มี ข้อ ผิด พลาด การ ละเมิด การ เข้า ถึง เกิด ขึ้น ใน กรณี ที่ ข้อมูล บริการ เทอร์ มิ นัล ของ คุณ เสีย หาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828664 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อ คุณ เรียก ใช้ การ บริการ เทอร์ มิ นัล ดูแล ยูทิลิตี เช่น Tsprof.exe Mmc.exe หรือ Usrmgr.exe, อาจ อรรถ ประโยชน์ ที่ มี ข้อ ผิด พลาด การ ละเมิด การ เข้า ถึง การ สร้าง และ ปิด โดย ไม่ คาด คิด เมื่อ จะ จัดการ บัญชี ผู้ ใช้ บาง อย่าง

เมื่อ คุณ เรียก ใช้ โปรแกรม ใดๆ ที่ จะ ใช้ ฟังก์ชัน API ของWTSSetUserConfigหรือWTSQueryUserConfigการ ตั้ง ค่า หรือ การ เรียก ข้อมูล ผู้ ใช้ อาจ อรรถ ประโยชน์ ที่ มี ข้อ ผิด พลาด การ ละเมิด การ เข้า ถึง การ สร้าง และ ปิด โดย ไม่ คาด คิด เมื่อ จัดการ บัญชี ผู้ ใช้ บาง

เมื่อ คุณ สร้าง การ เชื่อม ต่อ เดสก์ ท็อ ประ ยะ ไกล และ แล้ว พยายาม เข้า สู่ ระบบ ด้วย บัญชี ผู้ ใช้ เฉพาะ อาจ การ เชื่อม ต่อ เดสก์ ท็อ ประ ยะ ไกล ทันที แล้ว ปิด ถ้า การ พยายาม เข้า สู่ ระบบ โดย ใช้ เดสก์ ท็อ ประ ยะ ไกล มี คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ Microsoft Windows XP หรือ ไป ยัง คอมพิวเตอร์ เครื่อง คอนโซล ที่ ใช้ Microsoft Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์ เดสก์ ท็อ ประ ยะ ไกล จะ ทำ การ ตรวจ สอบ จุด บกพร่อง หลัง จาก Winlogon ออก จาก โดย ไม่ คาด คิด เริ่ม ต้น ขึ้น อยู่ กับ การ กำหนด ค่า คอมพิวเตอร์ เดสก์ ท็อ ประ ยะ ไกล อาจ ใหม่ ได้

เหตุการณ์ ต่างๆ ต่อ ไป นี้ อย่าง น้อย หนึ่ง อาจ ถูก เขียน ลง ใน บันทึก เหตุการณ์:

รหัส เหตุการณ์ 1004
แหล่ง ข้อ ผิด พลาด ของ แอ พลิ เค ชัน
รายงาน จัด คิว ข้อ ความ แสดง ข้อ ผิด พลาด: mmc.exe แอ พลิ เค ชัน faulting, รุ่น 5.2.3790.0, faulting tsuserex.dll โม ดู ล, รุ่น 5.2.3790.0, ที่ อยู่ ของ ความ บกพร่อง 0x0000c3a9 ได้

รหัส เหตุการณ์ 1004
แหล่ง ข้อ ผิด พลาด ของ แอ พลิ เค ชัน
รายงาน จัด คิว ข้อ ความ แสดง ข้อ ผิด พลาด: mmc.exe แอ พลิ เค ชัน faulting, รุ่น 5.2.3790.0, faulting tsuserex.dll โม ดู ล, รุ่น 5.2.3790.0, ที่ อยู่ ของ ความ บกพร่อง 0x0000c3a9 ได้

รหัส เหตุการณ์ 1004
แหล่ง ข้อ ผิด พลาด ของ แอ พลิ เค ชัน
รายงาน จัด คิว ข้อ ความ แสดง ข้อ ผิด พลาด: mmc.exe แอ พลิ เค ชัน faulting, รุ่น 5.2.3790.0, faulting tsuserex.dll โม ดู ล, รุ่น 5.2.3790.0, ที่ อยู่ ของ ความ บกพร่อง 0x0000c3a9 ได้

รหัส เหตุการณ์ 1004
แหล่ง ข้อ ผิด พลาด ของ แอ พลิ เค ชัน
โปรแกรม ประยุกต์ รุ่น 0.0.0.0, faulting regapi.dll ที่ โม ดู ล รุ่น 5.2.3790.0, ที่ อยู่ ของ ความ บกพร่อง 0x00002c4d faulting.

รหัส เหตุการณ์ 1004
แหล่ง ข้อ ผิด พลาด ของ แอ พลิ เค ชัน
รายงาน จัด คิว ข้อ ความ แสดง ข้อ ผิด พลาด: winlogon.exe แอ พลิ เค ชัน faulting, รุ่น 0.0.0.0, faulting regapi.dll โม ดู ล, รุ่น 5.2.3790.0, ที่ อยู่ ของ ความ บกพร่อง 0x00002c4d ได้

รหัส เหตุการณ์ 1001
แหล่ง ข้อ ผิด พลาด ของ แอ พลิ เค ชัน
ฝาก ข้อมูล ความ ผิด พลาด 62739595

รหัส เหตุการณ์ 1001
แหล่ง ข้อ ผิด พลาด ของ แอ พลิ เค ชัน
ฝาก ข้อมูล ความ ผิด พลาด 45054588

สาเหตุ

ปัญหา นี้ อาจ เกิด ขึ้น เมื่อ เกิด ความ เสีย หาย เกิด ข้อมูล ผู้ ใช้ ได้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows Server 2003, 32-Bit Editions

  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  19-Aug-2004 23:41 5.2.3790.202    50,176 Regapi.dll
  19-Aug-2004 23:41 5.2.3790.202    81,920 Tsuserex.dll

Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต

  Date     Time  Version      Size  File name   Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  19-Aug-2004 21:37 5.2.3790.202   129,536 Regapi.dll   IA-64
  19-Aug-2004 21:37 5.2.3790.202   223,744 Tsuserex.dll  IA-64
  19-Aug-2004 21:41 5.2.3790.202    50,176 Wregapi.dll  x86
  19-Aug-2004 21:41 5.2.3790.202    81,920 Wtsuserex.dll x86

ข้อมูล Service Pack ของ Windows XP

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

windows XP รุ่น 32 บิต

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   32,768 Cfgbkend.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   30,720 Pchsvc.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   33,280 Racpldlg.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1267   44,544 Regapi.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   41,472 Safrslv.dll
  02-Aug-2003 07:45 5.1.2600.1254   129,536 Sessmgr.exe
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   200,192 Termsrv.dll
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1254   88,064 Tscfgwmi.dll

Windows XP, 64-bit editions

  Date     Time  Version      Size  File name   Platform
  ----------------------------------------------------------------------
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   104,448 Cfgbkend.dll IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   110,080 Pchsvc.dll  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   90,112 Racpldlg.dll IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1267   127,488 Regapi.dll  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   111,616 Safrslv.dll  IA-64
  02-Aug-2003 08:44 5.1.2600.1254   419,328 Sessmgr.exe  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   622,592 Termsrv.dll  IA-64
  10-Sep-2003 17:38 5.1.2600.1254   326,144 Tscfgwmi.dll IA-64
  10-Sep-2003 18:30 5.1.2600.1267   44,544 Wregapi.dll  x86

Windows 2000:

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------
  07-Jan-2004 20:44 5.0.2195.6889 36,624 Regapi.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

Windows XP:

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม แก้ไข ด่วน ที่ อธิบาย ไว้ ใน บท ความ นี้ ไม่ ไม่ แก้ไข ข้อมูล ที่ เสีย หาย ได้ โปรแกรม แก้ไข ด่วน ป้องกัน รหัส จาก การ ทำ ให้ กระบวน การ เพื่อ ออก จาก มี ข้อ ผิด พลาด การ ละเมิด การ เข้า ถึง โดย ไม่ คาด คิด

หลัง จาก ที่ คุณ ใช้ โปรแกรม แก้ไข ด่วน นี้ อาจ คุณ ไป สู่ การ ใช้ Windows 2000 หรือ คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ Windows XP โดย ใช้ เดสก์ ท็อ ประ ยะ ไกล โดย ไม่ มี ข้อ ผิด พลาด ได้ แต่ คุณ อาจ ยังคง ได้ รับ ข้อ ผิด พลาด เมื่อ คุณ ทำ การ เปลี่ยน แปลง คุณสมบัติ ของ บัญชี ผู้ ใช้ หรือ เมื่อ คุณ ล็อก อิน โดย ใช้ บัญชี นั้น ได้

ถ้า คุณ ใช้ Microsoft Management Console (MMC) เพื่อ แก้ไข หรือ ดู คุณสมบัติ ของ ผู้ ใช้ ของ คุณ อาจ ได้ รับ ข้อ ความ แสดง ข้อ ผิด พลาด ที่ คล้าย กับ ข้อ ความ ต่อ ไป นี้:
คุณสมบัติ ของ บริการ เทอร์ มิ นัล
ไม่ สามารถ โหลด บริการ เทอร์ มิ นัล คุณสมบัติ ของ ผู้ ใช้ ราย นี้ ได้ เนื่อง จาก: พารามิเตอร์ ที่ ไม่ ถูก ต้อง ได้
หรือ เมื่อ คุณ พยายาม เข้า สู่ ระบบ คอมพิวเตอร์ ที่ ใช้ Windows Server 2003 โดย ใช้ การ เชื่อม ต่อ เดสก์ ท็อ ประ ยะ ไกล คุณ อาจ ได้ รับ ข้อ ความ แสดง ข้อ ผิด พลาด ที่ คล้าย กับ ข้อ ความ ต่อ ไป นี้:
ข้อความการเข้าสู่ระบบ
ระบบอาจไม่สู่คุณเนื่องจากมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้: พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องได้
กรุณาลองอีกครั้ง หรือปรึกษาผู้ดูแลระบบของคุณ
การแก้ไขความเสียหายข้อมูลผู้ใช้บริการเทอร์มินัล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างแฟ้มข้อความที่ มีบรรทัดต่อไปนี้ของข้อความ ที่ชื่อผู้ใช้คือชื่อของบัญชีผู้ใช้ด้วยข้อมูลที่เสียหาย และตำแหน่งโดเมนชื่อโดเมนของคุณ
  dn: CN =ชื่อผู้ใช้, CN = Users, DC =โดเมน, DC = com
  changetype: ปรับเปลี่ยน
  ลบ: userParameters
 2. ตั้งชื่อแฟ้ม "Users.txt"
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้แฟ้ม:
  Ldifde –I –f users.txt
  เรียกใช้คำสั่งนี้จะยังยกเลิกเลือกคุณสมบัติ และแก้ไขปัญหาบนโดเมน Active Directory มี

  หมายเหตุ:การล้างแอตทริบิวต์ userParameters ในบัญชีผู้ใช้อาจมีผลกับโปรแกรมอื่น ๆ ถ้าข้อมูลเฉพาะตัวของการโปรแกรมจัดเก็บมี มันจะต้องถูก repopulated ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่อาจได้รับผลกระทบคือ FPNW, RAS และข้อมูลผู้ใช้เฉพาะบริการเทอร์มินัลทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828664 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB828664 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828664

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com