ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ช้าเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829700 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Explorer เพื่อเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลบนเครือข่ายของคุณ และคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเปิด มันอาจใช้เวลานานเกินกว่าที่คาดว่าจะเปิดแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้ได้เมื่อคุณเปิดเอกสาร Microsoft Office ผ่านการเชื่อมช้าต่อ เช่นการแบบ 64 กิโลบิตต่อวินาที (การกิโลบิตการต่อวินาที) รวมเครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) การเชื่อมต่อบนเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Explorer คุณได้พยายามรับข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับการใช้ร่วมกันระยะไกล และ เกี่ยวกับแฟ้มที่คุณกำลังเปิด การดำเนินการนี้อาจใช้เวลานานผ่านการเชื่อมต่อช้า

การแก้ไข

windows XP และ Windows 7

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับ Microsoft Windows XP ทำตามคำแนะนำในส่วน "การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี"

Windows 2000:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับ Microsoft Windows 2000 ก่อน มีการขอรับ และติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 และจากนั้น ทำตามคำแนะนำในส่วน "การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี"เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เพิ่ม
  SuppressionPolicy
  ค่า dword กับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\CryptoSignMenu
  โดย::
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
  3. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\CryptoSignMenu
  4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  5. ประเภท:SuppressionPolicyแล้ว กด ENTER
  6. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
  7. คลิกเลขฐานสิบหกประเภท:100000ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. เพิ่ม
  SuppressionPolicy
  ค่า dword กับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32 }
  โดย::
  1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี หาตำแหน่งแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้::
   HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32 }
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  3. ประเภท:SuppressionPolicyแล้ว กด ENTER
  4. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
  5. คลิกเลขฐานสิบหกประเภท:100000ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. เพิ่ม
  SuppressionPolicy
  ค่า dword กับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {883373C3-BF89-11 D 1-BE35-080036B11A03 }
  โดย::
  1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี หาตำแหน่งแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้::
   HKEY_CLASSES_ROOT\ * \Shellex\PropertySheetHandlers\ {883373C3-BF89-11 D 1-BE35-080036B11A03 }
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  3. ประเภท:SuppressionPolicyแล้ว กด ENTER
  4. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
  5. คลิกเลขฐานสิบหกประเภท:100000ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 4. เพิ่ม
  ค่าสถานะ
  ค่า dword กับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SCAPI
  โดย::
  1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี หาตำแหน่งแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้::
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SCAPI
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  3. ประเภท:ค่าสถานะแล้ว กด ENTER
  4. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
  5. คลิกเลขฐานสิบหกประเภท:00100c02ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

การเพิ่ม Group Policy

นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยตรงที่อธิบายไว้ในส่วน "การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี" คุณยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม shell ที่ส่วนขยายที่สามารถเรียกใช้ โดยใช้การ
การอนุมัติแล้ว
คีย์และEnforceShellExtensionSecurityนโยบาย: กระบวนการSuppressionPolicyค่าที่ถูกยึดไปEnforceShellExtensionSecurityนโยบาย: คุณสามารถเพิ่มนโยบายนี้เปิดใช้งานลักษณะการทำงานของ shell ถูกปรับเปลี่ยน

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกwindows Explorer.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งอนุญาตให้มีต่อผู้ใช้หรือส่วนขยายเชลล์ที่อนุมัติแล้วเท่านั้นคลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของเครือข่ายที่คล้ายกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321126"มองหาใน" และ "บันทึกเป็น" กล่องเหมือนในกล่องโต้ตอบได้ช้าลง
265396ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ช้าเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกแฟ้มบนใช้ร่วมกันที่ใช้ระบบไฟล์ NTFS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829700 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2554 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbproductlink kbnofix kbbug kbmt KB829700 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829700

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com