ข้อมูล: รายการแนะนำของ Microsoft สำหรับการออกแบบคอมโพเนนต์ระดับของข้อมูลและข้อมูลการฝึกผ่าน Tiers

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829025 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำของ Microsoftคอมโพเนนต์ระดับของข้อมูลการออกแบบและการส่งผ่านข้อมูลผ่าน Tiers. คำแนะนำนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุด expose ข้อมูลของคุณไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework Microsoft และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้กลยุทธ์การมีผลบังคับใช้สำหรับการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง tiers ของโปรแกรมประยุกต์ที่วางจำหน่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอมโพเนนต์ระดับของข้อมูลการออกแบบและการส่งผ่านข้อมูลผ่าน Tiersประกอบด้วยบทที่ nine ต่อไปนี้และ appendix เป็น:
 • บทนำ
  บทนี้แนะนำ tiers ทั่วไปของโปรแกรมประยุกต์ที่วางจำหน่าย คุณยังกล่าวถึงคอมโพเนนต์การตรรกะการเข้าถึงข้อมูลและคอมโพเนนต์ของเอ็นติตี้ธุรกิจ แนะบทนี้จะนำคุณไปยังบทอื่น ๆ ที่ปรากฏคำแนะนำนี้
 • การแมปข้อมูลเกี่ยวกับเอนทิตีธุรกิจ
  โดยทั่วไป ฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกจัดในหลายตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตารางมีการใช้งาน โดยคีย์หลักและคีย์ต่างประเทศที่ปรากฏอยู่ในตารางเหล่านี้ เมื่อคุณกำหนดเอนทิตีธุรกิจเพื่อแสดงข้อมูลนี้ในแอพลิเคชันกรอบงานของคุณ คุณต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแม็ปตารางเหล่านี้ในเอนทิตีธุรกิจ บทนี้แนะนำคุณผ่านขั้นตอน decision-making
 • คอมโพเนนต์ตรรกะในการเข้าถึงข้อมูลที่นำมาบังคับใช้
  aคอมโพเนนต์การตรรกะการเข้าถึงข้อมูลมีคลา stateless ที่ให้วิธีการอนุญาตการเข้าถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตารางที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยทั่วไป วิธีในการคอมโพเนนต์ตรรกะสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่เรียกขั้นตอนที่เก็บไว้เพื่อทำการดำเนินการของตน บทนี้กล่าวถึงรายละเอียดของการใช้งานที่ตรรกะที่คอมโพเนนต์จัดการการเข้าถึงข้อมูล
 • เอนทิตีทางธุรกิจที่นำมาบังคับใช้
  มีหลายวิธีเพื่อแสดงเอนทิตีธุรกิจในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ เหล่านี้วิธีช่วงจากแบบจำลอง centric ข้อมูลเพื่อแสดงการเพิ่มวัตถุที่เป็น บทนี้อธิบายถึงวิธีการที่แสดงข้อมูลเอ็นติตี้ธุรกิจในแต่ละรูปแบบต่อไปนี้:
  • XML
  • ชุดข้อมูลทั่วไป
  • ชุดข้อมูลที่พิมพ์
  • คอมโพเนนต์ของเอ็นติตี้ธุรกิจที่กำหนดเอง
  • คอมโพเนนต์เอ็นติตี้ธุรกิจที่กำหนดเอง ด้วย CRUD ลักษณะการทำงาน
 • ธุรกรรม
  โปรแกรมประยุกต์ล่าสุดต้องรองรับธุรกรรมการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในระบบ มีหลาย approaches เพื่อจัดการธุรกรรม พออย่างไรก็ตาม แต่ละวิธีดีลงในรูปแบบการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ธุรกรรมด้วยตนเอง
   คุณสามารถเขียนรหัสที่ใช้ในธุรกรรมสนับสนุนคุณลักษณะของ ADO.NET หรือ Transact SQL โดยตรง ในรหัสคอมโพเนนต์ของคุณ หรือ ในขั้นตอนที่มีการจัดเก็บไว้ของคุณ
  • ธุรกรรมอัตโนมัติ
   คุณสามารถใช้บริการไซต์องค์กรของ Microsoft .NET (COM +) เพื่อเพิ่มแอตทริบิวต์ declarative คลาสที่.NET Framework ของคุณเพื่อระบุข้อกำหนดของทรานแซคชันของวัตถุของคุณในขณะดำเนินการ คุณสามารถใช้รูปแบบนี้ได้อย่างง่ายดายกำหนดค่าคอมโพเนนต์หลาย ๆ การดำเนินการที่ต่อเนื่องในธุรกรรมเดียวกัน
  บทนี้ให้คำแนะนำ และคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้งานธุรกรรมสนับสนุน ในคอมโพเนนต์การตรรกะการเข้าถึงข้อมูล และคอมโพเนนต์ของเอ็นติตี้ธุรกิจ
 • validations
