วิธีการยกเลิกข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติใน Office 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829072 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการป้องกันไม่ให้แสดงข้อความแจ้งเตือนทุกครั้งที่คุณคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติในโปรแกรม Office 2003 โปรแกรม Microsoft Office 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Office 2003 เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติหรือวัตถุที่เชื่อมโยงไปยังแฟ้มกระทำการได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การเปิดเส้นทาง/FileName :.

เชื่อมโยงหลายมิติอาจเป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกการเชื่อมโยงหลายเท่านั้นที่มิติจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่
หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าระดับความปลอดภัย เมื่อต้องการค้นหาการตั้งความปลอดภัยระดับค่าของคุณ ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกการรักษาความปลอดภัย. การปิดการใช้คำเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติใน Office 2003 เมื่อ HTTP:// ข้อหรือ FTP: / / ใช้ที่อยู่ คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่องโต้ตอบ ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ใน Registry Editor ค้นหา และจากนั้น คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  หมายเหตุ
  • คุณมีการปรับเปลี่ยนคีย์ย่อย เหล่านี้รีจิสทรีไม่ทั้งสองอย่างดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ถ้าการ
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
   ไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีอยู่ คุณอาจต้องสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง
 4. หลังจากที่คุณคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรี ชี้ไปที่สร้างในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกคีย์:.
 5. ประเภท:การรักษาความปลอดภัยแล้ว กด ENTER เพื่อให้คีย์การตั้งชื่อ
 6. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 7. ประเภท:DisableHyperlinkWarningแล้ว กด ENTER เพื่อตั้งชื่อรายการ
 8. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาDisableHyperlinkWarningแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 9. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ คลิกฐานสิบจากนั้น พิมพ์1ภายใต้ข้อมูลค่า:.

  หมายเหตุ:ค่า0ทำให้ข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติ และค่า1ปิดใช้งานข้อความเตือน
 10. คลิกตกลง.
 11. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
เมื่อคุณเปิด TIF กราฟิกหรือแฟ้ม Microsoft เอกสารเกี่ยวกับรูป (MDI) คุณอาจได้รับความแจ้งเตือนต่อไปนี้ แม้ว่าคุณได้ใช้งานคีย์รีจิสทรีได้อยู่ในบทความนี้:
การเปิดเส้นทาง/FileName :.
แฟ้มบางแฟ้มสามารถประกอบด้วยไวรัส หรือมิฉะนั้น จะเป็นอันตรายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า แฟ้มนี้มาจากแหล่งที่เชื่อถือ
คุณต้องการเปิดแฟ้มนี้หรือไม่
ข้อความแจ้งเตือนที่เพิ่มเติมนี้มาจาก HLINK.dll เมื่อมีการนำทางของการเชื่อมโยงถูกจัดการงาน แยกความแตกคุณสามารถต่างข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมโยงหลายมิติ Microsoft Office จากข้อความเตือน HLINK โดยการค้นหาคำพูดรอบเส้นทางของแฟ้มในข้อความแจ้งเตือน ข้อความของสำนักงานประกอบด้วยคำพูด ความ HLINK ไม่ ข้อความเตือนพยายามที่จะตรวจสอบว่าชนิดของแฟ้มเองจะไม่ปลอดภัย โดยการตรวจสอบนาม สกุล progid, classid และชนิด mime ของเอกสาร

หมายเหตุ:คุณยังอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนจาก Microsoft Windows หากคุณยังได้รับข้อความแจ้งเตือนหลังจากที่คุณทำตามวิธีการที่จะ descibed ในบทความนี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1: ปิดตัวเลือก "ยืนยันเปิดหลังจากดาวน์โหลด" สำหรับชนิดแฟ้มที่คุณพยายามจะเปิด

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกสองครั้งMy Computer.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
 3. ในการชนิดของแฟ้มแท็บ เลือกส่วนขยายของแฟ้มที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่นwmv) ในการชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนกล่อง แล้วคลิกการขั้นสูงปุ่ม
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นยืนยันการเปิดหลังจากการดาวน์โหลดกล่องกาเครื่องหมาย แล้วคลิกการตกลงปุ่ม
 5. คลิกการปิดปุ่มบนตัวเลือกโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบ

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานข้อความเตือน โดยการปรับเปลี่ยนคีย์ย่อยของรีจิสทรี HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags

ใช้วิธีนี้ถ้าข้อความเตือนมีผลกับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง เมื่อต้องการปิดการใช้งานข้อความเตือน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. คลิกการEditFlagsค่า dword แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อในการแก้ไขเมนู
 4. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับค่า DWORD และกด enter
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:EditFlagsแล้ว กด ENTER
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ประเภท:10000เลขฐานสิบ (หก), แล้ว คลิกตกลง.
เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความเตือน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. คลิกEditFlagsแล้ว คลิกปรับเปลี่ยนในการแก้ไขเมนู
 4. ประเภท:0เลขฐานสิบ (หก), แล้ว คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829072 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
Keywords: 
kberrmsg kbhowto kbmt KB829072 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829072

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com