วิธีการนำเข้ากับทรัพยากรการโต้ตอบจากโครงการหนึ่งโครงการอื่น โดยใช้ Visual c ++.NET หรือ Visual c ++ 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829437 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการนำเข้ากับทรัพยากรการโต้ตอบ จากแฟ้มทรัพยากร หรือ จากเท็มเพลทรัพยากรของโครงการ Microsoft Visual c ++.NET ไปยังโครงการ Visual c ++.NET อื่น หรือ จากเท็มเพลทรัพยากรของโครงการ Microsoft Visual c ++ 2005 ไปยังโครงการ Visual c ++ 2005 อื่น

นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างโครงการขึ้นอยู่กับทรัพยากรโต้ตอบ โดยใช้ต้นแบบของแอพลิเคชันฟอร์มของ Windows และแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ MFC จากตำแหน่งทรัพยากรสามารถถูกคัดลอก นอกจากนี้บทความนี้อธิบายเทคนิคที่แตกต่างกันสองเพื่อคัดลอกทรัพยากรจากโครงการหนึ่งโครงการอื่น

ความต้องการ

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • การเขียนโปรแกรม โดย Visual c ++.NET หรือ Visual c ++ 2005
 • แฟ้มทรัพยากร

สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โต้ตอบ ใน Visual c ++.NET หรือ Visual c ++ 2005

ใน 2003 .NET c ++ Visual หรือ Visual c ++ 2005 คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โต้ตอบ โดยใช้เท็มเพลโครงการของแอพลิเคชัน MFC หรือเท็มเพลโครงการของแอพลิเคชันฟอร์ม Windows ใน 2002 .NET c ++ Visual คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โต้ตอบ โดยใช้เท็มเพลโครงการของแอพลิเคชัน MFC

เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โต้ตอบ โดยใช้เท็มเพลโครงการของแอพลิเคชันฟอร์ม Windows 2003 .NET c ++ Visual หรือ ใน Visual c ++ 2005 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET 2003 หรือ Microsoft Visual Studio 2005
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. คลิกโครงการ visual ของ c ++ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกwindows Forms โปรแกรมประยุกต์ (.NET)ภายใต้แม่แบบ.

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกc ++เสมือนภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกWindows Forms แอพลิเคชันภายใต้แม่แบบ.
 4. ในการชื่อ:กล่องข้อความ ชนิดDialogAppแล้ว คลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้น ฟอร์ม Form1 ถูกสร้างขึ้น
 5. ในโซลูชัน Explorer คลิกการทรัพยากรมุมมองแท็บ
 6. ในมุมมองทรัพยากร ขยายDialogAppโหน
 7. คลิกขวาapp.rcโฟลเดอร์ แล้วคลิกเพิ่มทรัพยากร.
 8. ในการเพิ่มทรัพยากรกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายกล่องโต้ตอบภายใต้ชนิดของทรัพยากร.
 9. คลิกIDD_FORMVIEW [ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ)]แล้ว คลิกใหม่. ทรัพยากรการโต้ตอบใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปโครงการ และเปิดในมุมมองออกแบบ
  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกidd_formview.
 10. คลิกขวาที่แม่แบบการโต้ตอบ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 11. การเปลี่ยนแปลงนั้นหมายเลขคุณสมบัติการidd_my_formview.
 12. เพิ่มคำปุ่มควบคุมไปยังต้นแบบการโต้ตอบ
 13. กดรวมแป้น CTRL + SHIFT + S เพื่อบันทึกแฟ้มทั้งหมด
 14. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกโซลูชันที่ปิดเมื่อต้องการปิดการแก้ไขปัญหา
 15. ออกจาก Visual Studio .NET 2003 หรือ Visual Studio 2005
เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โต้ตอบ โดยใช้เท็มเพลโครงการของแอพลิเคชัน MFC ในทั้ง.NET 2003 แสดงผลของ c ++ 2002 .NET c ++ Visual หรือ Visual Studio 2005 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. คลิกโครงการ visual ของ c ++ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชัน mfcภายใต้แม่แบบ.

