วิธีการเอาออกและวิธีการติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 SharePoint Services 2.0 companyweb เว็บไซต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829114 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเอาออกและวิธีการติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 companyweb เว็บไซต์สำหรับ Microsoft Windows Small Business Server 2003 ขั้นตอนเหล่านี้อาจจะจำเป็นถ้าการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows Small Business Server 2003 อินทราเน็ตดั้งเดิมไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือถ้ามีปัญหากับ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS), Microsoft SQL Server หรือ Microsoft SQL Server Desktop Engine (เรียกอีกอย่างว่า MSDE) สาเหตุ companyweb เว็บไซต์ที่จะหยุดการทำงานอย่างถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงกับ IIS, 2.0 บริการ SharePoint Windows, Microsoft SQL Server Desktop Engine (WMSDE), SQL Server และรีจิสทรี คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลคอมโพเนนต์เหล่านี้ก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของกระบวนการนี้ ตัวอย่างเช่น สร้างการสำรองข้อมูลสถานะระบบสำหรับรีจิสทรี ฐานข้อมูล COM + และคอมโพเนนต์ที่สำคัญ สร้างในการสำรองข้อมูลสำหรับการตั้งค่า IIS metabase ถ้าคุณมีข้อมูล บนไซต์ http://companyweb หรือมีไซต์อื่น 2.0 บริการ SharePoint Windows บนคอมพิวเตอร์ Windows Small Business Server ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลฐานข้อมูล SQL Server และ WMSDE ตัวอย่างเช่น สำรอง sts_config และ sts_Servername_1 ฐานข้อมูล สำรองไซต์ 2.0 บริการ SharePoint Windows โดยใช้เครื่องมือ stsadmn หรือ smigrate

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล http://companyweb คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
829112วิธีการสำรองข้อมูล และการคืนค่าข้อมูล http://companyweb ใน Windows Small Business Server 2003

เอาเว็บไซต์ companyweb 2.0 บริการ SharePoint ของ Windows สำหรับ Windows Small Business Server 2003

หมายเหตุ:ขั้นตอนในบทความนี้แนะนำผู้คุณสามารถค้นหา และเอาเว็บไซต์ของ SharePoint ใด ๆ พูลโปรแกรมประยุกต์ แฟ้ม และรีจิสทรีคีย์ที่เหลือไปหลังจากถอนการติดคุณตั้งโปรแกรม Windows 2.0 บริการของ SharePoint และ SharePoint MSDE ด้วยตนเอง ถ้าขั้นตอนพูดเพื่อเอาคอมโพเนนต์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และคุณค้นหาคอมโพเนนต์ถูกเอาออกเรียบร้อยแล้ว เพียงไปยังขั้นตอนต่อไป

ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows Small Business Server 2003 อินทราเน็ต

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 2. เลือกwindows Small Business Server 2003แล้ว คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออก. ตัวช่วยสร้างการติดตั้งปรากฏขึ้น
 3. คลิกถัดไปเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้าง
 4. ในการการตั้งค่าคอนฟิกของ windowsหน้า คลิกถัดไป.
 5. ในการการเลือกคอมโพเนนต์หน้า ในการการทำงาน (Action)คอลัมน์ เปลี่ยนแปลงเครื่องมือของเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องการการบำรุงรักษาเปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์ของอินทราเน็ตเมื่อต้องการเอาออกแล้ว คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:หากคอมโพเนนต์อินทราเน็ตก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวเลือกการเอาคอมโพเนนต์อินทราเน็ตอาจไม่พร้อมใช้งาน ในกรณี ไปยังขั้นตอน "โปรแกรมเดสก์ท็อปในการเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL ของถอนการติดตั้ง (SHAREPOINT) และ Windows SharePoint Services 2.0"
 6. ในการข้อมูลสรุปของคอมโพเนนต์หน้า คลิกถัดไป.
 7. คลิกเสร็จสิ้น.

