การแก้ไข: A ลอยจุดข้อยกเว้นเกิดขึ้นในระหว่างการปรับให้เหมาะสมของแบบสอบถาม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829444 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การสอบ INSERT, UPDATE หรือลบถามที่ทำงานภายในตารางที่ถูกอ้างอิง โดยมุมมองที่มีการจัดทำดัชนีอาจพบแบบลอยชี้ข้อยกเว้นในระหว่างการปรับให้เหมาะสมได้ ชุดงานและธุรกรรมถูกยกเลิก และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 3628 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
A ลอยจุดที่เกิดข้อยกเว้นระหว่างผู้ใช้ ธุรกรรมปัจจุบันจะถูกยกเลิก

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  -------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 17:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  25-Jun-2003 00:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  25-Apr-2003 01:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 01:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 00:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  12-Sep-2003 02:26 2000.80.859.0  1,905,216 Dtspkg.dll    
  26-Aug-2003 19:16 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll   
  23-Jun-2003 21:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 21:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  24-Apr-2003 01:51          747,927 Instdist.sql
  03-May-2003 00:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 05:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  01-Apr-2003 01:07           1,873 Odsole.sql
  05-Apr-2003 00:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  07-May-2003 19:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll   
  02-Apr-2003 20:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 22:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Aug-2003 17:17          550,780 Procsyst.sql
  11-Sep-2003 23:37           12,305 Qfe469315.sql
  22-May-2003 21:57           19,195 Qfe469571.sql
  06-Sep-2003 00:36         1,090,932 Replmerg.sql
  06-Sep-2003 06:18 2000.80.858.0   221,768 Replprov.dll   
  06-Sep-2003 06:18 2000.80.858.0   307,784 Replrec.dll   
  05-Sep-2003 23:00         1,087,150 Replsys.sql
  13-Aug-2003 15:28          986,603 Repltran.sql
  29-Jul-2003 19:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 17:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 20:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  01-Jun-2003 00:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 16:44           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 17:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  01-Jul-2003 23:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll   
  03-Sep-2003 01:56 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  02-Sep-2003 22:03 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll
  08-Feb-2003 05:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  23-Sep-2003 00:03 2000.80.863.0  7,614,545 Sqlservr.exe   
  25-Jul-2003 20:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll   
  08-Feb-2003 05:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  25-Jun-2003 00:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  01-Jun-2003 00:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  01-Jun-2003 00:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  01-Jun-2003 00:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  31-May-2003 17:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 22:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  01-Jul-2003 23:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll   

				
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829444 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
Keywords: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB829444 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829444

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com