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกc ++เสมือนภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชัน mfcภายใต้แม่แบบ.
 4. ในการชื่อ:กล่องข้อความ ชนิดDialogAppแล้ว คลิกตกลง.
 5. ในการตัวช่วยสร้างการแอพลิเคชัน mfc - DialogAppกล่องโต้ตอบ คลิกชนิดของแอพลิเคชัน.
 6. ภายใต้ชนิดของแอพลิเคชันคลิกเพื่อเลือกขึ้นอยู่กับการโต้ตอบแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 7. ในโซลูชัน Explorer คลิกการทรัพยากรมุมมองแท็บ
 8. ในมุมมองทรัพยากร ขยายDialogAppโหน
 9. คลิกขวาDialogApp.rcโฟลเดอร์ แล้วคลิกเพิ่มทรัพยากร.
 10. ในการเพิ่มทรัพยากรกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายกล่องโต้ตอบภายใต้ชนิดของทรัพยากร.
 11. คลิกIDD_FORMVIEW [ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ)]แล้ว คลิกใหม่. ทรัพยากรการโต้ตอบใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปโครงการ และเปิดในมุมมองออกแบบ
  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกidd_formview.
 12. คลิกขวาที่แม่แบบการโต้ตอบ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 13. การเปลี่ยนแปลงนั้นหมายเลขคุณสมบัติการidd_my_formview.
 14. เพิ่มคำปุ่มควบคุมไปยังต้นแบบการโต้ตอบ
 15. กดรวมแป้น CTRL + SHIFT + S เพื่อบันทึกแฟ้มทั้งหมด
 16. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกโซลูชันที่ปิดเมื่อต้องการปิดการแก้ไขปัญหา
 17. ออกจาก Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005

การคัดลอกทรัพยากรโต้ตอบ

การคัดลอกทรัพยากรโต้ตอบจากแฟ้มทรัพยากรของโครงการ Visual c ++.NET หรือ Visual c ++ 2005 ไปยังแฟ้มทรัพยากรของโครงการ Visual c ++.NET หรือ Visual c ++ 2005 ที่อื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:แฟ้มทรัพยากรมีส่วนขยาย.rc
 1. เริ่ม Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่OPENแล้ว คลิกแฟ้ม:.
 3. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่ใช้แหล่งทรัพยากร
 4. คลิกแฟ้มทรัพยากร และจากนั้น คลิกOPENเมื่อต้องการเปิดแฟ้ม
 5. ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สำหรับแฟ้มทรัพยากรปลายทาง
 6. เมื่อต้องการสลับไปยังแหล่งทรัพยากรแฟ้ม คลิกแท็บที่ประกอบด้วยชื่อแฟ้มของแฟ้มนี้
 7. ขยายโฟลเดอร์ที่มีชื่อเหมือนกับชื่อแฟ้มของแฟ้มทรัพยากรของแหล่งที่มา
 8. ขยายการกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์
 9. คลิกขวาทรัพยากรการโต้ตอบที่คุณต้อง การคัดลอก แล้ว คลิกCopy.
 10. เมื่อต้องการสลับไปยังแฟ้มปลายทางการทรัพยากร คลิกแท็บที่ประกอบด้วยชื่อแฟ้มของแฟ้มนี้
 11. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อเหมือนกับชื่อแฟ้มของแฟ้มทรัพยากรปลายทาง และจากนั้น คลิกวาง. ทรัพยากรของกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นในการกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ของแฟ้มทรัพยากรเป้าหมาย
 12. กดรวมแป้น CTRL + SHIFT + S เพื่อบันทึกแฟ้มทั้งหมด
 13. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกโซลูชันที่ปิดเมื่อต้องการปิดการแก้ไขปัญหา

ใช้แม่แบบของทรัพยากร

การนำเข้ากับทรัพยากรการโต้ตอบจากแฟ้มแม่แบบทรัพยากรของโครงการ Visual c ++.NET โครงการอื่น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่OPENแล้ว คลิกแฟ้ม:.
 3. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่ใช้แหล่งทรัพยากร
 4. คลิกแฟ้มทรัพยากร และจากนั้น คลิกOPENเมื่อต้องการเปิดแฟ้ม
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกFileName :เป็น.

