วิธีการคืนค่าฐานข้อมูล Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb หลังจากคอมโพเนนต์ของอินทราเน็ต และ SQL Server หรือ MSDE 2000 ถูกลบบน Windows Small Business Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829113 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการคืนค่าฐานข้อมูล Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 จากสำเนาสำรองไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งที่ Microsoft Windows Small Business Server 2003 CompanyWeb อินทราเน็ตไซต์ และ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft SQL Server Desktop Engine (เรียกอีกอย่างว่า 2000 MSDE) ได้รับใหม่

สำหรับขั้นตอนเหล่านี้ทำงาน ข้อกำหนดเบื้องทั้งหมดที่ต่อไปนี้ต้นต้องเป็นไปตาม:
 • The Microsoft Active Directory directory service domain database has not changed since the last time that a backup copy of the Windows SharePoint Services 2.0 data files was created.
 • The System State of the original server has been successfully restored from the backup copy.
 • The Windows Small Business Server 2003 intranet component has been installed.
 • The CompanyWeb intranet site (http://companyweb) is accessible.
 • แฟ้มบันทึกและแฟ้มฐานข้อมูลต่อไปนี้พร้อมสำหรับการคืนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • sts_Servername_1.mdf
  • sts_Servername_1_log.ldf

   หมายเหตุ:ในชื่อแฟ้มเหล่านี้Servernameเป็นตัวยึดสำหรับชื่อของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การคืนค่าฐานข้อมูล Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb

เมื่อต้องการคืนค่าฐานข้อมูล Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้ประกอบด้วยขั้นตอนการกู้คืนเพิ่มเติมใด ๆ ที่ทำกับ Windows SharePoint Services 2.0 เว็บไซต์เริ่มต้น เพิ่มเติมเหล่านี้อาจถูกทำ เพื่อ 2.0 บริการ SharePoint Windows ไซต์ระดับบนสุด และแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าข้อมูล 2.0 บริการ SharePoint ของ Windows ที่คุณกำลังกู้คืนไม่มีการเพิ่มเติมใด ๆ ละเว้นขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 8 และขั้นตอนที่ 13
 1. เมื่อต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์อินทราเน็ต รัน Windows Small Business Server Setup

  หมายเหตุ:ติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งคอมโพเนนต์อินทราเน็ต Windows Small Business Server กระบวนการติดตั้งซ้ำไม่ใหม่ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือน CompanyWeb ถ้าคุณวางแผนที่จะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เสมือน CompanyWeb โดยใช้ Secure Sockets Layer (SSL), คุณต้องเรียกใช้การตั้งค่าคอนฟิกอีเมลและตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต This wizard installs a new server certificate on the CompanyWeb virtual server and sets SSL to use port 444.
 2. After the Intranet component has been successfully installed, verify that the CompanyWeb intranet site (http://companyweb) is accessible.
 3. If you must restore any additions that were made to the default Windows SharePoint Services 2.0 services, you must use Microsoft Internet Information Server (IIS) to re-create any additional top-level Web sites that were not included in the top-level Windows SharePoint Services 2.0 site of the CompanyWeb virtual server that existed on the previous server.
 4. Stop the MSSQL$SharePoint and the SharePoint Timer services:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net stop mssql$sharepointแล้ว กด ENTER
  4. ประเภท:net stop sptimerแล้ว กด ENTER
  5. To close the command prompt, typeexitแล้ว กด ENTER
 5. Stop the companyweb Web site:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
  2. In IIS Manager, expandserver_name (local computer)แล้ว ขยายเว็บไซต์.
  3. ภายใต้เว็บไซต์คลิกขวาcompanywebแล้ว คลิกSTOP:.
 6. Make a backup copy of theProgram Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Dataโฟลเดอร์ This is the default installation folder for the Windows SharePoint Services 2.0 databases.
 7. Restore only the following configuration database files and content database files to the Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data folder:
  • STS_Config.mdf
  • STS_Config_log.ldf
  • STS_Servername_1.mdf
  • STS_Servername_1_log.ldf
  หมายเหตุ:Do not restore any other default files such as the Master.mdf file or the Model.mdf file.
 8. If you must restore any additions that were made to the default Windows SharePoint Services 2.0 services, you must restore the additional content databases that you created to the original data folder where you created them.

