Identifikator ?lanka: 828958
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Kada instalirate Microsoft Office programski paket ili pojedina?ni program, od vas se tra?i da aktivirate taj programski paket ili program. Ovaj ?lanak navodi resurse koji ?e vam pomo?i da aktivirate Microsoft Office 2007 i Microsoft Office 2003. Posetite Microsoft Veb lokaciju za svoju verziju sistema Microsoft Office za informacije o aktivaciji:Za pomo? pri re?avanju problema i dodatne resurse o aktivaciji sistema Microsoft Office pogledajte odeljak ?Vi?e informacija?.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Dodatne informacije

Slede?i ?lanci i resursi obezbe?uju informacije za re?avanje problema ako imate problema pri aktiviranju sistema Microsoft Office, kao i dodatne informacije o aktiviranju proizvoda.

Informacije o re?avanju problema za aktivaciju sistema Microsoft Office

Za vi?e informacija o re?avanju problema sa aktivacijom Office 2007 proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
919895 Re?avanje problema do kojih mo?e do?i kada poku?ate da aktivirate Office 2007 proizvod
Za vi?e informacija o re?avanju problema sa aktivacijom Office 2003 proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
903275 Re?avanje problema do kojih mo?e do?i kada poku?ate da aktivirate Office proizvod

Dodatni resursi o aktivaciji sistema Microsoft Office

Vi?e informacija o aktivaciji proizvoda u proizvodima sistema Microsoft Office potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/help/HP030829922074.aspx
Za vi?e informacija o ?arobnjaku za aktiviranje sistema Office kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
293151 Opis ?arobnjaka za aktiviranje sistema Office
Microsoft Genuine Advantage stranica za podr?ku namenjena je klijentima koji imaju pitanja u vezi sa programom Microsoft Genuine Advantage, koji ?ele da saznaju vi?e o procesu provere valjanosti ili kojima je potrebna pomo? u re?avanju nekog problema u vezi sa proverom valjanosti. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://windows.microsoft.com/sr-Latn-RS/windows/help/genuine/get-genuine-kit
Falsifikovani softver mo?e da dovede do neuspeha pri aktivaciji. Ako mislite da je va?a kopija mo?da falsifikovana, vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/howtotell/?displaylang=sr

Svojstva

Identifikator ?lanka: 828958 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 5.0
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbceip kbactivation kbhowtomaster KB828958

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com