Opis aktualizacji dla programu Word 2003: 27 stycznia 2004 r.

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 830000
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Office Word 2003. W pewnych okolicznościach, Word 2003 może przestać odpowiadać podczas użytkownik zapisuje plik lub kiedy program Word automatycznie zapisuje plik Autoodzyskiwania. To aktualizacja koryguje wpływu luki.

W tym artykule opisano sposób Pobierz i zainstaluj aktualizację programu Word 2003: KB830000.

Ta aktualizacja została po raz pierwszy uwzględniona w Microsoft Office 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).
Dla dodatkowych informacje dotyczące najnowszego dodatku service pack dla pakietu Office 2003, kliknij następujące łącza numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2003

Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja klienta

Jeśli program Microsoft Word został zainstalowany z dysku CD-ROM, wykonaj jedną z po:
 • Automatycznie korzystać z witryny Microsoft Office Update w sieci Web do Zainstaluj wszystkie najnowsze aktualizacje, które wszystkich dostępnych dodatków service pack i Aktualizacje publiczne.
 • Instalowanie samej aktualizacji programu Word 2003: KB830000. W tym celu, wykonać kroki opisane w dalszej części tego artykułu.
Uwaga Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu Witryna Office Update w sieci Web. Jest daną instalację pakietu Microsoft Office wykryte, a następnie zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie dokładnie, co to są potrzebne do Upewnij się, że instalację pakietu Office jest aktualizowany.

Zainstaluj najnowsze aktualizacje z witryny Aktualizacje pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Office Update w sieci Web wykryła aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po wykryciu kompletne, pojawia się lista zaleca się aktualizacje do zatwierdzenia. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację Aby Zakończenie procesu.

Instalowanie samej aktualizacji programu Word 2003: KB830000

Na następujący plik jest dostępny do pobrania z Microsoft Download Centrum:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz wersję kliencką aktualizacji dla programu Word 2003: KB830000 pakietu teraz.

Data wydania: 27-Sty-2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania Microsoft Support files, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach Online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft używane najczęściej aktualne oprogramowanie wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu, który plik został wysłany. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które pomagają uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz Aby zapisać Plik office2003-kb830000-client-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnieOffice2003-kb830000-client-enu.exe.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 4. Kliknij przycisk Tak Aby zaakceptować licencji Umowa.
 5. Wstaw dysku CD-ROM z Microsoft Office 2003, jeśli jesteś pojawi się monit, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kiedy pojawi się komunikat informujący, że musi Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały wprowadzone, kliknij przyciskTak.
Uwaga Po zainstalowaniu aktualizacji nie można jej usunąć. Aby powrócić do stanu instalację, przed zainstalowaniem tej aktualizacji, należy usunąć pakietu Office 2003 a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD-ROM.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli produkt pakietu Office 2003 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze administrator serwera musi zaktualizować lokalizację serwera z administracyjne aktualizacji i wdrożyć tę aktualizację do sieci komputer.

Na następujący plik jest dostępny do pobrania z Microsoft Download Centrum:

?
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz Wersja administracyjna aktualizacji dla programu Word 2003: KB830000 pakietu teraz.

Data wydania: 27-Sty-2004

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania Microsoft Support files, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach Online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Microsoft używane najczęściej aktualne oprogramowanie wykrywania wirusa, który był dostępny w dniu, który plik został wysłany. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które pomagają uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Kliknij przycisk Zapisz Aby zapisać Plik office2003-kb830000-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnieoffice2003-kb830000-fullfile-enu.exe.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przyciskTak.
 4. Kliknij przycisk Tak Aby zaakceptować licencji Umowa.
 5. W Wpisz lokalizację, w którym chcesz umieścić wyodrębnionych plików Wpisz C:\830000, a następnie Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak Po wyświetleniu monitu o utworzenie folder.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania swojej instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskUruchom. Wpisz następujące polecenie w Otwartepole
  msiexec /a Admin Ścieżka\Plik MSI /p C:\Office2003\Plik MSPSHORTFILENAMES = TRUE
  gdzie Ścieżka administracyjna to ścieżka do sieci punkt instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykład C:\Office2003),Plik MSI to pakiet bazy danych .msi dla urzędu produkt 2003 (na przykład, Office XP), i Plik MSPjest nazwą aktualizacji administracyjnej.

