ID c?a bi: 828958
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Khi ban cai t b Microsoft Office hoc chng trinh ring re, ban c nhc kich hoat b hoc chng trinh o. Bai vit nay lit k cac tai nguyn giup ban kich hoat Microsoft Office 2007 va Microsoft Office 2003. Truy cp Web site cua Microsoft bit thng tin kich hoat phin ban Microsoft Office cua ban: co tr giup khc phuc s c va tai nguyn b sung v vic kich hoat Microsoft Office, hay xem phn "Thng tin b sung".

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.

THNG TIN THM

Bai vit va tai nguyn sau y cung cp thng tin khc phuc s c nu ban gp s c khi kich hoat h thng Microsoft Office va thng tin b sung v vic kich hoat san phm.

Thng tin khc phuc s c cho vic kich hoat Microsoft Office

bit thm thng tin v cach khc phuc s c kich hoat san phm Office 2007, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
919895 Cach khc phuc nhng s c ma ban co th gp phai khi c gng kich hoat san phm Office 2007
bit thm thng tin v cach khc phuc s c khi kich hoat san phm Office 2003, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
903275 Cach khc phuc s c ma ban co th gp phai khi c gng kich hoat san phm Office

Tai nguyn b sung v kich hoat Microsoft Office

bit thm thng tin v kich hoat san phm trong san phm H thng Microsoft Office, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/help/HP030829921033.aspx
bit thm thng tin v Thut sy Kich hoat Office, hay bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
293151 M ta v Thut sy Kich hoat Office
Trang H tr Microsoft Genuine Advantage danh cho cac khach hang co thc mc v chng trinh Microsoft Genuine Advantage mun bit thm v quy trinh soat hp thc hoc nhng ngi cn tr giup giai quyt s c lin quan n soat hp thc. bit thm thng tin, ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/Support.aspx?displaylang=vi
Phn mm gia mao co th gy ra li kich hoat. Nu ban nghi ban sao cua minh co th la gia mao, hay truy cp Web site sau cua Microsoft bit thm thng tin:
http://www.microsoft.com/howtotell/?displaylang=vi

Thu?c tnh

ID c?a bi: 828958 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 4.0
T? kha:
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbceip kbactivation kbhowtomaster KB828958

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com