วิธีการสำรองข้อมูล และการคืนค่าข้อมูล http://companyweb ใน Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829112 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีสำรองฐานข้อมูล http://companyweb 2.0 บริการ SharePoint Windows ใน Microsoft Small Business Server 2003 และวิธีการคืนค่าฐานข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เดิม คุณสามารถทำการสำรองข้อมูลและการดำเนินการคืนค่า โดยใช้ Microsoft Windows NT Backup หรือ โดยการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe

สำหรับขั้นตอนเหล่านี้ทำงาน คุณต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณต้องคืนค่าฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกับที่คุณทำการดำเนินการสำรองข้อมูล
 • การ 2.0 บริการ SharePoint Windows ฐานข้อมูลและการบันทึกแฟ้มต่อไปนี้ต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • STS_Servername_1.mdf
  • STS_Servername_1_log.ldf

Back up and restore a Windows SharePoint Services http://companyweb database by using Windows NT Backup

 1. To back up the Windows SharePoint Services 2.0 http://companyweb database by using Windows NT Backup, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล.
  2. In the Backup or Restore Wizard, clickAdvanced Modeแล้ว คลิกการการสำรองข้อมูลแท็บ
  3. Click to select the check box of the folder where the Windows SharePoint Services 2.0 databases are installed. By default, this is\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data.

   หมายเหตุ:This is the default installation folder for Windows SharePoint Services 2.0 databases.
  4. Specify a destination for the backup, and then clickเริ่มการสำรองข้อมูล.
 2. To restore a Windows SharePoint Services 2.0 http://companyweb database by using Windows NT Backup, follow these steps:

  หมายเหตุ:This action overwrites the existing Windows SharePoint Services 2.0 databases. We recommend that you back up the current \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data folder before you restore files.
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล.
  2. In the Backup or Restore Wizard, clickAdvanced Mode.
  3. คลิกการRestore and Manage Mediaแท็บ
  4. Select the tape drive or other backup storage device that contains the http://companyweb database(s) that you backed up in step 1.
  5. Click to select the check box of the folder where the Windows SharePoint Services databases are installed. By default, this is\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data.
  6. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
  7. คลิกการคืนค่าtab, click to select theAlways replace the file on my computercheck box, and then clickตกลง.

  8. ตรวจสอบว่าRestore Files toตั้งค่าเป็นOriginal locationแล้ว คลิกStart Restore. คลิกตกลงto start restoring your data.

   หมายเหตุ:หลังจากที่คุณคลิกStart Restore, you can clickขั้นสูงในการConfirm Restoreกล่องโต้ตอบ We recommend that you do not make any changes to the default advanced restore options until you know that the restore was successful.

   For more information about advanced restore options, visit the following Microsoft Web site:
  9. When the restore is complete, clickปิดในการRestore Progressdialog box, and then clickใช่to restart the server.

Back up and restore a Windows SharePoint Services http://companyweb database by using the Stsadm.exe command-line tool

 1. To back up a Windows SharePoint Services 2.0 http://companyweb database by using Stsadm.exe, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOpen:กล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง
  3. At the command prompt, type the following, and then press ENTER:
   ซีดี%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\60\BIN
  4. At the command prompt, type the following, where Backup_Path is the path of the backup file, and then press ENTER:
   stsadm -o backup -url http://companyweb -filenameBackup_Path


   ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์stsadm -o backup -url http://companyweb -filename c:\backup.dat, you will back up http://companyweb to the Backup.dat file. This file is located in the root directory of drive C.

   หมายเหตุ:This command backs up the http://companyweb top-level Web site and its subwebs only. If you have additional top-level Web sites, you must use Stsadm.exe to back up each top-level site.
  5. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER
 2. To restore a Windows SharePoint Services 2.0 http://companyweb database by using Stsadm.exe, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOpen:กล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง
  3. At the command prompt, type the following and then press ENTER:
   cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\60\BIN
  4. At the command prompt, type the following, where Backup_Path is the path of the backup file, and then press ENTER:
   stsadm -o restore -url http://companyweb -filenameBackup_Path-overwrite


   ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์stsadm -o restore -url http://companyweb -filename c:\backup.dat -overwrite, you will restore http://companyweb from the Backup.dat file. This file is located in the root directory of drive C.
  5. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER

Example script to create daily backups of the http://companyweb database

Microsoft provides programming examples for illustration only, without warranty either expressed or implied. This includes, but is not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. This article assumes that you are familiar with the programming language that is being demonstrated and with the tools that are used to create and to debug procedures. Microsoft support engineers can help explain the functionality of a particular procedure, but they will not modify these examples to provide added functionality or construct procedures to meet your specific requirements.The following example script uses a numbered value for the day of the week. The script then appends this number to the name of the backup file that the script creates in the X:\Backups location. To use this script, copy the following code to a Notepad file, and then customize the text string that specifies the backup file (x:\backups\companyweb). Next, save the Notepad file by using the file name Wssback.vbs, and then create a scheduled task to run this script daily.
dim dayweek
dim strBackup 
dayweek = datepart("w",(date)) 
strBackup = """C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\60\BIN\stsadm""" + _
"-o backup -url http://companyweb -filename x:\backups\companyweb" + cstr(dayweek) + ".dat -overwrite" 
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
Return = WshShell.Run(strBackup, 0, true) 
Set WshShell = Nothing
To add this script as a scheduled task, follow these steps:
 1. เปิด'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งจัดตารางงาน.
 3. ในการแฟ้ม:menu in Scheduled Tasks, point toใหม่แล้ว คลิกScheduled Task.
 4. Type a name for the scheduled task, such asCompanyweb Backup.
 5. Double-click the new task to open the task properties.
 6. ในการเรียกใช้กล่อง ชนิดcscriptไดรฟ์:\Wssback.vbs.

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ไดรฟ์is the location of the Wssback.vbs file.
 7. คลิกSet password, type the password for the user account that the task will use in theรหัสผ่าน:box and in theConfirm passwordกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 8. คลิกการตารางเวลาtab, configure the appropriate schedule, and then clickตกลง.
 9. To test the scheduled task, right-click the task, and then clickเรียกใช้. หลังจากที่งานรัน แวะไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุสำหรับแฟ้มสำรองข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่า สคริปต์ที่สร้างแฟ้ม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services Kit การพัฒนาซอฟต์แวร์ 2.0 (SDK), เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายการแนะนำ windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
829113วิธีการคืนค่าฐานข้อมูล CompanyWeb บริการ SharePoint Windows หลังจากคอมโพเนนต์ของอินทราเน็ต และ SQL Server หรือ MSDE 2000 ถูกลบบน Windows Small Business Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
827701วิธีการที่ทำการดำเนินการกู้คืนความเสียหายของ SharePoint Services Companyweb และฐานข้อมูลบริการ SharePoint

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829112 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbhowtomaster kbbug kbmt KB829112 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829112

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com