  UwagaQb w wierszu polecenia tak, aby Office 2003 Instalacja administracyjna okno dialogowe i Użytkownik końcowy Umowa licencyjna okno dialogowe nie są wyświetlane.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przyciskStart, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Wpisz następujące polecenie polecenie w Otwarte pole
  msiexec /i Admin Ścieżka\Plik MSIREINSTALL =Lista funkcji REINSTALLMODE = vomu
  gdzie Ścieżka administracyjna to ścieżka do sieci punkt instalacji administracyjnej pakietu Office 2003 (na przykład C:\Office2003),Plik MSI to pakiet bazy danych MSI pakietu Office produkt 2003 (na przykład, Office XP), i Funkcja Lista jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą należy ponownie zainstalować do aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć REINSTALL = ALL, lub zainstalować następującą funkcję:
  WORDFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania swojej instalacji administracyjnej i wdrożyć na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829197Instalowanie aktualizacji instalacji administracyjnej pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowaną wersję następującego pliku:
  File name  Version
  ------------------------
  Winword.exe 11.0.6113.0
Aby okre?li? wersj? programu Microsoft Word, na którym zainstalowano komputer, wykonaj następujące kroki:

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows kolejne kroki mogą różnić się na komputerze. W takim przypadku Zobacz sieci Dokumentacja produktu do wykonania tych kroków.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przyciskSzukaj.
 2. W Wyniki wyszukiwania okienko, kliknij przyciskWszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W Całość lub część nazwy pliku pole, Typ Winword.exe, a następnie kliknij przyciskSzukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszyWinword.exe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Na Wersja Sprawdź wersję programu Word, która jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ustalania Wersja pakietu Office 2003 na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 bazy wiedzyJAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003
Uwaga Jeśli aktualizacja programu Word 2003: KB830000 jest już zainstalowana na użytkownika komputer, otrzymasz następujący komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania Aktualizacja programu Word 2003: KB830000:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub jest dołączona do aktualizacji, która już została zastosowana.

Lista problemów rozwiązanych przez aktualizację

Aktualizacja programu Word 2003: KB830000 rozwiązuje problem, który jest opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

832858 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania dokumentu, drukowanie dokumentu lub zamknąć program Word 2003


Aktualizacja programu Word 2003: KB830000 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w Microsoft Knowledge Baza.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwersja plików – kodowanie podczas otwierania pliku tekstowego
Po otwarciu pliku tekstowego w programie Microsoft Word Plik Konwersja kodowania może pojawić się okno dialogowe.


Tekst może nie być podczas wyświetlania dokumentu programu Word w innym widoku lub przewinięciu dokumentu
Zmiana widoków lub możesz przewijać wyraz dokument, tekst, który ma się pojawić w ostatnim wierszu, strony mogą zostać przeniesione do Następna strona, może przejść do poprzedniej strony lub sporadycznie może nie pokazywać na dowolnej stronie.


Tylko pierwsze wystąpienie pole NUMPAGES w organizmie dokument jest aktualizowany, gdy aktualizacja pól
Podczas próby aktualizacji pól w treści programu Word dokument, tylko pierwsze wystąpienie pole NUMPAGES jest aktualizowany. Jeśli zostanie podjęta próba zaktualizowania pól w dokumencie Jednostka po raz drugi, tylko drugiego wystąpienia pola NUMPAGES jest aktualizowana. Aby zaktualizować wszystkie pola NUMPAGES , które są zawarte w treści dokumentu, należy wykonać następujące Naciskaj klawisz F9 tyle razy, ile jest pól NUMPAGES w treści dokumentu.