  บทนี้อธิบายวิธีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละระดับของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ชนิดของการตรวจสอบดังต่อไปนี้จะเหมาะสมใน tiers ที่แตกต่างกัน:
  • แอปพลิเคชันไคลเอนต์สามารถตรวจสอบข้อมูลเอ็นติตี้ธุรกิจในแบบโลคัล ก่อนที่มีส่งข้อมูล
  • ตรวจ โดยใช้ schema เป็น XSD กระบวนการทางธุรกิจสามารถสอบเอกสารธุรกิจเมื่อมีรับเอกสาร
  • ตรรกะการเข้าถึงข้อมูลคอมโพเนนต์และกระบวนงานที่เก็บไว้สามารถตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง referential และบังคับใช้ข้อจำกัดและธุรกิจ nontrivial กฎได้
 • การจัดการข้อยกเว้น
  บทนี้อธิบายวิธีการจัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ Framework, Microsoft แนะนำว่า คุณอยู่นอกกระบวนการยกเว้นแทนการส่งกลับค่าความผิดพลาดจากวิธีการของคุณ ต่อไปนี้เป็นสองชนิดทั่วไปของข้อยกเว้น:
  • ยกทางเทคนิคเว้น รวมถึงต่อไปนี้:
   • ado.net
   • การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
   • ทรัพยากร (เช่นฐานข้อมูล แชร์เครือข่าย หรือจัด คิวข้อความ Microsoft) จะไม่พร้อมใช้งาน
  • ยกธุรกิจตรรกะเว้น รวมถึงต่อไปนี้:
   • ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ
   • ข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดเก็บไว้ที่นำมาใช้ตรรกะทางธุรกิจ
 • ความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้อง
  บทนี้อธิบายถึงวิธีรักษาความปลอดภัยใช้คอมโพเนนต์ตรรกะข้อมูลของคุณเข้าถึง และคอมโพเนนต์เอ็นติตี้ธุรกิจของคุณ รันไทม์ภาษาทั่วไปของ Microsoft ใช้วัตถุสิทธิ์การใช้กลไกการสำหรับการบังคับใช้ข้อจำกัดของรหัสที่ได้รับการจัดการ มีอยู่สามชนิดของวัตถุที่อนุญาต แต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์เฉพาะต่อไปนี้:
  • ความปลอดภัยการเข้ารหัส
   คุณสามารถใช้วัตถุสิทธิ์เหล่านี้เพื่อช่วยปกป้องทรัพยากรและการดำเนินงานจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • รหัสประจำตัว
   คุณสามารถใช้วัตถุสิทธิ์เหล่านี้เพื่อระบุลักษณะ identity ที่จำเป็นที่ต้องใช้แอสเซมบลีให้เรียกใช้
  • ขึ้นอยู่กับบทบาทการรักษาความปลอดภัย
   คุณสามารถใช้วัตถุสิทธิ์เหล่านี้เพื่อดูว่า ผู้ใช้ (หรือตัวแทนที่จะทำหน้าที่ในนามของผู้ใช้) มีรหัสประจำตัวที่เฉพาะ หรือเป็นสมาชิกของบทบาทที่ระบุ กระบวนการPrincipalPermissionวัตถุเป็นวัตถุสิทธิ์การรักษาความปลอดภัยตามบทบาทเท่านั้น
 • การปรับใช้
  บทนี้ให้คำแนะนำเพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกวิธีการใช้งานคอมโพเนนต์การตรรกะการเข้าถึงข้อมูลและคอมโพเนนต์ของเอ็นติตี้ธุรกิจ
 • appendix
  appendix นี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
  • วิธีการกำหนดคอมโพเนนต์การตรรกะข้อมูลการเข้าถึงระดับชั้น
  • วิธีการใช้ XML เพื่อแสดงคอลเลกชันและลำดับชั้นของข้อมูล
  • วิธีการใช้สไตล์ชีตเป็นทางการเขียนโปรแกรมใน.NET เป็นแอพลิเคชัน
  • วิธีการสร้างชุดข้อมูลที่พิมพ์
  • วิธีการกำหนดคอมโพเนนต์ของเอ็นติตี้ธุรกิจ
  • วิธีการแสดงคอลเลกชันและลำดับชั้นของข้อมูลในคอมโพเนนต์ของเอ็นติตี้ธุรกิจ
  • วิธีการผูกคอมโพเนนต์ของเอ็นติตี้ธุรกิจกับผู้ใช้ อินเทอร์เฟซควบคุม
  • วิธีการแสดงถึงเหตุการณ์ในเอ็นติตี้ธุรกิจคอมโพเนนต์
  • วิธีการ Serialize คอมโพเนนต์เอ็นติตี้ธุรกิจเพื่อ XML รูปแบบ
  • วิธีการ Serialize คอมโพเนนต์เอ็นติตี้ธุรกิจเพื่อ SOAP รูปแบบ
  • วิธีการ Serialize คอมโพเนนต์เอ็นติตี้ธุรกิจเพื่อจัดรูปแบบไบนารี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms978496.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829025 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbpag kbdatabase kbappdev kbsystemdata kbarchitecture kbxml kbguidelines kbinfo kbmt KB829025 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829025

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com