Beskrivning av uppdatering för Word 2003: 27 januari 2004

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 830000
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office Word 2003. Under vissa omständigheter kan Word 2003 kan slutar svara när den användaren sparar en fil eller när Word automatiskt sparar en fil för återskapning. Detta uppdateringen löser problemet.

Den här artikeln beskrivs hur du Hämta och installera uppdatering för Word 2003: KB830000.

Den här uppdateringen har först ingår i Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
För ytterligare information om den senaste service packet för Office 2003 klickar du på följande artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924Hur du skaffar den senaste service packet för Office 2003

Mer Information

Hur du hämtar och installerar du uppdateringen

Klientuppdateringen

Om du har installerat Microsoft Word från en CD-ROM-skiva gör du något av de följande:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update för att automatiskt installera de senaste uppdateringarna med alla tillgängliga servicepack och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast Word 2003-uppdateringen: KB830000. Du gör detta, följa stegen som beskrivs senare i den här artikeln.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av på Office Update-webbplatsen. Är din installation av Microsoft Office identifieras, och du uppmanas installera det som exakt för att Kontrollera att din Office-installation är helt aktuell.

Installera de senaste uppdateringarna från webbplatsen Office Updates

Ha på webbplatsen för Office Update identifiera uppdateringar som du måste installeras på datorn, finns på följande Microsoft-webbplats: Efter identifieringen rekommenderas visas en lista över hela uppdateringar för godkännande. Klicka på Starta installationen till slutföra processen.

Installera endast Word 2003-uppdateringen: KB830000

Den följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta klientversionen av Word 2003-uppdateringen: KB830000 paket nu.

Utgivningsdatum: 2004-Jan-27

Mer information om hur du hämtar Filer för Microsoft Support, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med virus. Microsoft använder de aktuella antivirusprogram som var tillgängligt som filen bokfördes. Filen lagras på servrar med utökad säkerhet som bidrar till att förhindra otillåtna ändringar i filen.

Du hämtar och installerar du klientuppdateringen Gör så här:
 1. Klicka på Spara Spara den Office2003-kb830000-client-enu.exe-fil i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka i UtforskarenOffice2003-kb830000-client-enu.exe.
 3. Om du uppmanas att installera uppdateringen, klickar du påJa.
 4. Klicka på Ja godkänna licensavtalet Avtalet.
 5. Infoga Microsoft Office 2003-CD: n om du är du uppmanas att göra det och klicka sedan på OK.
 6. När du får ett meddelande som anger att måste du Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft, klicka påJa.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du ta bort den. Återgå till en installation som den var före uppdateringen måste du ta bort Office 2003 och sedan installera det igen från den ursprungliga CD-ROM-skivan.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Office 2003-produkten från en serverplats måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den administrativ uppdatering och distribuera denna till din dator.

Den följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

¢
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta administratörsversionen av Word 2003-uppdateringen: KB830000 paket nu.

Utgivningsdatum: 2004-Jan-27

Mer information om hur du hämtar Filer för Microsoft Support, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med virus. Microsoft använder de aktuella antivirusprogram som var tillgängligt som filen bokfördes. Filen lagras på servrar med utökad säkerhet som bidrar till att förhindra otillåtna ändringar i filen.

Om du är serveradministratör Följ här hämtar du administratörsuppdateringen:
 1. Klicka på Spara Spara den Office2003-kb830000-fullfile-enu.exe-fil i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka i UtforskarenOffice2003-kb830000-fullfile-enu.exe.
 3. Om du uppmanas att installera uppdateringen, klickar du påJa.
 4. Klicka på Ja godkänna licensavtalet Avtalet.
 5. I den Ange platsen där du vill placera den extraherade filer skriver du C:\830000, och sedan Klicka på OK.
 6. Klicka på Ja När du uppmanas att skapa mappen.
 7. Om du är van vid att uppdatera din administrativ installation klickar du på Start, och klicka sedan påKör. Skriv följande kommando i den Öppnarutan
  msiexec /a Admin Sökväg\MSI-fil /p C:\Office2003\MSP-filSHORTFILENAMES = TRUE
  där Admin-sökväg sökvägen till din administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003),MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och MSP-filär namnet på administratörsuppdateringen.