  หมายเหตุ:FileName :เป็นตัวยึดสำหรับชื่อแฟ้มของแฟ้มทรัพยากร
 6. เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มทรัพยากรเป็นแฟ้มแม่แบบทรัพยากร เลือกแม่แบบของทรัพยากร (*.rct)ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ และจากนั้น คลิกบันทึก.
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกปิดเมื่อต้องการปิดแฟ้มทรัพยากร
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกโซลูชันที่มีการเปิด.
 9. ในการโซลูชันที่มีการเปิดกล่องโต้ตอบกล่อง โครงการเป้าหมายที่คุณต้องคัดลอกแฟ้มทรัพยากรการโต้ตอบการค้นหา
 10. คลิกแฟ้มแก้ไข และจากนั้น คลิกOPEN.
 11. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันProjectNameแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  หมายเหตุ:ProjectNameตัวยึดสำหรับชื่อของโครงการที่คุณเปิดอยู่
 12. ในการProjectNameหน้าคุณสมบัติกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ขยายคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิกโฟลเดอร์ แล้วคลิกการทรัพยากรโฟลเดอร์
 13. คลิก(ปุ่มการจุดไข่ปลา...) อยู่ติดกับค่าสำหรับการเพิ่มเติมรวมไดเรกทอรีคุณสมบัติ กระบวนการเพิ่มเติมรวมไดเรกทอรีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 14. คลิกในกล่องรายการ และจากนั้น พิมพ์เส้นทางไดเรกทอรี (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ของแฟ้มแม่แบบทรัพยากรที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 6

  อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถคลิกที่มุมของกล่องรายการจะแสดงการ(ปุ่มการจุดไข่ปลา...) ที่คุณคลิกการแสดงกล่องโต้ตอบได้ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้ให้ชี้ไปยังไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้มแม่แบบทรัพยากรที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 6
 15. คลิกตกลงในการเพิ่มเติมรวมไดเรกทอรีกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ:ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เส้นทาง string ในนั้นเพิ่มเติมรวมไดเรกทอรีคุณสมบัติไม่ได้มีอยู่ในอัญประกาศ หากเส้นทางของแฟ้ม.rct รวมช่องว่าง และคุณใช้(การปุ่มจุดไข่ปลา...) ให้เลือกโฟลเดอร์ โดยค่าเริ่มต้น มันจะอยู่ในอัญประกาศ คุณต้องเอาหมายคำพูดในกรณีเช่น นอกจากนี้ ถ้าคุณพิมพ์เส้นทาง คุณต้องแน่ใจว่า คุณพิมพ์พาธที่ถูกต้องกับจำนวนช่องว่างที่แน่นอน
 16. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการProjectNameหน้าคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 17. ในโซลูชัน Explorer คลิกการทรัพยากรมุมมองแท็บ
 18. ในมุมมองทรัพยากร ขยายProjectNameโหน
 19. ขยายโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับแฟ้มทรัพยากร
 20. คลิกขวากล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ แล้วคลิกเพิ่มทรัพยากร.
 21. ในการเพิ่มทรัพยากรกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายกล่องโต้ตอบภายใต้ชนิดของทรัพยากร. คุณสังเกตเห็นทรัพยากรการโต้ตอบที่คุณต้องการคัดลอก
 22. คลิกทรัพยากรการโต้ตอบที่คุณต้อง การคัดลอก แล้ว คลิกใหม่เมื่อต้องการเพิ่มทรัพยากรนี้กล่องโต้ตอบโครงการของคุณ
 23. กดรวมแป้น CTRL + SHIFT + S เพื่อบันทึกโครงการ
 24. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกโซลูชันที่ปิดเมื่อต้องการปิดการแก้ไขปัญหา
 25. ออกจาก Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกทรัพยากรจากโครงการหนึ่งไปยังอีก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/a5axa064 (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829437 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbimport kbhowtomaster kbresource kbhowto kbmt KB829437 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829437

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com