excel ฟังก์ชันทางสถิติ: แทน ties โดยใช้แบบลำดับขั้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้แบบลำดับขั้นเพื่อให้มีค่าเฉลี่ยอันดับ tied observations

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณแปลงข้อมูลตัวเลข ranks คุณอาจต้องแสดงถึง ties ดังนั้นการ tied observations แต่ละรับแบบลำดับขั้นเฉลี่ยผ่าน observations เช่นทั้งหมดแทนการแบบลำดับขั้นที่เป็นไปได้ต่ำที่สุด ตัวอย่างตัวเลขในบทความนี้แสดงแสดงนี้

แม้ว่าแบบลำดับขั้นรุ่นปัจจุบันส่งกลับผลลัพธ์ที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ บทความนี้อธิบายสถานการณ์ที่ซึ่ง tie ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแบบลำดับขั้นการจัดการ ties ถ้าคุณกำลังใช้การทดสอบพาราเมตริก hypothesis ที่สถิติที่เกี่ยวข้อง ranks

วิธีการที่อธิบายในบทความนี้ยังกล่าวถึง ในแฟ้มวิธีใช้แบบลำดับขั้น สำหรับ Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า (แต่ไม่ได้อยู่ ในแฟ้มวิธีใช้แบบลำดับขั้นก่อนหน้า) ขั้นตอนนี้ทำงานเท่าด้วยสำหรับ Excel รุ่นทั้งหมด ฟังก์ชันอันดับเองไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ไวยากรณ์

RANK(number, ref, order)
หมายเหตุ:ตัวเลขต้องมีค่าตัวเลขrefต้องเป็นอาร์เรย์หรือเซลล์ช่วงที่ประกอบด้วยค่าของข้อมูลที่เป็นตัวเลขใบสั่งคุณจะไม่ใส่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใช้ใบสั่งหรือกำหนดค่าเป็น 0 (ศูนย์), แบบลำดับขั้นของตัวเลขตำแหน่งของที่อยู่ตัวเลขในrefถ้าrefกำลังจัดอันดับในจากใบสั่ง ถ้าใบสั่งมีกำหนดค่าไม่ใช่ศูนย์refจะสันนิษฐานเพื่อที่ถูกจัดอันดับในใบสั่งการมาก

ตัวอย่างของการใช้งาน

เมื่อต้องการแสดงนี้ใช้งานแบบลำดับขั้น สร้างแผ่นงาน Excel เปล่า คัดลอกตารางต่อไป เซลล์ที่เลือกA1:ในแผ่นงาน Excel เปล่า และของคุณแล้วคลิกวางในการแก้ไขเมนูเพื่อให้รายการในการเติมตารางต่อไปนี้เซลล์ A1:F12 ในแผ่นงานของคุณ