  Obs! Du kan tillfoga/qb + till kommandoraden så att den Office 2003 Administratörsinstallation i dialogrutan och Slutanvändaren Licensavtal i dialogrutan visas inte.
 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka påStart, och klicka sedan på Kör. Skriv följande i den Öppna rutan
  msiexec /i Admin Sökväg\MSI-filINSTALLERA OM =Funktionslista REINSTALLMODE = vomu
  där Admin-sökväg sökvägen till din administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003),MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och Funktionen Lista är en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Om du vill installera samtliga funktioner kan du använda REINSTALL = ALL, eller så kan du installera följande funktion(er):
  WORDFiles
Mer information om hur du uppdaterar din administratörsinstallationen och distribution till klientdatorer, klickar du på den följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
829197Så här: Installera uppdateringar av en administratörsinstallation av Office 2003

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller en uppdaterad version av följande fil:
  File name  Version
  ------------------------
  Winword.exe 11.0.6113.0
Så här avgör du vilken version av Word som är installerad på datorn, gör du så här.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows den Så här kan vara annorlunda på din dator. Om de kan se dina produktdokumentation stegen.
 1. Klicka på Start, och klicka sedan påSök.
 2. I den Sökresultat fönstret, klicka påAlla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. I den Hela eller del av filnamnet rutan typ Winword.exe, och klicka sedan påSök.
 4. Högerklicka i listan över filerWinword.exe, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. På den Version fliken, ta reda på versionen ord som är installerad på datorn.
Ytterligare information om hur du tar reda på version av Office 2003 på datorn, klickar du på följande artikelnummer visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549Så här: Kontrollera vilken Version av Office 2003
Obs! Om Word 2003-uppdateringen: KB830000 redan är installerad på din dator, visas följande felmeddelande när du försöker installera den Uppdatering för Word 2003: KB830000:
Den här uppdateringen har redan tillämpas eller ingår i en uppdatering som redan används.

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Uppdatering för Word 2003: KB830000 korrigerar det problem som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

832858 Felmeddelande vid försök att spara ett dokument, skriva ut ett dokument eller avsluta Word 2003


Uppdatering för Word 2003: KB830000 korrigerar det följande problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Bas.

Dialogrutan Konvertera fil visas när du öppnar en textfil
När du öppnar en textfil i Microsoft Word på Filen Konvertera dialogrutan visas.


Text kan saknas när du visar ett Word-dokument i olika vyer eller när du rullar i dokumentet
När du ändrar Bläddra vyer eller igenom ordet dokument, text som ska visas på den sista raden på en sida kan gå till den Nästa sida kan gå tillbaka till föregående sida eller ibland kanske inte visas på sidan.


Den första förekomsten av fältet NUMPAGES i dokumentets bro¨dtext uppdateras när du uppdaterar fält
När du försöker uppdatera fält i brödtexten i ditt ord dokument, den första förekomsten av fältet NUMPAGES uppdateras. Om du försöker uppdatera fältkoder i dokumentet en gång, den andra förekomsten av fältet NUMPAGES uppdateras organ. Om du vill uppdatera alla NUMPAGES -fält som ingår i brödtexten i dokumentet, måste du Tryck på F9 upprepade gånger så många gånger som det finns NUMPAGES -fält i dokumentets brödtext.


Miniatyrbilder visas inte när du använder mushjulet för att rulla
När du håller ned knappen CTRL och upprepade gånger med hjälp av musen hjulet för att rulla i Word-dokumentet i vyn Läslayout miniatyrbilder av bilder i dokumentet utebli.


Bifogade filer i RTF-e-postmeddelanden visas sammanfogade
Om du infogar flera bifogade filer som hyperlänkar i en rik Text Format (RTF) e-postmeddelande när du använder Word som e-postredigerare i Microsoft Outlook bilagor (hyperlänkar) visas inte åtskilda. I stället visas hyperlänkar sammanfogade.


Kommentarer som visas i pratbubblor i dokumentets marginal a¨r felaktiga.
När du öppnar ett Word-dokument, kommentarer i pratbubblor i dokumentets marginal är inte korrekta.

Det här problemet uppstår när följande villkor är uppfyllda:
 • Skapa ett Word-dokument på en Microsoft Windows-baserade dator.
 • Du skickar detta Word-dokument som en bifogad fil till en användare som använder en Apple Macintosh-baserad dator.
 • Mottagaren öppnar bifogade, gör ändringar i dokument med funktionen Spåra ändringar i Macintosh-versionen av Word, och sedan skickar dokumentet tillbaka till dig via e-post.
 • Du öppnar den returnerade filen i Word och sammanfoga ändrade dokumentet med det ursprungliga dokumentet i Microsoft Windows version av Word.
Dessutom kan text som tagits till den dokumentet i Macintosh-versionen av Word kan visas när du öppnar ordet i Windows-versionen av Word-dokument.