ถอนการติดตั้ง Microsoft SQL Server เดสก์ท็อปโปรแกรม (SHAREPOINT) และ Windows SharePoint Services 2.0

 1. ในเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกเลือกMicrosoft SQL Server เดสก์ท็อปโปรแกรม (SHAREPOINT)แล้ว คลิกเอาออก.
 2. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน
 3. ถ้าMicrosoft Windows SharePoint Services 2.0ปรากฏในรายชื่ออยู่ในขณะนี้โปรแกรมที่ติดตั้ง เลือก โปรแกรมนี้ และจากนั้น คลิกเอาออก.
 4. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน

ลบ companyweb และ SharePoint จากส่วนกลางดูแลเว็บไซต์

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ใน'ตัวจัดการ IIS ' ขยายServernameแล้ว ขยายเว็บไซต์.
 3. ภายใต้เว็บไซต์คลิกขวาการดูแลระบบกลางของ sharepointแล้ว คลิกลบ.

  หมายเหตุ:ไม่สามารถลบ SharePoint ดูแลเว็บไซต์ของ Microsoft ได้เนื่องจากไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมโพเนนต์ของส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage
 4. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน
 5. ภายใต้เว็บไซต์คลิกขวาcompanywebแล้ว คลิกลบ.
 6. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน

ลบกลุ่มแอพลิเคชัน

 1. ใน'ตัวจัดการ IIS ' ขยายServernameแล้ว ขยายกลุ่มแอพลิเคชัน.
 2. คลิกขวาStsAdminAppPoolแล้ว คลิกลบ
 3. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน
 4. ถ้ามีอยู่ใด ๆ อื่น ๆ StsAdmin แอพลิเคชันประเภท ลบมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ถ้ามี พูลโปรแกรมประยุกต์ที่ชื่อว่า StsAdminAppPool1 ลบออก

  หมายเหตุ:ไม่สามารถลบ MSSharePointAppPool เนื่องจากพูลโปรแกรมประยุกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมโพเนนต์ของส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ของ Sharepoint และ companyweb

 1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer และจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ SHAREPOINT $ MSSQL โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  C:\Program SHAREPOINT SQL Server\MSSQL $ Files\Microsoft
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ SHAREPOINT $ MSSQL และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
 3. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เพื่อ MSSQL$SHAREPOINT.old และกด enter
 4. ค้นหาโฟลเดอร์ companyweb โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  C:\Inetpub\companyweb
 5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ companyweb และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ.
 6. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เพื่อ companyweb.old และกด enter

ลบคีย์รีจิสทรีสำหรับคอมโพเนนต์ของอินทราเน็ต

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. กำหนดตัวระบุที่เว็บไซต์สำหรับทุกเว็บไซต์ที่มีการกำหนดค่าใน IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
  2. ใน'ตัวจัดการ IIS ' ขยายServernameแล้ว คลิกเว็บไซต์.
  3. In the right pane, examine theIdentifiercolumn for all the Web sites that are configured, and write these values down.
 2. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 3. Backup and then delete the following subkeys:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\SHAREPOINT
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Intranet

  To back up a registry key, right-click the key, and then clickส่งออก. To delete a registry key, right-click the key, clickลบแล้ว คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยัน
 4. ขยายคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  Extensions\Ports Server Tools\Web HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared


  ภายใต้พอร์ต คุณจะเห็นอย่าง น้อยหนึ่งคีย์ย่อยของชื่อพอร์ต /LM/W3SVCn:. ในชื่อคีย์ย่อยnมีรหัสสำหรับ SharePoint หรือเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บไซต์เริ่มต้นถูกขยายกับส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage และตัวระบุที่เว็บไซต์ที่เริ่มต้นคือ 1 คุณจะเห็นชื่อคีย์ย่อย/LM/W3SVC/1 พอร์ต:.
 5. ลบย่อยใด ๆ ภายใต้พอร์ตที่ไม่สอดคล้องกับตัวระบุของเว็บไซต์ที่คุณเขียนลงในขั้นตอนที่ 1 c อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่าง ถ้าชื่อคีย์ย่อย/LM/W3SVC/3 พอร์ต:มีอยู่ แต่ไม่มีเว็บไซต์มีการกำหนดค่า ด้วยรหัสนี้ใน IIS ลบออกแบบ/LM/W3SVC/3 พอร์ต:คีย์ย่อย:
หมายเหตุ:ในการทำงานปกติติด Windows Small Business Server 2003 ตั้ง ไซต์ companyweb ใช้ 4 ตามรหัสของใน IIS หากไม่สามารถติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows Small Business Server 2003 อินทราเน็ต อาจเป็น/LM/W3SVC/4 พอร์ต:คีย์ย่อยเหลือเหนือจากการติดตั้งล้มเหลว ถึงแม้ว่าไซต์ companyweb ไม่ได้ถูกสร้าง

