misleading ป้ายชื่อในการแสดงผลของเครื่องมือการทดสอบ t ToolPak การวิเคราะห์ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายป้ายชื่อ misleading ที่มีอยู่ในผลลัพธ์ของแต่ละเครื่องมือการทดสอบ t ToolPak วิเคราะห์สาม และที่อยู่ทั่วไปการแสดงผลของเครื่องมือทั้งหมดที่สาม

นอกจากนี้ผู้อ่านต้องเป็นให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ทดสอบ t: ตัวรายจัดเป็นคู่สองอย่างสำหรับเครื่องมือหมายความว่าสามารถทำให้เกิดการเรียกใช้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ t: ตัวรายจัดเป็นคู่สองอย่างสำหรับเครื่องมือหมายความว่า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
829252ฟังก์ชันทางสถิติ Excel: ToolPak การวิเคราะห์ t-ทดสอบ: รายตัวอย่างที่สองสำหรับหมายความว่าจัดเป็นคู่

2004 Excel ของ Microsoft สำหรับรายละเอียดของ Macintosh

ฟังก์ชันทางสถิติใน Excel 2004 สำหรับ Mac ถูกปรับปรุง โดยใช้ algorithms เดียวกันที่ใช้ในการปรับปรุงฟังก์ชันทางสถิติใน Microsoft Office Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่า ข้อมูลในบทความนี้อธิบายถึงวิธีการทำงานของฟังก์ชันหรือฟังก์ชันถูกปรับเปลี่ยนลักษณะสำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นที่ใหม่กว่ายังใช้กับ Excel 2004 สำหรับ Mac.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาเกี่ยวกับ misleading ป้ายชื่อจะมีภาพประกอบ และกล่าวถึงในบทความนี้

ตัวอย่างของการใช้งาน

เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือการทดสอบ t สร้างเป็นว่างเปล่า Excel แผ่นงาน การคัดลอกตารางต่อไป และจากนั้น เลือกเซลล์ A1 ในแผ่นงาน Excel เปล่า วางรายการบัญชีแล้ว ดังนั้นตารางต่อไปนี้กรอกข้อมูล A1:C20 เซลล์ในแผ่นงานของคุณ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
200220
190210
180200
170190
160180
150170
ทดสอบ t: สองการตัวอย่างโดยสมมติ Variances Unequal
ตัวแปรที่ 1ตัวแปรที่ 2
ค่าเฉลี่ย175195
ผลต่าง350350
observations66
ผลต่างเฉลี่ย hypothesized0
df10
t Stat-1.8516402
p (t<=t)></=t)>0.046896275
ไม่สำคัญหางหนึ่ง1.812461102
p (t<=t)></=t)>0.093792549
ไม่สำคัญหางสอง2.228138842
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณวางตารางนี้ลงในแผ่นงาน Excel ใหม่ คลิกการตัวเลือกการวางปุ่ม แล้วคลิกตรงปลายทางที่จัดรูปแบบ. ด้วยการวางช่วงยังคง มีเลือก ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Excel ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • ใน Microsoft Office Excel 2007 คลิกการโฮมเพจแท็บ คลิกรูปแบบ:ในการเซลล์จัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกความกว้างคอลัมน์ปรับพอดีอัตโนมัติ.
  • ใน Excel 2003 ให้ชี้ไปที่คอลัมน์ในการรูปแบบ:เมนู แล้วคลิกการเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ.
ข้อมูลสำหรับตัวอย่างที่สองที่อยู่ในเซลล์ A1:B6 A8:C20 เซลล์แสดงผลลัพธ์ของเครื่องมือสามทดสอบ t ต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งการทดสอบตัวอย่างสอง ด้วย unequal variances รูปแบบของผลลัพธ์นี้จะเหมือนกันสำหรับแต่ละเครื่องมือที่สาม แถวทั้งหมดที่อยู่ในตารางนี้ถูกรวมไว้สำหรับเครื่องมือทั้งหมดที่สาม การแสดงผลสำหรับแต่ละเครื่องสองมืออื่น ๆ รวมหนึ่งแถวที่มีการเพิ่มเติม (อื่นเพิ่มเติมแถวสำหรับแต่ละเครื่องสองมืออื่น ๆ) แถวที่มีการเพิ่มเติมในตารางแสดงผลอื่น ๆ เหล่านี้ไม่มีความสำคัญสำหรับการสนทนานี้