{NUMPAGES} i dokumentet returnerar fel nummer
När du infogar fältet {PAGE} och {NUMPAGES} i dokumenthuvudet i och skriver ut dokumentet returnerar {NUMPAGES} det aktuella sidnumret och inte det totala antalet alla sidor i dokumentet. Till exempel listan sidorna "Sida 1 av 1", "sida 2 2 "och"Sidan 3 av 3".


Word avslutas oväntat när du aktiverar funktionen Dela rad o¨ver sidbrytning
När du försöker aktivera den Dela rad över sidbrytning sidor alternativet på den Rad fliken i Word (på den Tabell -menyn klickar du på Tabellegenskaper), Word-maj avslutas oväntat och följande felmeddelande visas:
Microsoft Word har stött på ett problem och måste Stäng. Vi beklagar eventuella olägenheter.
Om du kan visa information om Felmeddelandet visas en felsignatur som liknar den följande:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset
  ------------------------------------------------------------
  Winword.exe 11.0.5604.0 Winword.exe 11.0.5604.0 0003b59f


Minne minskar när du ändrar Fa¨rgkvalitet
När du upprepade gånger ändrar den FärgkvalitetVisa inställningar (Högerklicka på den skrivbordet, klicka på Egenskaper, och klicka sedan på den Inställningar fliken) När du har ett Word-dokument kan datorns minne minska.


Felmeddelande i Word

Du får följande felmeddelande i Word:
Microsoft Word har stött på ett problem och måste Stäng. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Se vilka data som felet rapporten innehåller, klicka här.
När du visar data i fel rapportera den här rapporten innehåller en felsignatur som liknar något av de följande felsignaturer:

  App Name   App Version  Module Name  Module Version Offset
  -------------------------------------------------------------------

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7eda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7341

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8702

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5064

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1eb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be291

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a97

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7310

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be222

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e48

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be300

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a98

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5062

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be296

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8705

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be305

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b0b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e520e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0577

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5061

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9deb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d731c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5209

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9bdc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+10

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e45

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33009

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003300f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33018

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e47

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e12

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dbb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9df7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fec

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e15

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a922c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33005

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fed

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ab

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8598

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8590

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05fb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7354

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d730e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7358

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7313

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085af

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7347

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d732a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8599

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7357

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0584

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b22

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0560

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a87

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0570

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0579

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0572

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b71

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a81

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aa1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b17

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e058b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be289

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2be

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2bb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2fe

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e78

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ef0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5525.0  Winword.exe  11.0.5525.0   0018d869
 
  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be223

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be224

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5210

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5059

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5069

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5203

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418fa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b79

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1d6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9be1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b86

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606fc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+04

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   003606f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b89

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   4.42e+03

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001eddc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003633e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7323

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05cf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05b9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0565

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be316

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a92

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e50

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ebb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e00

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ee

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7344

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b19

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b70

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a7a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ea5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e06

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0000859b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9232

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33017

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d726e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ad

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d733e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05ae

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05aa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b6f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ab4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e56

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e63

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ff

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e5202

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b8b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b82

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6e

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e6d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eaa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001aa2e6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9eb0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e4b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e88

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e5b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b80

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ed4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e42

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dfb

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52dd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7327

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d734c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7319

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7336

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8594

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05bf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f7

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ae4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a74

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a96

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b89f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be28a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be30c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2f5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8707

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99de

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a35

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a37

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   004418df

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000086f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004476f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44778

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   44774

  Winword.exe 11.0.5604.0  Mso.dll    11.0.5606.0   0004477a

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05c3

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05e2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05db

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085b0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032fe9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dc6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e0f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ecc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   33019

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9db9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   8596

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e02

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e46

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032ff9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085ac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52e8

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e52f6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7338

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002dfea0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   000085a6

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7315

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7346

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002d7333

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a85

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9b1f

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aaf

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a9b

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a75

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9aac

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9afa

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e0595

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e056d

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9af2

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ea

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2e0

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be314

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be2d9

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51ef

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e64

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e51fd

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b892

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b890

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1dc

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001be1e1

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   0046b897

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99c4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99d5

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   001a99ce

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05f4

  Winword.exe 11.0.5604.0  Winword.exe  11.0.5604.0   002e05d8
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och offsetadresser är möjliga.

Egenskaper

Artikel-id: 830000 - Senaste granskning: den 12 november 2012 - Revision: 1.0
Nyckelord: 
atdownload kbdownload kboffice2003sp1fix kbsavefile kbinfo kbupdate kbmt KB830000 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 830000

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com