Update Word 2003: 27 januari 2004

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 830000 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office Word 2003. In bepaalde situaties is het mogelijk dat Word 2003 vastloopt (stopt met reageren) wanneer de gebruiker een bestand opslaat of wanneer Word automatisch een AutoHerstel-bestand opslaat. Deze update verhelpt dit potentiële probleem.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Word 2003 Update: KB830000 downloadt en installeert.

Meer informatie

De update downloaden en installeren

Client-update

Voer een van de volgende bewerkingen uit als u Microsoft Word hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom:
 • Ga naar de website Microsoft Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs en openbare updates.
 • Installeer alleen de Word 2003 Update: KB830000. Voer hiertoe de stappen uit die verderop in dit artikel worden beschreven.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. Deze website detecteert uw specifieke Office-installatie en geeft precies aan wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Alle recente updates van de website Office-productupdates installeren

Als u de website Office-productupdates wilt laten detecteren welke updates er op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://office.microsoft.com/en-us/downloads/FX010329501033.aspx
Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de Word 2003 Update: KB830000 installeren

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Download
De clientversie van de Word 2003-update: KB830000 nu downloaden.

Releasedatum: Jan-27-2004

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Ga als volgt te werk om de client-update te downloaden en installeren:
 1. Klik op Opslaan om het bestand Office2003-kb830000-client-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op Office2003-kb830000-client-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Plaats desgevraagd de cd-rom van Microsoft Office 2003 en klik op OK.
 6. Er wordt een berichtvenster weergegeven met de melding dat u de computer opnieuw moet opstarten om de wijzigingen door te voeren. Klik in dit venster op Ja.
Opmerking: Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office 2003 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u het Office 2003-product hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

¢
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Download
De netwerkversie van het pakket Word 2003 Update: KB830000 nu downloaden

Releasedatum: 27 januari 2004

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Klik op Opslaan om het bestand office2003-kb830000-fullfile-enu.exe in de geselecteerde map op te slaan.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op office2003-kb830000-fullfile-enu.exe.
 3. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\830000 in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de beheerdersinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\Office2003\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar de beheerdersinstallatielocatie voor Office 2003 (bijvoorbeeld C:\Office2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2003-product (bijvoorbeeld Pro11.msi) en MSP-bestand voor de naam van de netwerkupdate.

  Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan het eind van de opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office 2003 Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  hierbij staat Pad beheerdersinst voor het pad naar de beheerdersinstallatielocatie voor Office 2003 (bijvoorbeeld C:\Office2003), MSI-bestand voor het MSI-databasepakket voor het Office 2003-product (bijvoorbeeld Pro11.msi) en Onderdelenlijst voor de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die u voor de update opnieuw moet installeren. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook de volgende onderdelen installeren:
  WORDFiles
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829197 Procedure: Install Updates to an Administrative Installation of Office 2003
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties. U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit raadplegen:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/admin/wrd1101a.htm

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat een bijgewerkte versie van het volgende bestand:
  Bestandsnaam Versie
  ------------------------
  Winword.exe 11.0.6113.0
Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van Microsoft Word momenteel op uw computer is geïnstalleerd:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 3. Typ Winword.exe in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Winword.exe en klik op Eigenschappen.
 5. Bepaal op het tabblad Versie welke versie van Word op uw computer is geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het bepalen van de versie van Office 2003 op uw computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
821549 Procedure: Check the Version of Office 2003
Opmerking Als de Word 2003 Update: KB830000 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u de Word 2003 Update: KB830000 probeert te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Problemen die door de update worden opgelost

Met de Word 2003 Update: KB830000 wordt het probleem opgelost dat in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven:

832858 Error Message When You Try To Save a Document, Close Word, or Try To Print


Met de Word 2003 Update: KB830000 worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren vermeld.

Het dialoogvenster File Conversion Encoding wordt geopend wanneer u een tekstbestand opent
Wanneer u een tekstbestand opent in Microsoft Word, wordt het dialoogvenster File Conversion Encoding geopend.


Er ontbreekt tekst wanneer u een Word-document in andere weergaven bekijkt of wanneer u door het document schuift
Wanneer u van de ene naar de andere weergave gaat of door het Word-document schuift, kan tekst die op de laatste regel van een pagina zou moeten verschijnen, verspringen naar de volgende pagina, terugspringen naar de vorige pagina of afwisselend wel en niet op een van beide pagina's verschijnen.