หมายเหตุ:ใน Microsoft Office Excel 2007,วางมีคำสั่งในการคลิปบอร์ดจัดกลุ่มในการโฮมเพจแท็บ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
10=rank(a1,$a$1:$a$12,1)= b1 + (count($a$1:$a$12) + rank($a1,$a$1:$a$12,1) - rank($a1,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a1,$a$1:$a$12,0)= e1 + (count($a$1:$a$12) + rank($a1,$a$1:$a$12,1) - rank($a1,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
21=rank(a2,$a$1:$a$12,1)= b2 + (count($a$1:$a$12) + rank($a2,$a$1:$a$12,1) - rank($a2,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a2,$a$1:$a$12,0)= e2 + (count($a$1:$a$12) + rank($a2,$a$1:$a$12,1) - rank($a2,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
21=rank(a3,$a$1:$a$12,1)= b3 + (count($a$1:$a$12) + rank($a3,$a$1:$a$12,1) - rank($a3,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a3,$a$1:$a$12,0)= e3 + (count($a$1:$a$12) + rank($a3,$a$1:$a$12,1) - rank($a3,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
21=rank(a4,$a$1:$a$12,1)= b4 + (count($a$1:$a$12) + rank($a4,$a$1:$a$12,1) - rank($a4,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a4,$a$1:$a$12,0)= e4 + (count($a$1:$a$12) + rank($a4,$a$1:$a$12,1) - rank($a4,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
21=rank(a5,$a$1:$a$12,1)= b5 + (count($a$1:$a$12) + rank($a5,$a$1:$a$12,1) - rank($a5,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a5,$a$1:$a$12,0)= e5 + (count($a$1:$a$12) + rank($a5,$a$1:$a$12,1) - rank($a5,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
33=rank(a6,$a$1:$a$12,1)= b6 + (count($a$1:$a$12) + rank($a6,$a$1:$a$12,1) - rank($a6,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a6,$a$1:$a$12,0)= e6 + (count($a$1:$a$12) + rank($a6,$a$1:$a$12,1) - rank($a6,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
33=rank(a7,$a$1:$a$12,1)= b7 + (count($a$1:$a$12) + rank($a7,$a$1:$a$12,1) - rank($a7,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a7,$a$1:$a$12,0)= e7 + (count($a$1:$a$12) + rank($a7,$a$1:$a$12,1) - rank($a7,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
52=rank(a8,$a$1:$a$12,1)= b8 + (count($a$1:$a$12) + rank($a8,$a$1:$a$12,1) - rank($a8,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a8,$a$1:$a$12,0)= e8 + (count($a$1:$a$12) + rank($a8,$a$1:$a$12,1) - rank($a8,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
52=rank(a9,$a$1:$a$12,1)= b9 + (count($a$1:$a$12) + rank($a9,$a$1:$a$12,1) - rank($a9,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a9,$a$1:$a$12,0)= e9 + (count($a$1:$a$12) + rank($a9,$a$1:$a$12,1) - rank($a9,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
52=rank(a10,$a$1:$a$12,1)= b10 + (count($a$1:$a$12) + rank($a10,$a$1:$a$12,1) - rank($a10,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a10,$a$1:$a$12,0)= e10 + (count($a$1:$a$12) + rank($a10,$a$1:$a$12,1) - rank($a10,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
61=rank(a11,$a$1:$a$12,1)= b11 + (count($a$1:$a$12) + rank($a11,$a$1:$a$12,1) - rank($a11,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a11,$a$1:$a$12,0)= e11 + (count($a$1:$a$12) + rank($a11,$a$1:$a$12,1) - rank($a11,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
73=rank(a12,$a$1:$a$12,1)= b12 + (count($a$1:$a$12) + rank($a12,$a$1:$a$12,1) - rank($a12,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2=rank(a12,$a$1:$a$12,0)= e12 + (count($a$1:$a$12) + rank($a12,$a$1:$a$12,1) - rank($a12,$a$1:$a$12,0) - 1) / 2
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณวางตารางนี้ลงในแผ่นงาน Excel ใหม่ คลิกการตัวเลือกการวางปุ่ม แล้วคลิกตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง.

ใน Excel 2003 กับการวางช่วงที่เลือกยังคง ชี้ไปที่คอลัมน์ในการรูปแบบ:เมนู แล้วคลิกการเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ.

ใน Excel 2007 ด้วยเลือกยังคง ช่วงวางคลิรูปแบบ:ในการเซลล์จัดกลุ่มในการโฮมเพจแท็บ แล้วคลิกความกว้างคอลัมน์ปรับพอดีอัตโนมัติ.

