ผู้ใช้ macintosh ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Outlook Web Access (OWA) เมื่อ OWA โฮสต์บน Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830044 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft Internet Explorer สำหรับ Mac เชื่อมต่อกับการติดตั้งของ Microsoft Outlook Web Access (OWA) ที่โฮสต์บน Microsoft Windows Small Business Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ใบรับรองระบุไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่ช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (บางครั้งเรียกว่า CEICW) และ Windows Small Business Server ตั้งค่าคอนฟิกอีกำหนด OWA ให้ต้องใช้การเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) และ SSL ใบรับรองความปลอดภัยที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอีเมลที่การตั้งค่าคอนฟิกสร้างใบรับรองทั่วไปที่ไม่รู้จัก Internet Explorer สำหรับ Mac

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ใบรับรองที่เชื่อถือเว็บไซต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ได้รับ และการตั้งค่าคอนฟิกใบรับรองจากผู้ให้บริการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ ด้วยการใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอีเมลที่การตั้งค่าคอนฟิก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานธุรกิจขนาดเล็กของ Windows Server คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การจัดการ.
  2. ขยายการจัดการมาตรฐานคลิกเมื่อต้องการแสดงรายการแล้ว คลิกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต.
  3. ทำตามขั้นตอนในวิซาร์ด ใช้การตั้งค่าที่เหมาะสม สำหรับไฟร์วอลล์ของเครือข่ายและการแลกเปลี่ยน และจากนั้นในการเว็บเซิร์ฟใบรับรองกล่องโต้ตอบ คลิกใช้ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์เว็บจากผู้ที่เชื่อถือได้.
  4. คลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาใบรับรอง
  5. คลิกข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าต่างนี้สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ใบรับรอง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นที่เชื่อมต่อกับ OWA ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Mac OS X ใช้ 1.2 Safari ของ Apple หรือ Netscape 7.1 ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Mac OS 9 ใช้ Netscape 7.02 เบราว์เซอร์เหล่านี้จะจดจำใบรับรองที่ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอีเมลที่การตั้งค่าคอนฟิกสร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Safari ของ Apple เยี่ยมชม 1.2 ของ Apple คอมพิวเตอร์เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.apple.com/safari
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Netscape 7.x แวะไป Netscape ตสื่อสารเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://browser.netscape.com/releases
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830044 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbmt KB830044 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830044

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com