uruchomienia Instalatora pakietu Microsoft Office 2003 może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Sprawdź, czy pakiet istnieje i masz do niego dostęp lub skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli lokalnie buforowany plik pakietu Instalatora Microsoft Windows (*.msi) jest uszkodzony lub zniszczony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj odpowiednie kroki.

Jeśli pakiet Office 2003 został już zainstalowany

Ważne Jeśli pakiet Office 2003 nie został jeszcze zainstalowany na tym komputerze, nie wykonuj tych kroków w celu rozwiązania problemu. Zamiast tego zobacz sekcję „Jeśli próbujesz zainstalować pakiet Office 2003” w dalszej części tego artykułu. Jeśli pakiet Office 2003 został już zainstalowany, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie i kliknij przycisk OK: ścieżka\Setup.exe /fv wersja.msi

  gdzie ścieżka w tym wierszu polecenia jest ścieżką plików Instalatora pakietu Office na dysku instalacyjnym CD, a wersja jest tytułem wersji pliku Instalatora Windows odpowiadającego instalowanej wersji pakietu Office, na przykład wpisz d:\Setup.exe /fv pro11.msi.

Jeśli próbujesz zainstalować pakiet Office 2003

Jeśli pakiet Office 2003 nie jest jeszcze zainstalowany na tym komputerze, nie wykonuj wcześniejszych kroków w celu rozwiązania problemu. Zamiast tego wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie aplet Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok, w części Ukryte pliki i foldery, kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 4. Otwórz folder \Windows\Installer na dysku twardym komputera.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik z rozszerzeniem msi, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Pole Temat na karcie Podsumowanie zawiera nazwę produktu, który zainstalował plik Instalatora Windows.
 6. Powtórz krok 5 dla każdego pliku Instalatora Windows w folderze \Installer, a następnie usuń plik Instalatora Windows tej wersji pakietu Office, którą próbujesz zainstalować.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229819 OFF2000: Error Message When You Install or Upgrade the Windows Installer

Właściwości

Numer ID artykułu: 828380 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbprb KB828380

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com