Útmutató: Az Office 2003 adminisztratív telepítésű példányainak frissítése

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 829197 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ez a cikk részletesen ismerteti a Microsoft Office 2003 adminisztratív telepítésű példányaihoz elérhető frissítések letöltésének és telepítésének módját. Ehhez az eljáráshoz az alábbiak szükségesek:
 • Az Office 2003 Custom Installation Wizard alkalmazással és más adminisztratív eszközökkel kompatibilis kiadása (az Office 2003 kiskereskedelmi forgalomban kapható kiadásai nem támogatják ezeket az eszközöket).
 • Elegendő hálózati kapacitás az Office vállalati hálózaton keresztül történő gyorsítótárazásához és újratelepítéséhez.
A frissítések ügyfélszámítógépekre való telepítésével kapcsolatos információért tekintse át a jelen cikk „Hivatkozások” című szakaszát.

Az adminisztratív frissítés letöltése

Az Office 2003 adminisztratív telepítésű példányához tartozó frissítés letöltéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Látogasson el a megfelelő frissítést tartalmazó webhelyre. Az Office 2003 adminisztratív frissítései a Microsoft következő webhelyén érhetők el:
  http://www.microsoft.com/office/ork/2003/admin/default.htm
 2. Kattintson a letölteni kívánt fájlra mutató hivatkozásra.
 3. Válassza a Lemezre mentés lehetőséget, és kattintson az OK gombra.
 4. Kattintson a Mentés gombra.
 5. A Windows Intézőben kattintson duplán a letöltött fájlra. Amikor a program felszólítja, hogy csomagolja ki a frissítés tartalmát egy új mappába, kattintson az Igen gombra.
 6. Az Adjon meg egy mappát a kibontandó fájlok számára mezőbe írja be: C:\AdminUpdate, majd kattintson az OK gombra. Amikor a program azt kérdezi, hogy hozzon-e létre új mappát, kattintson az Igen gombra.

Az adminisztratív frissítés telepítése

Az adminisztratív frissítés telepítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Megjegyzések
 • Ezt a parancsot olyan számítógépről kell futtatnia, amelyen már telepítve van a Windows Installer.
 • Mielőtt frissítené az adminisztratív telepítési pontot, győződjön meg arról, hogy az adott megosztást egy ügyfél sem használja. Ha a frissítési folyamat közben valamelyik fájl használatban van, a fájl új verzióját a telepítő nem másolja a felügyeleti telepítési pontra.
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az alábbi parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra:
  msiexec /a adminisztratív elérési út\MSI-fájl /p c:\adminupdate\MSP-fájl SHORTFILENAMES=1
  Ebben a parancsban az adminisztratív elérési út helyére írja be az adminisztratív telepítési pont elérési útját (például: C:\Office2003), az MSI-fájl nevét helyettesítse be az Office 2003 termék MSI adatbáziscsomagjának nevével (például: Pro11.msi), az MSP-fájl helyére pedig írja be az adminisztratív frissítés nevét.

  Megjegyzések
  • Ha az adminisztratív elérési út vagy az MSP-fájl elérési útja szóközöket tartalmaz, tegye azokat idézőjelbe (például: "C:\Office2003 Admin").
  • Az Office 2003 Felügyeleti telepítés és a Végfelhasználói licencszerződés párbeszédpanel megjelenésének letiltásához adja hozzá a /qb+ kapcsolót a fenti parancshoz.
 2. A Microsoft Office 2003 Felügyeleti telepítés párbeszédpanelen kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: Ne módosítsa a Microsoft Office 2003 Felügyeleti telepítés párbeszédpanelen megjelenő CD-kulcsot, telepítési helyet vagy a vállalatnevet.
 3. Jelölje be az Elfogadom a licencszerződés feltételeit választógombot, és kattintson a Telepítés gombra.
 4. Ha a frissítés több MSP-fájlt is tartalmaz, vagy ha több frissítést is szeretne telepíteni az adminisztratív telepítésű példányra, ismételje meg az 1. és 2. lépést a többi MSP-fájl esetén is.
A fenti lépések végrehajtásával befejezte az adminisztratív telepítési pont frissítését. Ezt követően frissítenie kell azokat a munkaállomásokat is, amelyeket eredetileg erről az adminisztratív példányról telepített. Ennek mikéntjét a jelen cikk „A munkaállomások frissítése” című szakasza ismerteti. Az összes olyan telepítés, amelyet erről az adminisztratív telepítési pontról indít, tartalmazza a frissítéseket.

Megjegyzés: Azokon a munkaállomásokon, amelyeket a frissítések telepítése előtt ezen adminisztratív telepítési pontról telepített, „A munkaállomások frissítése” című szakaszban ismertetett eljárás végrehajtásáig nem használhatja az adminisztratív telepítési pontot műveletek végrehajtására (például az Office javítására vagy új szolgáltatások hozzáadására).

A munkaállomások frissítése

A munkaállomások frissítéséhez alkalmazza az alábbi módszerek valamelyikét:
 • A munkaállomások interaktív frissítéséhez futtassa a Setup.exe alkalmazást a frissített adminisztratív telepítési pontról.
 • Az alábbi módszert azon munkaállomások frissítésére használhatja, amelyekre az adminisztratív telepítési pontról telepítette az Office 2003 programcsomagot. Az alábbi lépéseket minden egyes munkaállomáson végre kell hajtania.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, és írja be az alábbi parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra:
   msiexec /i adminisztratív elérési út\MSI-fájl REINSTALL=szolgáltatáslista REINSTALLMODE=vomus
   Ebben a parancsban az adminisztratív elérési út helyére írja be az Office 2003 adminisztratív telepítési pontjának elérési útját (például: C:\Office2003), az MSI-fájl nevét helyettesítse be az Office 2003 termék MSI adatbáziscsomagjának nevével (például: Pro11.msi), a szolgáltatáslista helyére pedig írja be a frissítés során újratelepítendő szolgáltatások neveit tartalmazó listát (a lista megkülönbözteti a kis- és nagybetűket).

   A szolgáltatások neveire vonatkozó további információért tekintse át a jelen cikk „Hivatkozások” című szakaszát.

   A REINSTALL=ALL tulajdonságbeállítással az összes szolgáltatás telepítését is beállíthatja.
  2. A telepítés sikeres végrehajtását jelző üzenet megjelenésekor kattintson az OK gombra.
  3. Amikor a program felszólítja a számítógép újraindítására, kattintson az Igen gombra.

Egyszerre több frissítés telepítése a munkaállomásokra

Mint azt a cikkben már jeleztük, egyszerre több frissítést is telepíthet az adminisztratív telepítési pontra, és ezekkel egyszerre frissítheti a munkaállomásokat. Ennek mikéntjét a jelen cikk „A munkaállomások frissítése” című szakasza ismerteti. A REINSTALL tulajdonságnál felsorolhatja az összes szolgáltatás nevét, vagy az alábbi paranccsal újratelepítheti az összes szolgáltatást:
msiexec /i adminisztratív elérési út\MSI-fájl REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
Ebben a parancsban az adminisztratív elérési út helyére írja be az Office 2003 adminisztratív telepítési pontjának elérési útját (például: C:\Office2003), az MSI-fájl nevét pedig helyettesítse be az Office 2003 termék MSI adatbáziscsomagjának nevével (például: Pro11.msi).

Hivatkozások

Az Office 2003 központi telepítésével, frissítésével, kezelésével és támogatásával kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a Microsoft következő webhelyére:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/five/default.htm

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 829197 - Utolsó ellenőrzés: 2003. december 30. - Verziószám: 1.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office 2003, All Editions
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster KB829197
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com