Miniaturki nie są wyświetlane przy użyciu kółka myszy do przewijania
Kiedy przytrzymaj klawisz CTRL i wielokrotnie za pomocą myszy kółko, aby przewinąć dokument programu Word w widoku układu do czytania miniatury obrazów w dokumencie mogą być niewidoczne.


Załączniki w wiadomościach e-mail w formacie RTF są wyświetlane scalone razem
W przypadku wstawiania jako hiperłączy w bogatym wiele załączników Format (RTF) wiadomości e-mail w programie Word jako edytora poczty e-mail w Program Microsoft Outlook, załączniki (hiperłącza) nie jest wyświetlana oddzielone. Zamiast tego hiperłącza pojawiają się scalone razem.


Komentarze, które są wyświetlane w dymkach, które znajdują się w marginesie dokumentu nie są poprawne
Podczas otwierania dokumentu programu Word, komentarze, które pojawiają się wewnątrz Balony, które znajdują się w marginesie dokumentu nie są poprawne.

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
 • Możesz utworzyć dokument programu Word firmy Microsoft przeznaczone dla komputerów z systemem Windows komputer.
 • Wysłać dokument programu Word jako załącznik wiadomości e-mail do Użytkownik, który korzysta z komputera z systemem Macintosh Apple.
 • Adresat otwiera załącznik e-mail, pozwala na wprowadzenie zmian dokument z funkcji śledzenia zmian w wersji dla komputerów Macintosh programu Word, a następnie wysyła dokument z powrotem do Ciebie jako załącznik wiadomości e-mail.
 • Otwórz załącznik zwróconych wiadomości e-mail w programie Word i korespondencji seryjnej zmodyfikowany dokument z oryginalnego dokumentu w systemie Microsoft Windows wersja programu Word.
Dodatkowo, tekst, który został usunięty podczas zmiany dokument w wersji dla komputerów Macintosh programu Word, może pojawić się podczas otwierania programu Word dokument w wersji systemu Windows, programu Word.


Pole {NUMPAGES} w dokumencie zwraca niewłaściwy numer
Gdy wstawisz pola {PAGE} i {NUMPAGES} w nagłówku dokumentu, a następnie wydrukować dokument, pole {NUMPAGES} zwraca liczbę rzeczywistą stronę i nie całkowita liczba wszystkie strony w dokumencie. Na przykład strony listę "Strona 1 z 1", "Strona 2 2 "i"Strona 3 z 3".


Program Word zostanie nieoczekiwanie zamknięty po włączeniu Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony, opcja
Przy próbie włączyć Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony Opcja Wiersz Karta w programie Word (na Tabela menu, kliknij przycisk Właściwości tabeli), Word maja zostać nieoczekiwanie zamknięty i pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Word napotkał problem i musi Zamknij. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
Jeśli widok Szczegóły komunikat o błędzie pojawi się sygnaturę błędu podobną do po:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset
  ------------------------------------------------------------
  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


Pamięć zmniejsza Zmiana jakości kolorów wyświetlania
Kiedy wielokrotnie zmienić Jakość kolorówz ustawienia wyświetlania (kliknij prawym przyciskiem myszy Pulpit, kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij przycisk Ustawienia na karcie) gdy dokument programu Word, Otwórz, dostępna pamięć komputera może Zmniejsz.


Komunikat o błędzie w programie Word

W programie Word pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Word napotkał problem i musi Zamknij. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Aby zobaczyć, co ten błąd w raporcie, kliknij tutaj.
Podczas wyświetlania danych w błąd raport, raport zawiera sygnaturę błędu podobną do jednej z podpisy następujący błąd:

  App Name   App Version  Module Name  Module Version Offset
  -------------------------------------------------------------------

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869
 
  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
Dodatkowo innych wersji programów, wersji modułów i przesunięć są możliwe.

Właściwości

Numer ID artykułu: 830000 - Ostatnia weryfikacja: 12 listopada 2012 - Weryfikacja: 1.0
Słowa kluczowe: 
atdownload kbdownload kboffice2003sp1fix kbsavefile kbinfo kbupdate kbmt KB830000 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 830000

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com