Alleen het eerste exemplaar van het veld NUMPAGES in het hoofdgedeelte van het document wordt bijgewerkt wanneer u velden bijwerkt
Wanneer u velden in het hoofdgedeelte van het Word-document probeert bij te werken, wordt alleen het eerste exemplaar van het veld NUMPAGES bijgewerkt. Wanneer u velden in het hoofdgedeelte van het document een tweede keer probeert bij te werken, wordt alleen het tweede exemplaar van het veld NUMPAGES bijgewerkt. Als u alle NUMPAGES-velden in het hoofdgedeelte van het document wilt bijwerken, moet u net zo vaak op F9 drukken als er NUMPAGES-velden in het hoofdgedeelte van het document aanwezig zijn.


Er worden geen miniatuurweergaven weergegeven wanneer u het muiswieltje gebruikt om te schuiven
Als u CTRL ingedrukt houdt en herhaaldelijk aan het muiswieltje draait om door een Word-document te schuiven in de Leesindeling, worden miniatuurweergaven van afbeeldingen niet in het document weergegeven.


Bijlagen in RTF-e-mailberichten worden samengevoegd weergegeven
Als u Word als e-maileditor gebruikt in Microsoft Outlook, worden bijlagen (hyperlinks) niet afzonderlijk weergegeven als u meerdere bijlagen als hyperlinks in een RTF-e-mailbericht (Rich Text Format) invoegt. In plaats daarvan worden de hyperlinks samengevoegd weergegeven.


Opmerkingen die in ballonnen in de marge van het document worden weergegeven, zijn niet juist
Wanneer u een Word-document opent, zijn opmerkingen die in ballonnen in de marge van het document worden weergegeven, niet juist.

Dit probleem treedt op als de volgende punten van toepassing zijn:
 • U maakt een Word-document op een Microsoft Windows-computer.
 • U verzendt het Word-document als een bijlage bij een e-mailbericht naar een gebruiker die een Macintosh Apple-computer heeft.
 • De ontvanger opent de bijlage bij het e-mailbericht, brengt wijzigingen aan in het document met de functie Wijzigingen bijhouden in de Macintosh-versie van Word en stuurt het document naar u terug in de vorm van een e-mailbijlage.
 • U opent de teruggestuurde e-mailbijlage in Word en u voegt het gewijzigde document samen met het oorspronkelijke document in de Microsoft Windows-versie van Word.
Het is bovendien mogelijk dat tekst die is verwijderd tijdens het aanbrengen van wijzigingen in de Macintosh-versie van Word, weer in het document verschijnt wanneer u het Word-document in de Windows-versie van Word opent.


Het veld {NUMPAGES} in het document geeft het verkeerde nummer als resultaat
Als u de velden {PAGE} en {NUMPAGES} in de koptekst van een document invoegt en u het document vervolgens afdrukt, geeft het veld {NUMPAGES} het nummer van de pagina als resultaat en niet het totale aantal pagina's in het document. Op de pagina's wordt bijvoorbeeld 'Pagina 1 van 1', 'Pagina 2 van 2' en 'Pagina 3 van 3' weergegeven.


Word wordt onverwacht afgesloten wanneer u de optie Rij eventueel splitsen bij nieuwe pagina inschakelt
Als u de optie Rij eventueel splitsen bij nieuwe pagina inschakelt op het tabblad Rij in Word (open het menu Tabel en klik op Tabeleigenschappen), wordt Word onverwacht afgesloten en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
In Microsoft Word is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Als u de gegevens van het foutbericht weergeeft, ziet u een fouthandtekening die er als volgt kan uitzien:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset
  ------------------------------------------------------------
  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


De hoeveelheid geheugen neemt af wanneer u de kleurkwaliteit van het beeldscherm wijzigt
Als u de Kleurkwaliteit van uw beeldscherm herhaaldelijk wijzigt (klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, klik op Eigenschappen en klik op het tabblad Instellingen) terwijl er een Word-document geopend is, kan de hoeveelheid beschikbaar geheugen afnemen.


Foutbericht in Word

Het volgende foutbericht wordt weergegeven in Word:
In Microsoft Word is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Het foutenrapport bevat een fouthandtekening die vergelijkbaar is met een van de volgende fouthandtekeningen:

  Naam toep.  Versie toep.  Naam module  Versie module  Verschuiving
  -----------------------------------------------------------------------

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869
 
  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
Bovendien zijn er andere programmaversies, moduleversies en offsets mogelijk.

Eigenschappen

Artikel ID: 830000 - Laatste beoordeling: dinsdag 9 januari 2007 - Wijziging: 1.4
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Word 2003
Trefwoorden: 
kbdownload kbinfo kbupdate KB830000

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com