  For more information about how to back up and how to restore a Windows SharePoint Services CompanyWeb database, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  829112How to back up and restore http://companyweb data in Windows Small Business Server 2003
 9. Start the MSSQL$SharePoint and the SharePoint Timer services:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net start mssql$sharepointแล้ว กด ENTER
  4. ประเภท:net start sptimerแล้ว กด ENTER
  5. To close the Command Prompt window, typeexitแล้ว กด ENTER
  หมายเหตุ:If you try to access the CompanyWeb intranet site (http://companyweb), any subsites, or any other top-level Windows SharePoint Services 2.0 site now, you will receive the following error message:
  The Web site that is referenced here is not in the configuration database
  To resolve this issue, go to step 10.
 10. Start the companyweb Web site:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
  2. In IIS Manager, expandserver_name (local computer)แล้ว ขยายเว็บไซต์.
  3. ภายใต้เว็บไซต์คลิกขวาcompanywebแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 11. Remove Windows SharePoint Services 2.0 from CompanyWeb intranet site:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการดูแลระบบกลางของ sharepoint(http://localhost:8081).
  2. ภายใต้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
  3. ในการรายการเซิร์ฟเวอร์เสมือนpage, click the virtual server that you want to configure. In this example, click thecompanywebvirtual server.
  4. ภายใต้จัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือนในการVirtual Server Settingsหน้า คลิกRemove Windows SharePoint Services from Virtual Server.
  5. ในการRemove Windows SharePoint Services from Virtual Serverหน้า คลิกRemove without deleting content databases.
  6. คลิกตกลง. You will receive the following error message:
   The virtual server that is referenced here is not in the configuration database
 12. Extend the CompanyWeb intranet site by using Windows SharePoint Services 2.0:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการดูแลระบบกลางของ sharepoint(http://localhost:8081).
  2. ในการการดูแลจากศูนย์กลางpage underการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกExtend or upgrade virtual server.
  3. ในการรายการเซิร์ฟเวอร์เสมือนpage, click the name of the virtual server to extend. In this case, clickcompanyweb.
  4. ในการExtend Virtual Serverpage underProvisioning OptionsเลือกExtend and map to another virtual server.
  5. ภายใต้Server Mappingคลิกcompanyweb.
  6. ภายใต้Application PoolคลิกUse an existing application poolแล้ว คลิกDefaultAppPool (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE).
  7. คลิกตกลง.
 13. If you must restore any additions that were made to the default Windows SharePoint Services 2.0 services, repeat steps 11 and 12for the additional top-level SharePoint sites.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Windows SharePoint Services 2.0 ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK), แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=aa3e7fe5-daee-4d10-980f-789b827967b0&DisplayLang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายการแนะนำ windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230&displaylang=en
หมายเหตุ:ถ้าคุณติดตั้งใหม่ในไซต์อินทราเน็ต Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb คุณต้องใช้แผ่นดิสก์ CD3 การปรับปรุงที่มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อธิบายในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 832880 ห้ามใช้ดิสก์ CD3 ที่ถูกแจกจ่าย ด้วย Windows Small Business Server 2003 ก่อน 2004 กุมภาพันธ์ ถ้าคุณใช้ดิสก์ CD3 ที่ถูกแจกจ่ายก่อน 2004 กุมภาพันธ์ คอมโพเนนต์อินทราเน็ตจะไม่ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งอยู่

หากติดคอมโพเนนต์อินทราเน็ตไม่สำเร็จตั้ง การอนุญาตให้มีการติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 Setup เพื่อเสร็จสิ้น และจากนั้น นำการไปใช้ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 832880 กิโลไบต์ใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ 832880 กิโลไบต์จะทำการติดตั้ง CompanyWeb อินทราเน็ตไซต์ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ช่วยแก้ปัญหาการติดตั้งใน Windows Small Business Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832880คุณไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วติดตั้งคอมโพเนนต์อินทราเน็ต หรือเชื่อมต่อกับ http://companyweb ใน Windows Small Business Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนฐานข้อมูลของอินทราเน็ต CompanyWeb และฐานข้อมูล Windows SharePoint Services ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ถูกทำให้ฐานข้อมูลของโดเมน Active Directory นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่แฟ้มข้อมูล Windows SharePoint Services ถูกสำรอง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
827701วิธีการที่ทำการดำเนินการกู้คืนความเสียหายของ SharePoint Services Companyweb และฐานข้อมูลบริการ SharePoint
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งคอมโพเนนต์อินทราเน็ต Windows Small Business Server 2003 และไซต์อินทราเน็ต CompanyWeb คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
829114วิธีการเอาออกและวิธีการติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 SharePoint Services companyweb เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829113 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbhowto kbmt KB829113 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829113

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com