เปลี่ยนพอร์ต TCP สำหรับการรักษาความปลอดภัยจดหมายของ Symantec สำหรับการแลกเปลี่ยนเว็บไซต์ Microsoft

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้การรักษาความปลอดภัยจดหมายของ Symantec สำหรับ Microsoft Exchange 4.5 คุณต้องเปลี่ยนพอร์ต TCP สำหรับจดหมายความปลอดภัยเว็บไซต์ก่อนที่คุณติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows Small Business Server อินทราเน็ต นี่คือเนื่องจากจดหมาย Security เว็บไซต์ใช้พอร์ต TCP 8081 โดยค่าเริ่มต้น พอร์ต TCP นี้มีพอร์ตเดียวกันที่ใช้กับไซต์ SharePoint จากส่วนกลางดูแลเว็บ

สิ่งสำคัญห้ามใช้สแน็ปอินตัวจัดการ IIS เพื่อเปลี่ยนพอร์ต TCP สำหรับเว็บไซต์การรักษาความปลอดภัยจดหมาย ทำเช่นนี้อาจทำให้โปรแกรมรักษาความปลอดภัยจดหมายหยุดการทำงาน แทน ติดตั้งการรักษาความปลอดภัยจดหมายของ Symantec สำหรับ Microsoft Exchange คอนโซล และจากนั้น ใช้คอนโซลนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนพอร์ต TCP สำหรับเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งการรักษาความปลอดภัยจดหมายของ Symantec สำหรับ Microsoft Exchange คอนโซล ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ที่ชื่อ "การติดตั้งการรักษาความปลอดภัยจดหมายของ Symantec สำหรับคอนโซล Microsoft Exchange" ในการรักษาความปลอดภัยจดหมายของ Symantec สำหรับวิธีใช้ Microsoft Exchange

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนพอร์ต TCP ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ที่ชื่อ "การเปลี่ยนพอร์ต TCP และใช้ SSL" ในการรักษาความปลอดภัยจดหมายของ Symantec สำหรับวิธีใช้ Microsoft Exchange

การติดตั้งเว็บไซต์ companyweb 2.0 บริการ SharePoint ของ Windows สำหรับ Windows Small Business Server 2003

ตรวจสอบว่าสำเนาของ Windows Small Business Server 2003 ดิสก์ 3 เป็นสำเนาต้นฉบับหรือสำเนาปรับปรุง

สำเนาต้นฉบับของ Windows Small Business Server 2003 ดิสก์ 3 ประกอบด้วย DLL ที่ มีการรับรองดิจิทัลที่หมดอายุแล้ว ดังนั้น เมื่อคุณติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 มีข้อ 3 ดิสก์เดิม คอมโพเนนต์อินทราเน็ตไม่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ การตรวจสอบว่าสำเนาของ Windows Small Business Server 2003 ดิสก์ 3 เป็นสำเนาต้นฉบับหรือสำเนาปรับปรุง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การโหลด Windows Small Business Server 2003 ดิสก์ 3 ในไดรฟ์ซีดี
 2. OPENไดรฟ์: \sbs\clientapps\sharept ในชื่อเส้นทางนี้ไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ซีดี
 3. ในโฟลเดอร์ SHAREPT เปิดแฟ้ม Sts.cab แล้ว แยกแฟ้ม Sqmcfg.dll ไปฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แฟ้ม Sts.cab คือ แฟ้มที่ซ่อน และคุณจะต้องเปิดใช้งานนั้นแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์ตั้งค่าในตัวเลือกโฟลเดอร์ ถ้ามีการตั้งค่านี้จะไม่เปิดใช้งานอยู่แล้ว
 4. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณขยายแฟ้ม Sqmcfg.dll เปิดSqmcfg.dllแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการลายเซ็นดิจิทัลแท็บ
 6. คลิกเพื่อเลือกลายเซ็นดิจิทัล คลิกรายละเอียดแล้ว คลิกแสดงใบรับรอง.
 7. บนแท็บทั่วไป ค้นหานี้ต้องการวันที่