โฟกัสของบทความนี้เป็นที่ เข้าใจข้อมูลในแถว 16 ถึง 20 ในแต่ละเครื่องมือ ต้องเป็นค่าสถิติ t, computed t และแสดงเป็น "t Stat" ในตารางออก ขึ้นอยู่กับบนข้อมูล นี้ค่า t สามารถเป็นค่าลบ หรือไม่เป็นลบ ถ้าคุณสมมติหมายถึงประชากรพื้นฐานเท่า และถ้าไม่น้อยกว่า 0, " P (T <= t)="" one-tail"="" gives="" the="" probability="" that="" a="" value="" of="" the="" t-statistic="" would="" be="" observed="" that="" is="" more="" negative="" than="" t.="" if="" t="" is="" greater="" than="" or="" equal="" to="" 0,="" "p(t=""></=> <= t)="" one-tail"="" gives="" the="" probability="" that="" a="" value="" of="" the="" t-statistic="" would="" be="" observed="" that="" is="" more="" positive="" than="" t.="" therefore,="" if="" the="" label="" is="" replaced="" with="" one="" that="" is="" more="" accurate,="" the="" label="" would="" be="" "p(t=""> |t|) หางหนึ่ง" </=>

"ไม่สำคัญหางหนึ่ง" แสดงค่าที่ตัดยอดเพื่อให้ความเป็นไปได้ว่ามี observation จาก t-เผยแพร่โดยอิสระขององศา df มากกว่า หรือเท่ากับ "t สำคัญหนึ่งหาง" Alpha ระดับเริ่มต้นของ Alpha 0.05 สำหรับแต่ละเครื่องมือ และซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ในกล่องโต้ตอบสำหรับการป้อนค่า นอกจากนี้สามารถพบค่า t สำคัญหางหนึ่ง โดยใช้การ TINV (2 * Alpha, df) ฟังก์ชันใน Excel ได้ เนื่องจาก TINV ให้ cutoff ที่สำหรับการ tailed สอง t-ทดสอบ ใช้ 2 * Alpha แทนการ Alpha ถ้าความเป็นไป tailed สองของค่า t มากกว่าในค่าสัมบูรณ์ cutoff นี้ 0.10 ความเป็นไป tailed หนึ่งของค่า t สูงกว่า cutoff นี้อยู่ 0.05 (ตามที่มีความเป็นไป tailed หนึ่งของ t ค่าน้อยกว่าค่าลบของ cutoff นี้)

" P(T <= t)="" two-tail"="" gives="" the="" probability="" that="" a="" value="" of="" the="" t-statistic="" would="" be="" observed="" that="" is="" larger="" in="" absolute="" value="" than="" t.="" therefore,="" if="" the="" label="" is="" replaced="" with="" one="" that="" is="" more="" accurate,="" the="" label="" would="" be="" "p(|t|="">|t|) หางสอง" </=>

"ไม่สำคัญสองหาง" แสดงค่าที่ตัดยอดเพื่อให้ความเป็นไปได้ที่ observed t-สถิติมากกว่าในค่าสัมบูรณ์ "t สำคัญหางสอง" Alpha นอกจากนี้ยังสามารถพบค่า t สำคัญหางสอง โดยใช้ฟังก์ชัน TINV (Alpha, df) ใน Excel

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbfuncstat kbfunctions kbinfo kbmt KB829247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com