מידע על Jet 4.0 Service Pack 8

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 829558 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מכיל מידע על Microsoft Jet 4.0 Database Engine Service Pack 8 (SP8).

חשוב Jet 4.0 SP8 אינו העדכון החדש ביותר עבור מנוע מסד הנתונים Jet 4.0 אם אתה משתמש ב-Microsoft Windows 2000,? Windows XP או Windows Server 2003. ואולם ההורדות עבור Jet 4.0 SP8 עדיין זמינות.

חשוב עליך להתקין את העדכון החדש ביותר ל-Jet כשלב חשוב בשמירה על תקינות פעולה מלאה של מסד הנתונים Jet. לקבלת מידע נוסף על השגת העדכון האחרון למנוע מסד הנתונים Jet למערכות הפעלה אחרות ועל נהלים מומלצים נוספים, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
239114 כיצד להשיג את ה-service pack החדש ביותר ל-Microsoft Jet 4.0 Database Engine (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
303528 כיצד לשמור על תקינות פעולה מלאה של מסד הנתונים Jet 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

כיצד להוריד את ה-Service Pack העדכני ביותר עבור Jet 4.0

לרשותך כיום חמש גירסאות שונות של הורדות Jet 4.0 Service Pack 8:
 • מחשבים עם מערכת הפעלה Microsoft Windows 2000


  חשוב אם מערכת ההפעלה שלך היא Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, ברשותך גירסה מאוחרת יותר של Jet 4.0 מאשר זו הכלולה ב-Jet 4.0 SP8. מומלץ להתקין את ה-service pack העדכני ביותר ל-Windows 2000. לקבלת מידע נוסף על השגת מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר ל-Windows 2000, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  260910 כיצד ניתן להשיג את ה-Service Pack העדכני ביותר עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  אם אין באפשרותך להתקין את Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1, השתמש בקובץ Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe כדי להתקין את Jet 4.0 SP8 במחשבים עם Windows 2000.
  Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe
 • מחשבים עם מערכת הפעלה Microsoft Windows XP


  חשוב אם מערכת ההפעלה שלך היא Windows XP SP2, ברשותך גירסה מתקדמת יותר של Jet 4.0 מאשר זו הכלולה ב-Jet 4.0 SP8. מומלץ להתקין את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר ל-Windows XP. לקבלת מידע נוסף על השגת מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר ל-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  אם אין באפשרותך להתקין את Windows XP SP2, השתמש בקובץ WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe כדי להתקין את Jet 4.0 SP8 במחשבים עם Windows XP.
  WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe
 • מחשבים עם מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2003


  חשוב אם מערכת ההפעלה שלך היא Windows Server 2003 SP1, ברשותך גירסה מתקדמת יותר של Jet 4.0 מאשר זו הכלולה ב-Jet 4.0 SP8. מומלץ להתקין את ה-service pack העדכני ביותר ל-Windows Server 2003. לקבלת מידע נוסף על השגת מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר ל-Windows Server 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  889100 כיצד לקבל את חבילת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  אם אין באפשרותך להתקין את Windows Server 2003 SP1, השתמש בקובץ WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe כדי להתקין את Jet 4.0 SP8 במחשבים עם Windows Server 2003.
  WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe
 • במחשבים עם מערכות הפעלה Microsoft Windows 95,? Microsoft Windows 98 או Microsoft Windows NT 4.0

  השתמש בקובץ Jet40SP8_9xNT.exe כדי להתקין את Jet 4.0 Service Pack 8 במחשבים עם מערכות הפעלה Windows 95,? Windows 98 או Windows NT 4.0.
  Jet40SP8_9xNT.exe
 • מחשבים עם מערכת הפעלה Microsoft Windows Millennium Edition

  השתמש בקובץ Jet40SP8_WMe.exe כדי להתקין את Jet 4.0 Service Pack 8 במחשבים עם מערכת הפעלה Windows Millennium Edition.
  Jet40SP8_WMe.exe

הקבצים ב-Jet 4.0 Service Pack 8

Jet 4.0 Service Pack 8 מכיל את הקבצים הבאים:
  
  שם הקובץ      גירסה      גודל
  ------------------------------------------
  Dao360.dll?         3.60.8025.0     557,328
  Expsrv.dll?         6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll?       4.0.6807.0      512,272
  Msexcl40.dll?       4.0.8015.0      303,376
  Msjet40.dll?        4.0.8015.0    1,507,600
  Msjetoledb40.dll?   4.0.8015.0     348,432
  Msjint40.dll?       4.0.6508.0     151,824
  Msjter40.dll?       4.0.6508.0     53,520
  Msjtes40.dll?       4.0.8015.0      241,936
  Msltus40.dll?       4.0.6508.0      213,264
  Mspbde40.dll?       4.0.8015.0      356,624
  Msrd2x40.dll?       4.0.7328.0      422,160
  Msrd3x40.dll?       4.0.6508.0      315,664
  Msrepl40.dll?       4.0.8015.0      553,232
  Mstext40.dll?       4.0.8015.0      258,320
  Mswdat10.dll?       4.0.6508.0      831,760
  Mswstr10.dll?       4.0.6508.0      614,672
  Msxbde40.dll?       4.0.8025.0      360,720
  Vbajet32.dll?       6.0.1.9431       30,749