  ถ้าการต้องการวัน 11/24/2003 ที่คุณมีดิสก์ 3 ในสำเนาต้นฉบับ ถ้าการต้องการวันเป็น 11/24/2009 หรือวันในภายหลัง คุณมีสำเนาปรับปรุงแล้วของดิสก์ 3
ถ้าคุณมีสำเนาเดิมของดิสก์ 3 คุณสามารถใช้ดิสก์นี้สำหรับการติดตั้งยังคง อย่างไรก็ตาม ตามหลังจากโปรแกรมติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 Setup ได้เสร็จสิ้นการทำงานอยู่ คุณจะมีการติดตั้งการปรับปรุง 832880

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 832880 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832880คุณไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วติดตั้งคอมโพเนนต์อินทราเน็ต หรือเชื่อมต่อกับ http://companyweb ใน Windows Small Business Server 2003

ใช้ Windows Small Business Server ติดตั้ง 2003 โปรแกรมติดตั้งคอมโพเนนต์ของอินทราเน็ต

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกMicrosoft Windows Small Business Server 2003แล้ว คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออก.
 3. ในการ Microsoft Windows Small Business Server Setup Wizard คลิกถัดไปซ้ำ ๆ จนกว่านั้นการเลือกคอมโพเนนต์แสดงเพจนี้
 4. ในการเครื่องมือของเซิร์ฟเวอร์รายการ คลิกการบำรุงรักษา.
 5. ในการอินทราเน็ตรายการ คลิกติดตั้ง.
 6. ในการข้อมูลการเข้าสู่ระบบหน้าจอ คลิกเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติแล้ว พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังเข้าสู่ด้วย รหัสผ่านของคุณถูกเก็บไว้ชั่วคราวจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ หรือยกเลิกกระบวนการติดตั้ง
 7. คลิกถัดไปจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งคอมโพเนนต์ของอินทราเน็ต พบว่า ถ้าคุณใช้ Windows Small Business Server 2003 ดิสก์ 3 ในสำเนาเดิม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการข้อมูลสรุปของคอมโพเนนต์หน้า:
  มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint และสร้างไซต์อินทราเน็ตของคุณ
  ข้อความนี้เป็นที่คาดไว้เมื่อคุณใช้เป็น 3 ดิสก์ต้นฉบับ
 8. ในการข้อมูลสรุปของคอมโพเนนต์หน้า คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 9. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 10. If you are using an original Disk 3, install the 832880 update after the restart. For additional information about this update, visit the following Web site:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21951
 11. Visit the companyweb Web site (http://companyweb) to verify that you can access the site.
 12. If you have to restore the companyweb databases, these database files are located in the MSSQL$SHAREPOINT.old folder.

  For more information about restoring the companyweb databases after reinstalling the Windows Small Business Server 2003 Intranet component, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  829113How to restore a Windows SharePoint Services companyweb database after the intranet component and SQL Server or MSDE 2000 have been removed on Windows Small Business Server

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about the Windows SharePoint Products and Technologies 2003 software development kit (SDK), visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=aa3e7fe5-daee-4d10-980f-789b827967b0&DisplayLang=en

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายการแนะนำ windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230&displaylang=en

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829114 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbhowto kbmt KB829114 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829114

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com