สถานะข้อความ 4909, 4912, 4913 หรือ 4915 หรือข้อผิดพลาดรหัส 8202 หลังจากที่คุณติดตั้งระบบการจัดการ Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830022 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 คอมโพเนนต์ของตัวจัดการคอมโพเนนต์ของไซต์อาจบันทึกข้อความสถานะต่อไปนี้:
MessageID=4909
Severity=Error
Facility=Application
SymbolicName=SRVMSG_SITECOMP_CANNOT_FIND_SMS_AD_CONTAINER
Language=English
SMS Systems Management Server could not locate the "System Management" container in Active 
Directory. Nor could it create a default container. This will prevent Site Component Manager from 
updating or adding any objects to Active Directory. Possible cause: This site’s SMS Service 
account or the site server’s machine account might not have the correct rights to update active 
directory.

Solution: Either give the Service Account rights to update the domain's System Container, or 
manually create the "System Management" container in this domain's Active Directory system 
container, and give the Service Account full rights to that container (and all children objects).
MessageID=4912

Systems Management Server cannot update the already existing object "System Management" in Active Directory.
MessageID=4913

Systems Management Server cannot create the object "System Management" in Active Directory.
MessageID=4915

Systems Management Server cannot delete the object "System Management" in Active Directory.
รายการต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในแบบ Hman.log แฟ้ม:
System Management container exists.
Searching for SMS-Site-123 Site Object.
SMS-Site-123 doesn't exist, creating it.
SMS-Site-123 could not be created, error code = 8202
ถ้าคุณใช้เครื่องมือ ExtADsch.exe รายการต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้ม ExtADsch.log:
Failed to create class cn=MS-SMS-Management-Point. Error code = 8202.
Failed to create class cn=MS-SMS-Server-Locator-Point. Error code = 8202.
Failed to create class cn=MS-SMS-Site. Error code = 8202.
Failed to create class cn=MS-SMS-Roaming-Boundary-Range. Error code = 8202.
Failed to extend the Active Directory schema.

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวจัดการคอมโพเนนต์ของไซต์ SMS ไม่สามารถค้นหา หรือไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการจัดการการการจัดการระบบคอนเทนเนอร์ในบริการไดเรกทอรี Active Directory

การแก้ไข

SMS ต้องมีสิทธิ์ใน การสร้าง หรือปรับเปลี่ยนการจัดการระบบคอนเทนเนอร์ใน Active Directory เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ถ้าไซต์ SMS 2003 ของคุณใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง สิทธิ์ไซต์เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์บัญชีควบคุมทั้งหมดไปยัง Active Directoryระบบ:ตัวบรรจุและ กับวัตถุลูกของทั้งหมด
 • ถ้าไซต์ SMS 2003 ของคุณใช้การรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน สิทธิ์ไซต์เซิร์ฟเวอร์ SMS บริการบัญชีควบคุมทั้งหมดไปยัง Active Directoryระบบ:ตัวบรรจุและ กับวัตถุลูกของทั้งหมด
เมื่อต้องการให้สิทธิ์ที่เหมาะสมไปยังระบบ:คอนเทนเนอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่เป็น.
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณลักษณะขั้นสูง.
 3. ขยายทรีของโดเมนของคุณ คลิกขวาระบบ:คอนเทนเนอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกadd.
 5. คลิกชนิดของวัตถุ. ถ้ามีการกำหนดค่า SMS 2003 เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ใจว่าการคอมพิวเตอร์มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้ามีการกำหนดค่า SMS 2003 เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั้นกลุ่มและผู้ใช้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลง.
 6. ถ้ามีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเปิดอยู่ พิมพ์ชื่อของบัญชีของเครื่องจักรของเซิร์ฟเวอร์ไซต์ คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง. ถ้ามีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานเปิดอยู่ พิมพ์ชื่อของบัญชีบริการ SMS คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง.
 7. ในชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้คลิกบัญชีที่คุณเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนที่ 6
 8. ในสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบองค์กรคลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
เริ่มต้นบริการตัวจัดการคอมโพเนนต์ของไซต์ SMS เพื่อเริ่มการปรับปรุง Active Directory คุณสามารถตรวจสอบแฟ้ม Sitecomp.log เมื่อต้องการดูสถานะของการปรับปรุง

คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ ADSIEdit.exe เพื่อสร้างด้วยตนเองการจัดการระบบคอนเทนเนอร์ที่อยู่ใน Active Directoryระบบ:คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม SMS ต้องมีสิทธิ์ในการจัดการวัตถุในคอนเทนเนอร์

ถ้าคุณสร้างในคอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง คุณต้องมั่นใจว่า ไซต์เซิร์ฟเวอร์เครื่องบัญชี (ถ้าคุณใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง) หรือบัญชีบริการ SMS (ถ้าคุณใช้การรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน) ได้รับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดไปยังการจัดการระบบตัวบรรจุและ กับวัตถุลูกของทั้งหมด

ถ้าคุณสร้างด้วยตนเองระบบการจัดการคอนเทนเนอร์ ตามตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้สิทธิ์ที่ถูกต้อง:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่เป็น.
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกคุณลักษณะขั้นสูง.
 3. ขยายทรีของโดเมนของคุณ ขยายระบบ:คลิกขวาการจัดการระบบคอนเทนเนอร์ แล้วคลิกตัวควบคุมของผู้รับมอบสิทธิ์.
 4. คลิกถัดไปแล้ว คลิกadd.
 5. คลิกชนิดของวัตถุ. ถ้ามีการกำหนดค่า SMS 2003 เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ใจว่าการคอมพิวเตอร์มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้ามีการกำหนดค่า SMS 2003 เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั้นกลุ่มและผู้ใช้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตกลง.
 6. ถ้ามีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเปิดอยู่ พิมพ์ชื่อของบัญชีของเครื่องจักรของเซิร์ฟเวอร์ไซต์ คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง. ถ้ามีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานเปิดอยู่ พิมพ์ชื่อของบัญชีบริการ SMS คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกถัดไป คลิกสร้างงานที่กำหนดเองเพื่อการมอบหมายต่อแล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกโฟลเดอร์นี้ วัตถุในนี้โฟลเดอร์ และการสร้างวัตถุใหม่ในโฟลเดอร์นี้ที่มีอยู่แล้วแล้ว คลิกถัดไป.
 9. คลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่ SMS สามารถเผยแพร่ไปยัง Active Directory ต้องถูกขยาย schema Active Directory คุณสามารถขยาย schema Active Directory ได้เมื่อคุณติดตั้ง SMS 2003 หรือคุณสามารถด้วยตนเองขยาย schema โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ ExtADsch.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์ ExtADsch.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ SMSSETUP\BIN\i386 บนซีดี SMS 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยาย schema Active Directory สำหรับ SMS 2003 ให้ดูที่ส่วนที่ 3 บท 10 และส่วนที่ 4 บท 15 ของ SMS 2003 ออนไลน์แนวคิด วางแผน และรายการแนะ นำการปรับใช้ รายละเอียดข้อความสถานะสำหรับตัวจัดการคอมโพเนนต์ของ SMS ไซต์อาจมีวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม รุ่นล่าสุดของแนวคิด วางแผน และรายการแนะ นำการปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179958.aspx

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Active Directory schema คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216060ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีที่ต้องอนุญาตการดำเนินการเขียนไปยัง schema
285172การปรับปรุง schema ต้องใช้การเข้าถึงการเขียนไปยังแบบแผนใน Active Directory
310996บริการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และโดเมน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 (ส่วนที่ 1)
310997บริการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และโดเมน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 (ส่วนที่ 2)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830022 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbactivedirectory kbscman kbinterop kbsecurity kbnofix kbbug kbmt KB830022 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830022

ให้ข้อเสนอแนะ