Straipsnio ID: 830335 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Besilankant svetain?je ?Microsoft? naujinimai ar paleidus ?Windows? naujinim? priemon?, kuri ie?ko ?Microsoft Office? program? naujinim?, svetain?s ?Microsoft? naujinimai ar ?Windows? naujinimai gali si?lyti program? naujinimus, kuri? nesate ?dieg? savo kompiuteryje.

Pavyzd?iui, ?Microsoft Office 2003? naujinimai jums gali b?ti si?lomi kaip ?Microsoft Office XP Professional? pl?tot?.

Nor?dami ie?koti ?Office? naujinim?, naudokite vien? i? toliau pateikt? b?d?:
 • Sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? kliento programoje spustel?kite Start (Prad?ti), pasirinkite All Programs (Visos programos), tada spustel?kite Windows Update (?Windows? naujinimas).
 • Jei naudojate sistem? ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? kliento program?, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx

PRIE?ASTIS

1 scenarijus

Taip gali atsitikti pl?tojant ?Microsoft Office? programas i? vienos ?Office? versijos ? kit?.

Pagal ?? scenarij? kompiuteryje gali b?ti palikti kai kurie ankstesn?s versijos komponentai. Pavyzd?iui, diegiant ?Microsoft Office 2003 Professional Enterprise? pagal numatytuosius nustatymus diegiama programa ?Microsoft InfoPath?.

Pl?tojant ? ?Microsoft Office Professional 2007?, kompiuteryje gali b?ti palikta ankstesn? ?Microsoft InfoPath? versija, nes ?Office Professional 2007? nepl?toja ?InfoPath?. Be to, ?InfoPath? n?ra pa?alinama pl?tojant.

Tokiu atveju kompiuteryje lieka kai kurie ?Microsoft Office? komponentai. Apsilankius svetain?se ?Microsoft? naujinimai arba ?Windows? naujinimai ir ie?kant naujinim? gali b?ti rasta ankstesni? versij? komponent? ir jums gali b?ti si?loma ?diegti ?iai versijai skirtus naujinimus.

2 scenarijus

Paprastai taip gali atsitikti, kai pateikiami naujinimai komponent?, kurie gali b?ti ne?diegti. Be to, toks atvejis galimas, jei vartotojai pasirenka nediegti tam tikr? komponent?.

Svetain?s ?Microsoft? naujinimai arba ?Windows? naujinimai aptikimo programa tikrina ?diegtus produktus. ?i programa teikia naujinimo pasi?lymus, skirtus vis? ?diegt? ?Office? produkt? elementams. Pavyzd?iui, diegiant ?Microsoft Office? versij? angl? kalba diegiami tik angl? kalbos tikrinimo ?rankiai, nebent tinkinote diegim?.

Jeigu yra pranc?z? kalbos tikrinimo ?rankio naujinimas, apsilankius svetain?je ?Microsoft? naujinimai arba ?Windows? naujinimai ir ie?kant naujinim?, si?lomas pranc?z? kalbos tikrinimo ?rankio naujinimas. ?is si?lymas pateikiamas neatsi?velgiant ? tai, ar ?diegtas pranc?z? kalbos tikrinimo ?rankis.

SPRENDIMAS

1 scenarijuje apib?dintos problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti 1 scenarijuje apib?dint? problem?, pa?alinkite i? kompiuterio nepageidaujamus ankstesn?s ?Office? versijos komponentus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Spustel?kite Start (Prad?ti), tada spustel?kite Control Panel (Valdymo skydas).
 3. Spustel?kite Add or Remove Programs (?traukti arba pa?alinti programas).
 4. S?ra?e Currently installed programs (?iuo metu ?diegtos programos) spustel?kite ?Office? programos, kurios nebepageidaujate savo kompiuteryje, ankstesn? versij?, tada spustel?kite Remove (?alinti).

2 scenarijuje apib?dintos problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti 2 scenarijuje apib?dint? problem?, naudokite vien? i? toliau pateikt? b?d?:

1 b?das. Diekite rekomenduojam? naujinim?


?diekite rekomenduojam? naujinim?, net jei nenaudojate funkcijos.

2 b?das. Diekite tik pageidaujamus naujinimus


Nor?dami, kad kompiuteryje neb?t? diegiamas naujinimas, spustel?dami i?valykite naujinimo ?ym?s langel? svetain?s ?Microsoft? naujinimai arba ?Windows? naujinimai aptikimo rezultat? s?ra?e. Diekite tik pageidaujamus naujinimus. Kit? kart? lankantis svetain?je ?Microsoft? naujinimai arba ?Windows? naujinimai jums v?l bus si?loma diegti naujinim?, kurio pasirinkote nediegti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 830335 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Rakta?od?iai: 
kbsetup kbupdate kbprb KB830335

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com