אם אתה מקבל ההורדה Jet 4.0 Service Pack 8 למחשבים עם מערכות הפעלה Microsoft Windows 95,? Microsoft Windows 98 ו-Microsoft Windows NT 4.0, תקבל גם את מנהלי ההתקנים שב-ODBC Desktop Driver Pack. מנהלי התקנים אלה כלולים במערכות ההפעלה Windows 2000,? Windows XP ו-Windows Server 2003. חבילת ODBC Desktop Driver Pack מכילה את הקבצים הבאים:
  
  שם הקובץ      גירסה      גודל
  ------------------------------------------
  Odbcji32.dll?    4.0.6205.0    60,224
  Odbcjt32.dll?    4.0.6205.0   285,224
  Oddbse32.dll?    4.0.6205.0    27,464
  Odexl32.dll?    4.0.6205.0    27,464
  Odfox32.dll?    4.0.6205.0    27,464
  Odpdx32.dll?    4.0.6205.0    27,464
  Odtext32.dll?    4.0.6205.0    27,464
שים לב ההורדה Jet 4.0 Service Pack 8 למחשבים עם מערכות הפעלה Microsoft Windows 95,? Microsoft Windows 98 ו-Microsoft Windows NT 4.0 כוללת את חבילת מנהלי ההתקנים ODBC Desktop Driver Pack אך אינה מבצעת התקנה מלאה של מנהלי ההתקנים. כדי לרשום באופן תקין את מנהלי ODBC במחשב שלך, עליך להתקין גם את Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 או גירסה מתקדמת יותר. MDAC אינו כולל את קבצי מנהלי ההתקנים הללו, אך כן כולל את קבצי ה-DLL המרכזיים של ODBC הדרושים כדי להתקין את מנהלי ההתקנים ולהפעיל אותם. עליך להתקין את MDAC אחרי Jet 4.0 Service Pack 8 כדי שרישום הקבצים יתבצע באופן תקין.שים לב גודל הקובץ עשוי להשתנות במקצת. גודל הקובץ תלוי בגירסת Windows שברשותך. גירסת הקובץ אינה משתנה.

אם בכוונתך להשתמש ב-Jet Replication Manager עם Jet 4.0 Service Pack 8 ומעלה, וחסר לך הקובץ Mstran40.exe בגירסת 4.0.6508.0, עליך להוריד ולהתקין גם את הקובץ Jet4repl.exe. לקבלת פרטים נוספים על השגת Jet4repl.exe, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
321076 גירסה עדכנית של קבצי השכפול של Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 זמינה במרכז ההורדות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על בעיות מוכרות הנפתרות במסגרת Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
282349 Access נסגר באופן לא צפוי כאשר קישור לטבלה של Oracle נשאר במצב לא פעיל (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
301915 Access גורם לשגיאה בעת יצוא ל-Oracle של שדות שסוג הנתונים שלהם הוא יחיד או כפול (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בנוסף, Jet 4.0 Service Pack 8 מתקן את הבעיות הבאות שזוהו בעבר:
 • בעיות של ביצוע שהתרחשו בעת הרצת שאילתות pass-through מסוימות.
 • Microsoft Access נסגר באופן בלתי צפוי כאשר המשתמש ניסה להגדיל מסד נתונים שבו הטבלאות מכילות גורמים.

  שים לב מהדורת service pack הנוכחית מונעת מ-Access להיסגר. חבילה זו אינה מאפשרת לך להגדיל טבלאות שיש בהן גורמים.
 • הופעת הודעת שגיאה 'ארגומנט לא חוקי' בעת ניסיון ליצור טבלה מקושרת באמצעות קוד DAO לאחר התקנת Jet 4.0 Service Pack 7.
 • הפרת הרשאות גישה התרחשה כאשר הרצת שאילתות מסוימות שהתבססו על טבלאות Paradox מקושרות.
 • שדה המספרים השלמים ב-Oracle הופיע ככפול ב-Access.
 • בעת ניסיון ליצור קישורים לקבצי dBase, התקבלה הודעה על הפרת הרשאות גישה או שלא קרה דבר. כלומר, לא נוצר קישור ולא הוצגה הודעת שגיאה.
 • בעת רענון של טבלה מקושרת, הוצגה לפניך הנחיה לבחור DSN למרות שהמשכת להשתמש באותו DSN וכל נתוני החיבור היו נכונים.

מאפיינים

Article ID: 829558 - Last Review: יום רביעי 06 דצמבר 2006 - Revision: 6.7
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
מילות מפתח 
kbdownload kbinfo KB829558

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com