วิธีการย้ายโฟลเดอร์โปรแกรมไคลเอ็นต์ไปยังตำแหน่งอื่นใน Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830254 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Small Business Server 2000 ของบทความนี้ ดู310539.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายโฟลเดอร์โปรแกรมไคลเอนต์ของ Microsoft Windows Small Business Server 2003 ไปยังตำแหน่งใหม่ โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมไคลเอ็นต์ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003:
C:\ClientApps
ในบางครั้ง คุณอาจต้องย้ายโฟลเดอร์นี้ ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างดิสก์ หรือเหตุผลด้านการดูแลระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์โปรแกรมไคลเอนต์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. หยุดการใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์โปรแกรมไคลเอนต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer คลิกขวาClientAppsโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
  2. คลิกไม่ใช้ร่วมโฟลเดอร์นี้แล้ว คลิกตกลง.
 2. ย้ายโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ โดยใช้ Windows Explorer
 3. การใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่ตั้งใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาClientAppsโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
  2. คลิกใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกันปล่อยClientAppsในการชื่อที่ใช้ร่วมกันกล่อง พิมพ์คำอธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างเช่นแอพลิเคชันไคลเอนต์ธุรกิจขนาดเล็กในการคำอธิบาย:กล่อง แล้วคลิกPermissions:.
  3. ในการชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้รายการ คลิกEveryoneคลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นอนุญาตให้คอลัมน์ แล้วคลิกตกลง.
 4. ตรวจสอบในระบบไฟล์ NTFS แฟ้มระบบความปลอดภัยสิทธิ์ต่อไปนี้ถูกกำหนดไปยังโฟลเดอร์ ClientApps:
  ผู้ดูแล::ควบคุมทั้งหมด
  ผู้ใช้:อ่าน และปฏิบัติการ,Read,แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ด้วยการคุณสมบัติ ClientAppsคลิก'ยังคงเปิด ของกล่องโต้ตอบนี้การรักษาความปลอดภัยแท็บ

   หมายเหตุ:หากกาเครื่องหมายกล่องในนั้นสิทธิ์สำหรับgroupnameรายการที่ไม่มี (ปรากฏเป็นสีทึบ), สิทธิ์ด้านความปลอดภัยที่กำหนดให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีการสืบทอดมาจากคอนเทนเนอร์ของแม่แบบ
  2. คลิก(ผู้ดูแลตัวอย่าง:\Administrators)แล้ว ตรวจสอบว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ในการอนุญาตให้คอลัมน์:
   ควบคุมทั้งหมด
  3. คลิก(ผู้ใช้ตัวอย่าง:\users)แล้ว ตรวจสอบว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ในการอนุญาตให้คอลัมน์:
   อ่าน และปฏิบัติการ
   แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
   Read
  4. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 5. เริ่มโปรแกรม Registry Editor เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 6. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\clientsetup
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งClientAppsRoot.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์เส้นทางใหม่ของโฟลเดอร์โปรแกรมไคลเอนต์ และคลิกตกลง.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าสิทธิ์ใน Windows Small Business Server 2003 คลิกการวิธีใช้ปุ่มในเครื่องมือการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และค้นหาแล้วใน "อนุญาต"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830254 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbdiskmemory kbfilesystems kbwinservnetwork kbfileprintservices kbinfo kbmt KB830254 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830254

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com