สำหรับบาง คุณอาจต้องการใช้คำนิยามของแบบลำดับขั้นที่ใช้เวลา ties ลงในบัญชี เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เพิ่มสัดส่วนของการแก้ไขต่อไปนี้เป็นค่าที่ส่งคืนแบบลำดับขั้น ปัจจัยการแก้ไขนี้เหมาะสมซึ่งมี computed แบบลำดับขั้นในจากใบสั่ง(ใบสั่ง= 0 หรือไม่) หรือมาก(ใบสั่งใบสั่ง=ค่า nonzero)
(COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1))/2.
แผ่นงานการแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่กำหนดนี้ของแบบลำดับขั้น ข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ A1:A12 ranks ที่ส่งกลับมากใบสั่งแบบลำดับขั้นที่อยู่ในเซลล์ B1:B12 observations ในเซลล์ A2:A5 ถูกยึดกับค่าที่พบโดยทั่วไปของ 21 ซึ่งสร้างข้อความแสดงแบบลำดับขั้นพบโดยทั่วไปของ 2 ไม่มีหนึ่งจัดอันดับล่าง observation, 10 ค่าเหล่านี้ทั้งสี่ของ 21 นำอัพ ranked ตำแหน่ง 2, 3, 4 และ 5 และมีแบบลำดับขั้นเฉลี่ย (2 + 3 + 4 + 5) / 4 = 3.5 ในทำนองเดียวกัน observations ที่สองในเซลล์ A6:A7 33 แต่ละที่อยู่ มี observations ห้า ด้วยแบบลำดับขั้นต่ำ ดังนั้น observations สองเหล่านี้ใช้เวลาอัพ ranked ตำแหน่ง 6 และ 7 และมีแบบลำดับขั้นเฉลี่ย (6 + 7) / 2 = 6.5 และสุดท้าย observations สามในเซลล์ A8:A10 มีค่าพบโดยทั่วไป 52 มี observations เจ็ด ด้วยแบบลำดับขั้นต่ำ ดังนั้น observations สามเหล่านี้ใช้เวลาอัพตำแหน่ง ranked 8, 9 และ 10 และมีแบบลำดับขั้นเฉลี่ยของ (8 + 9 + 10) / 3 = 9

รายการในคอลัมน์ C ประกอบด้วยตัวเลือกการแก้ไขสำหรับ tied ranks และแสดง ranks เหล่านี้โดยเฉลี่ยที่ใช้ ties ลงในบัญชี ค่าในคอลัมน์ B และ C ได้อย่างแน่นอนเหมือนกับที่ observations จะไม่ยึดกับ observations อื่น เช่นแถว 1, 11 และ 12

เซลล์ E1:E12 ประกอบด้วย ranks ที่ส่งกลับจากใบสั่งแบบลำดับขั้น มีรายการที่สอง มี ranks ต่ำกว่าสามรายการในเซลล์ A8:A10 A8:A10 เซลล์ที่มีค่าพบโดยทั่วไป 54 ดังนั้น กำหนดให้รายการเหล่านี้สามนำอัพ ranked ตำแหน่ง 3, 4 และ 5 และมีแบบลำดับขั้นเฉลี่ย (3 + 4 + 5) / 3 = 4 มีรายการที่ห้า มีแบบลำดับขั้นต่ำกว่ารายการที่สองในเซลล์ A6:A7 A6:A7 เซลล์ที่มีค่าพบโดยทั่วไป 33 ดังนั้น กำหนดให้รายการเหล่านี้สองนำอัพ ranked ตำแหน่ง 6 และ 7 และมีแบบลำดับขั้นเฉลี่ย (6 + 7) / 2 = 6.5 มีรายการที่เจ็ด มี ranks ต่ำกว่ารายการที่ 4 ในเซลล์ A2:A5 A2:A5 เซลล์ที่มีค่าพบโดยทั่วไป 21 ดังนั้น กำหนดให้รายการเหล่านี้ทั้งสี่นำอัพตำแหน่ง ranked 8, 9, 10, 11 และให้เป็นค่าเฉลี่ยของ (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9.5

รายการในคอลัมน์ F ประกอบด้วยตัวเลือกการแก้ไขสำหรับ tied ranks และแสดง ranks เหล่านี้โดยเฉลี่ยที่ใช้ ties ลงในบัญชี The values in columns E and F are exactly the same where observations are not tied with other observations, such as rows 1, 11, and 12.

Conclusions

This article describes and illustrates a correction factor that you can use to account for tied ranks when you rank data. You can use the correction factor together with the RANK function. The correction factor works equally well when ranks are in ascending or descending order.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com